Sopiva D-vitamiinin annostus

Kesäisin ihmisen elimistö muodostaa tarvitsemaansa D-vitamiinia auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta. Aurinko on D-vitamiinin lähteenä tärkeä Suomessakin. D-vitamiinin muodostumista kesäisin vähentää se, että auringolta suojaudutaan liikaakin ihosyövän pelon vuoksi. Samoin jos käytetään aurinkovoidetta tai oleskellaan auringossa vasta työpäivän päätyttyä, D-vitamiinia ei juuri muodostu iholta. Suomen pohjoisilla leveysasteilla D-vitamiinin muodostuminen ihossa loppuu kokonaan syksyllä, koska D-vitamiinin muodostumiseen tarvittavat säteet suodattuvat tällöin ilmakehään.

Saamme pieniä määriä D-vitamiinia syömästämme ruoasta, esimerkiksi kalasta, sienistä ja D-vitaminoiduista maitotuotteista. Kuitenkin pääosa D-vitamiinista saadaan auringonvalosta ihon kautta.

D-vitamiinin annostuksen lähtökohtana tulisi pitää seerumin D-vitamiinitasoa, jonka tulisi olla mieluiten välillä 80–125 nmol/l. Tätä tasoa puoltavat näyttöön perustuvat tieteelliset katsaukset.

Optimitason saavuttamiseksi suurin osa aikuisista tarvitsee noin 50 mikrogramman suuruista D-vitamiinilisää syyskuusta toukokuuhun. Kesäaikaiselta auringonvalolta suojautuvat, ikäihmiset ja laitospotilaat tarvitsevat D-vitamiinilisää ympäri vuoden.

Sopivaan annostukseen vaikuttaa myös henkilön koko. Pienikokoisille ja hoikille voi riittää 35 mikrogramman päiväannos. Sen sijaan isokokoiset ja huomattavan ylipainoiset voivat tarvita D-vitamiinia 75 mikrogrammaa tai jopa 100 mikrogrammaa päivässä.
Kun pitäydytään näissä suosituksissa, D-vitamiinin käyttö on erittäin turvallista. Esimerkiksi Euroopan elintarvikevirasto EFSA pitää D-vitamiinin turvallisen saannin ylärajana 100 mikrogrammaa päivässä (EFSA).

Yksilöllisessä annosvasteessa on kuitenkin melko paljon vaihtelua. Olisikin suositeltavaa tarkistuttaa D-vitamiiniannoksen riittävyys ainakin joidenkin vuosien välein terveyskeskuksessa tai lääkäriasemalla tehtävällä mittauksella. D-vitamiinitasoja mittauttamattakin aikuinen voi käyttää D-vitamiinia turvallisesti 50 mikrogramman annostuksella.

Viitteitä:

Bischoff-Ferrari HA, et al. Estimation of optimal serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D for multiple health outcomes. Am J Clin Nutr. 2006 Jul;84(1):18-28.

EFSA. Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D. EFSA Journal 2012;10(7):2813.

Finravinto 2012 -tutkimus — The National FINDIET 2012 Survey. THL 2013.

Lagunova Z, et al. The dependency of vitamin D status on body mass index, gender, age and season. Anticancer Res. 2009 Sep;29(9):3713-20.