Finländarna använder D-vitamin!

D-vitamin kosttillskottet har tydligt etablerat sin plats i den finska dagliga kosten. Det är inte frågan om ett exotiskt mirakelmedicin, utan om en hälsokost, som forskningsmaterial visat vara viktig och nyttig. Vi i Finlands Hälsokost gjorde en undersökning, som besvarades av så många som 32280 finländare. Samplet är ganska stort och ger en bra beskrivning av finländarnas förhållande till detta viktiga vitamin.

Så många som 81 % av de tillfrågade säger att de använder D-vitaminpreparat. Det verkar som om undersökningsresultaten om D-vitaminets hälsoeffekter, som på sistone varit ofta framme i median, har haft påverkan. Respondenterna var i allmänhet väl medvetna om hurdan dos de använder dagligen. Bara under en tredje del kom inte ihåg vilken dos de använder.

Den vanligaste enskilda dos var definitivt 20 mikrogram, som en tredje del av respondenterna sade att de använder (33,7 %). Denna dos är sannolikt tillräcklig under sommaren, men under mörka dystra vintern är det inte nödvändigtvis tillräckligt för att tillgodose kroppens D-vitaminnivåer till optimala nivåer. En mindre dos på 10 mikrogram, i linje med de grundläggande rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd, använde 19 % av respondenterna.

En dagsdos på 50 mikrogram, som föreslås i många internationella rekommendationer, använde ca.13 % av respondenterna. Eftersom vissa hälsofördelar tycks enligt studier förekomma endast vid denna storleks dos, har finländarna fortfarande utrymme för förbättring för att ta full nytt av D-vitaminpreparat. En del experter inom näringsforskning har föreslagit användningen av mycket höga D-vitamindoser. Även inom fysiska idrottskretsar är märkbart höga doser av kosttillskott typiska. Men bara cirka2 % av respondenterna använde minst 100 mikrogram D-vitamintillskott per dag.

Sammanfattningsvis kan konstateras att finländarna är mycket medvetna om tillskottbehovet av D-vitamin och adapterar det som en del av deras kost. Lite utrymme för förbättring finns dock i intagna dosernas storlek, speciellt under de mörka vintermånaderna.