Undersökning av finländarnas D-vitamin användningsvanor

På hösten gjorde Finlands Hälsokost en liten frågeundersökning gällande finländarnas D-vitamin användningsvanor. I undersökningen intervjuades 474 personer, varav 75 % sade att de använder D-vitamin som kostillskott. Resultatet är lovande gällande folkhälsan, eftersom vetenskapliga bevis om D-vitaminets fördelar har ackumulerats med snabb takt under de senaste åren. Till exempel, av de europeiska myndigheterna (EFSA) godkända hälsopåståendena, som nyss stigit i offentlig diskussion, är D-vitamin relaterade noteringar om kosttillskottets nyttighet.

Under en tredje del (29 %) av användarna sade att de intar 10 mikrograms D-vitaminkost. Detta är mer eller mindre storleken på dagsdosen som den traditionella finska staten rekommenderar. Drygt hälften av svararna har tydligt följt utvecklingen av forskningen inom området, eftersom 51 % av användarna sade att de föredrar D-vitaminprodukter på 20 mikrogram.

Doser högre än de officiella rekommendationerna användes av 14 % av svararna. 12 % använde 50 mikrograms och 2 % använde 100 mikrograms dagsdos. Många internationella experter anser att, för att alla D-vitamin fördelar skall förverkligas krävs det dessa högre doser, åtminstone under vintermånaderna. I denna mening, har finländarna ännu en mängd att “få ut” av D-vitaminet.

Uppmuntrande i undersökningen är faktumet att så många som 94 % av användarna kunde nämna vitaminhaltens mängd på de kosttillskott de använde. Detta signalerar en medveten och systematiks användning av kosttillskott. Det är förnuftigt att lägga märke till portionsstorlekar och matvanor i allmänhet och vara medveten om ungefärliga mängden näringsämnen som intas.