D-vitamin rekommendationer

Resultaten av de senaste forskningarna har lett till kontinuerlig ökning av D-vitaminets rekommenderade doser. Rekommendationer variera mellan 7,5 μg och 100 μg. Nedre gränsen anses dock vara alltför liten. Till exempel THL (Institutet för hälsa och välfärd), som placerar sig i bottenlinjen gällande rekommendationerna, rekommenderar till över 60-åringar en dagsdos på 20 μg året runt.

Även stora doser av intag har konstaterats vara säkra. Även en kontinuerlig dagsdos på 250 μg har upptäckts vara säkert enligt en omfattande studie i ämnet. Enligt Finska Läkarföreningen Duodecim kan det under vintertiden behövas till och med doser på 100 μg för att säkerställa blodets normala D-vitaminhalt. Enligt Duodecims hälsobibliotek är kontinuerliga doser på 50 μg fullständigt säkra.

Därför rekommenderar och säljer Suomen Terveysravinto 50 μg D-vitaminkapslar. Blodserumets D-vitaminnivåer bör ständigt vara på 80–100 nmol/l, för att enligt studierna uppnå de betydande hälsofördelar. För att året runt upprätthålla denna nivå rekommenderas 50 μg dagsdos.

Egna blodets D-vitaminnivå kan enkelt testas på vårdcentralen, och därmed kan beräknas eventuella större dagsbehov.