D-vitaminbrist är mycket allmänt

Människans kropp bildar den nödvändiga D-vitamin från solljuset. Den D-vitamin som lagrats från sommarens solljus förbrukas dock inom några månader. De värsta bristerna inträffar därför under de mörka årstiderna. Problemet är särskilt besvärligt i norra Europa. Tillexempel lider till och med 90 % av medelålders engelsmän av D-vitaminbrist under vintern.

Även under de ljusare årstiderna är det inte alltid problemfritt att få i sig D-vitamin. Solkräm försvårar bildandet av D-vitamin i huden, och på grund av risk för hudcancer vill många inte spendera tid i solen utan ordentlig solskyddsfaktor. Undersökningar visar dessutom att många finländare lider av D-vitaminbrist även under sommaren.

D-vitamin finns i små mängder i matvaror bl.a. i fisk, kött, svamp och mjölkprodukter. Mängderna är dock inte stora och om man inte särskilt beaktar kostens sammansättning, kan intaget av D-vitamin bli ganska liten.

Finländarnas genomsnittliga D-vitaminintag är hos kvinnor 5,2 och hos män 7,1 mikrogram per dag. Detta är tydligt under de rekommenderade värdena och visar att en stor del finländare bör tillägga D-vitamin till sin kost.

D-vitamin rekommendationer

Resultaten av de senaste forskningarna har lett till kontinuerlig ökning av D-vitaminets rekommenderade doser. Rekommendationer variera mellan 7,5 μg och 100 μg. Nedre gränsen anses dock vara alltför liten. Till exempel THL (Institutet för hälsa och välfärd), som placerar sig i bottenlinjen gällande rekommendationerna, rekommenderar till över 60-åringar en dagsdos på 20 μg året runt.

Även stora doser av intag har konstaterats vara säkra. Även en kontinuerlig dagsdos på 250 μg har upptäckts vara säkert enligt en omfattande studie i ämnet. Enligt Finska Läkarföreningen Duodecim kan det under vintertiden behövas till och med doser på 100 μg för att säkerställa blodets normala D-vitaminhalt. Enligt Duodecims hälsobibliotek är kontinuerliga doser på 50 μg fullständigt säkra.

Därför rekommenderar och säljer Suomen Terveysravinto 50 μg D-vitaminkapslar. Blodserumets D-vitaminnivåer bör ständigt vara på 80–100 nmol/l, för att enligt studierna uppnå de betydande hälsofördelar. För att året runt upprätthålla denna nivå rekommenderas 50 μg dagsdos.

Egna blodets D-vitaminnivå kan enkelt testas på vårdcentralen, och därmed kan beräknas eventuella större dagsbehov.