Ensikontakti Oy / Suomen Terveysravinto

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Ensikontakti Oy/Suomen Terveysravinto (y-tunnus 2342164-1)
PL 146, 33101 Tampere

2. Rekisterin nimi

Suomen Terveysravinnon asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Ensikontakti Oy:n/Suomen Terveysravinnon liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden, palveluiden ja tuotteiden ylläpitäminen ja kehittäminen. Tämän lisäksi asiakasrekisteriä pitämällä mahdollistetaan asiakaskohtaisten palveluiden tarjoaminen, mainonta, markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot: nimen, osoitteen, puhelinnumeron, syntymävuoden sekä tilaustiedot- ja ehdot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tiedot saadaan tilaussopimuksen yhteydessä sekä tilausprosessin eri vaiheissa.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Ensikontakti Oy:n/Suomen Terveysravinnon alihankkijoiden tai yhteistyökumppanien käyttöön henkilötietolain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7.  Rekisterin suojaus ja säilytys

Kirjallisia sopimuksia, tulosteita ja muita asiakirjoja säilytetään yhtiön lukituissa tiloissa. Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan. Rekisteriin pääsevät henkilöt ovat erikseen rajattu niin Ensikontakti Oy:ssa/Suomen Terveysravinnossa kuin sen käyttämien alihankkijoiden sekä yhteistyökumppanien yrityksissä. Rekisteritiedot kopioidaan säännöllisesti varmuuskopioiksi.