Mera pålitlig hälsoinformation för våra kunder

Näringsexperten Juhana Harju har börjat sitt jobb hos Suomen Terveysravinto Oy i början av året 2014. På grund av detta kan vi erbjuda våra beställare och läsare även mera intressant och aktuell information om näring. Dessutom kommer Juhana Harju att delta i produktplaneringen när Suomen Terveysravinto Oy utvidgar sitt urval från det nuvarande till mera mångsidigt.

Juhana är mest känd för sin Frukost på gräset –blogg och sin liknämnda Facebook-sida. Han har ytterligare skrivit två förnämliga böcker om näring: Näring för hjärtat (WSOY 2007) och Gör benstommen stark med livsstilen (Atena 2011). Den första boken berättar om förhindring av hjärtsjukdomar med hjälp av Medelhavskost-stilig diet och i den andra boken fokuserar man sig på att förhindra osteoporos med hjälp av livsstil.

Juhana berättar att han gärna börjar jobbet på Suomen Terveysravinto Oy:

– Jag tycker om att företagets etiska värden är i ordning och att produkterna har bra kvalité. Det är fint att produkterna är rent hälsosamma och nyttiga för våra kunder, så som fiskoljor och D-vitaminer är.

Suomen Terveysravinto Oy:s verkställande direktör Matti Kankaanniemi hälsar Juhana välkommen:

– Det är fint att få en expert som Juhana med i att utveckla våra produkter och betjäna vår växande kundkrets med skrifter om hälsosamt liv. Han har en sällsynt förmåga att förknippa en grundlig och ärlig bakgrundsundersökning till en begriplig och balanserad text.

Juhana har börjat hålla en ny blogg för Suomen Terveysravinto, där han skriver om hälsosam kost och kosttillsott. Dessutom bearbetar han på Suomen Terveysravintos Facebook-sida, där man följer nya närings- och hälsonyheter. Välkommen och följ med!