Lämplig D-vitamindos

Under sommaren producerar människans kropp den nödvändiga D-vitaminen utifrån solens UVB-strålning. Solen är en viktig D-vitaminkälla även i Finland. På grund av rädslan för hudcancer skyddar man sig i allmänhet för mycket från solen och det minskar kroppens produktion av D-vitamin under sommaren. Om man använder solkräm eller är i solen först efter arbetsdagens slut, så produceras det nästan inget D-vitamin via huden. Vid Finlands norra breddgrader slutar produceringen av D-vitamin via huden fullständigt på hösten, eftersom de strålar som krävs för produceringen av D-vitamin då filtreras i atmosfären.

Vi får i oss små mängder av D-vitamin via kosten, t.ex. från fisk och svamp, samt från D-vitaminberikade mjölkprodukter. Trots det får vi den största delen av D-vitaminen via huden från solens strålar.

Kroppens D-vitaminnivå borde ligga mellan 80–125 nmol/l och detta värde borde ses som utgångspunkt för D-vitamindosen. Denna nivå baserar sig på bevis från vetenskapliga rapporter.

För att uppnå den optimala nivån behöver de flesta vuxna ett tillskott på ca. 50 mikrogram D-vitamin från september till maj. De som sommartid skyddar sig från solen, seniorer och patienter på anläggningar behöver tillskott av D-vitamin året runt.

Personens storlek påverkar också den lämpliga dosen av D-vitamin. För mindre eller smala personer kan det räcka med en dygnsdos på 35 mikrogram. Däremot kan större personer eller personer med övervikt behöva 75–100 mikrogram D-vitamin dagligen.

När man håller sig inom dessa rekommendationer, så är det mycket tryggt att använda D-vitamin som kosttillskott. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA anser att det är tryggt att inta upp till 100 mikrogram D-vitamin per dag (EFSA).

Behovet av D-vitamintillskott varierar mycket från person till person. Därför rekommenderas det att kolla upp D-vitaminbehovet på hälsocentralen eller hos läkaren åtminstone med några års mellanrum. Även om man inte mätt upp D-vitaminbehovet är det tryggt att dagligen använda ett tillskott på 50 mikrogram D-vitamin.

Källor:

Bischoff-Ferrari HA, et al. Estimation of optimal serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D for multiple health outcomes. Am J Clin Nutr. 2006 Jul;84(1):18-28.

EFSA. Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D. EFSA Journal 2012;10(7):2813.

Finravinto 2012 -tutkimus — The National FINDIET 2012 Survey. THL 2013.

Lagunova Z, et al. The dependency of vitamin D status on body mass index, gender, age and season. Anticancer Res. 2009 Sep;29(9):3713-20.