Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 1.5.2018

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Terveysravinto
Y-tunnus 2342164-1
Sarkiantie 409, 38200 Sastamala
0800-304030 (ma-pe 9-17)

2. Rekisterin nimi

Suomen Terveysravinnon asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Suomen Terveysravinto Oy:n liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden, palveluiden ja tuotteiden ylläpitäminen ja kehittäminen. Lisäksi asiakasrekisteriä pitämällä mahdollistetaan asiakaskohtaisten palveluiden tarjoaminen, mainonta, markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen. Käsittelyn oikeusperustelu: asiakkuuteen perustuva oikeutettu etu.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot: nimen, osoitteen, puhelinnumeron, syntymävuoden sekä tilaustiedot- ja ehdot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tiedot saadaan tilaussopimuksen yhteydessä sekä tilausprosessin eri vaiheissa. Lisäksi tietoja saadaan luovutuksena muista henkilörekistereistä. Tällöin luovutus tapahtuu ostamisperusteella suoramarkkinointia varten (recital 47 GDPR)

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Suomen Terveysravinton alihankkijoiden tai yhteistyökumppanien käyttöön henkilötietolain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7.  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Kirjallisia sopimuksia, tulosteita ja muita asiakirjoja säilytetään yhtiön lukituissa tiloissa. Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan. Rekisteriin pääsevät henkilöt ovat erikseen rajattu niin Suomen Terveysravinnossa kuin sen käyttämien alihankkijoiden sekä yhteistyökumppanien yrityksissä. Rekisteritiedot kopioidaan säännöllisesti varmuuskopioiksi.