Aivovammaliitto – tukea aivovammautuneelle

Aivovammaliiton tavoitteena on tukea vammautuneita ihmisiä ja heidän läheisiään. Suomen Terveysravinto haluaa olla mukana tukemassa aivovammasta toipuvia ja heidän lähipiiriään.

Tapaturmasta aiheutuvan aivokudoksen vaurion, eli toiselta nimeltään aivovamman, saa vuosittain noin 15 000 – 20 000 ihmistä. Aivotärähdys on kansankielinen nimitys hyvin lievälle aivovammalle, ja suurin osa lievän aivovamman saaneista toipuu täysin. Vakavammissa tapauksissa aivovammasta saattaa kuitenkin jäädä pitkäaikaisia tai pysyviä muutoksia. 

Pitkäaikaisia tai pysyviä muutoksia, joita ilmenee tapaturman aiheuttamien välittömien vammojen paranemisen jälkeen, kutsutaan aivovamman jälkitilaksi. Oireet ovat yksilöllisiä ja niiden kirjo on laaja. Tavanomaisimpiin oireisiin lukeutuvat muun muassa voimakas väsymys, muistinhäiriöt, sanojen löytämisen vaikeus, toiminnan ja ajattelun hidastuminen sekä erityyppiset fyysiset oireet kuten päänsärky ja epilepsia. 

Henkilö, jolla todetaan aivovamma, tarvitsee pitkäaikaista kuntoutusta, joka toteutetaan aivovammoihin perehtyneen hoitohenkilökunnan johdolla yhteistyössä perheen ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Kuntoutuksen ensisijainen tavoite on auttaa toipujaa tunnistamaan oireet sekä edesauttaa toimintakyvyn parantumista.

Ennusteen määrittäminen on haastavaa, sillä toipumista voidaan mitata monin eri tavoin. Lisäksi toipumiseen vaikuttavat useat eri tekijät, joiden ohella toipuminen on verrattain yksilöllistä. Voidaan kuitenkin sanoa, että ensihoidon laadulla ja nopeudella sekä oikealla diagnosoinnilla on ratkaiseva vaikutus. 

Aivovammaliiton verkkosivuilla on kattavasti infoa aivovammoista, kuntoutumisesta, aivoterveyden ylläpidosta ja yhdistyksen toiminnasta. Aivovammaliitto järjestää vammautuneelle ja hänen perheelleen kurssitoimintaa sekä sopeutumisvalmennusta. Niiden tarkoituksena on tarjota mahdollisuus vertaistukikontaktien syntymiselle sekä auttaa vammautunutta ja hänen läheisiään löytämään voimavaroja, joiden avulla selvitä uudessa elämäntilanteessa. Lisäksi Aivovammaliitto julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvän jäsenlehden.

https://aivovammaliitto.fi/