Leveransvillkor

Allmänt

Webbplatsen www.suomenterveysravinto.fi är Suomen Terveysravintos (organisationsnummer 2342164-1) hemsida, som säljer produkter till myndiga privatpersoner. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av priser, porto och villkor.

Vi skickar endast produkter inom Finland.

Företagets adress är:

Suomen Terveysravinto Oy
Sarkiantie 409
38200 Sastamala
Finland

Du kan kontakta oss per e-post: kundservice@suomenterveysravinto.fi.

Leveranstid

Produkten levereras inom två veckor efter beställning. Om produkten har betalats med förskottsbetalning är leveranstiden vanligtvis ca en vecka.

Stående order

Ordern är en fortsatt beställning. I framtiden kommer du att få en ny produkt med de intervaller som anges i orderbekräftelsen.

Du kan när som helst ändra intervallet för din stående order. Kontakta i så fall kundtjänsten.

Den stående ordern är giltig tills du avbryter beställningen eller returnerar produkten. Du kan avbryta den fortsatta beställningen när som helst genom att kontakta kundtjänsten.

Leveranser

Produkterna levereras huvudsakligen som postförsändelse. Du får paketet direkt i din postlåda.

De flesta produkter levereras i separata försändelser. Om du har beställt flera produkter är det sannolikt att du får flera försändelser.

Beställning av produkter

Orderhantering
Beställningarna granskas efter mottagandet. Om problem upptäcks angående beställningen har vi rätt att avbryta ordern.

Orderbekräftelse
Du får en orderbekräftelse som e-post när du gjort beställningen. Den ger mer detaljerad information om betalning, kostnader och fortsatta leveranser.

Betalningsmetod, betalningspåminnelser och indrivning
För tillfället är faktura den enda betalningsmetoden vi erbjuder. Vi kan tyvärr inte ännu erbjuda betalning på förhand. Produktens faktura kommer med i paketet. Vänligen komihåg att använda referensnumret vid betalning. Fakturans förfallodag är 21 dagar efter leveransdatumet.

Om fakturan inte är betald efter 14 dagar från det ursprungliga förfallodatumet skickar vi en betalningspåminnelse per brev, för vilken vi debiterar 5 €. Betalningspåminnelsen har en betalningsfrist på 14 dagar från det att den skapades. Om betalningspåminnelsen är obetald 20 dagar efter att den skapades, skickar vi ut en ny betalningspåminnelse, som vi debiterar 5 € för. Den andra betalningspåminnelsen har en betalningsfrist på 11 dagar från det att den skapades.

Obetalda fakturor skickas till indrivningsbyrån 29 dagar efter att den andra betalningspåminnelsen skapats.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerrätten upphör 14 dagar efter att du eller en av dig befullmäktigad tredje part – exklusive paketleverantören – tar produkten i fysisk besittning. (Observera att du kan avbryta din stående order gratis när som helst genom att kontakta vår kundtjänst.)

När du vill säga upp avtalet och returnera produkten måste du informera oss om ditt beslut med ett tydligt meddelande, t.ex. via e-post (Suomen Terveysravinto Oy, Sarkiantie 409, 38200 Sastamala, Finland, telefonnummer: 0800 304 030, e-post: kundservice@suomenterveysravinto.fi). Du kan använda den bifogade avbokningsblanketten om du vill, men det är inte obligatoriskt.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

(1) Om du säger upp detta avtal innan du betalar fakturan, kommer fakturan att annulleras. Vi kan hålla inne med att annullera fakturan tills vi har fått tillbaka produkten eller du har tillhandahållit bevis för att du returnerat produkten, beroende på vilket som sker först.

Du ska skicka tillbaka produkten eller överlämna den till oss utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från den dag då du meddelade oss om din uppsägning av avtalet. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka produkten innan perioden på 14 dagar har gått ut. Vi står för returkostnaderna. Du är endast ansvarig för eventuellt försämrat värde av produkten som orsakats av hantering, utöver vad som är nödvändigt för att fastställa deras art, egenskaper och funktion. Observera att av hälsoskydds- och hygienskäl accepterar vi endast returer för oanvända, oöppnade och återförsäljningsbara produkter.

(2) Om du säger upp detta avtal efter att ha betalat fakturan, kommer vi att ersätta dig de betalningar som erhållits från dig, inklusive kostnaderna för leverans (inkluderade i produktpriset) (med undantag för de tilläggskostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att häva detta avtal. Vi kommer att utföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; under alla omständigheter kommer du inte att ta på dig några avgifter som ett resultat av sådan återbetalning. Vi kan hålla inne med återbetalning tills vi har fått tillbaka produkten eller tills du har tillhandahållit bevis för att ha returnerat produkten, beroende på vilket som sker först.

Du ska skicka tillbaka produkten eller överlämna den till oss utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från den dag då du meddelade oss om din uppsägning av avtalet. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka produkten innan perioden på 14 dagar har gått ut. Vi står för returkostnaderna. Du är endast ansvarig för eventuellt försämrat värde av produkten som orsakats av hantering, utöver vad som är nödvändigt för att fastställa deras art, egenskaper och funktion. Observera att av hälsoskydds- och hygienskäl accepterar vi endast returer för oanvända, oöppnade och återförsäljningsbara produkter.

Mall för ångerblankett

[Fyll i och returnera denna blankett endast om du vill säga upp avtalet.]

Till:
Namn: Suomen Terveysravinto Oy
Adress: Sarkiantie 409, 38200 Sastamala, Finland,
E-post: kundservice@suomenterveysravinto.fi

Jag/Vi [*] meddelar härmed att jag/vi [*] frånträder mitt/vårt [*] köpeavtal avseende följande varor [*] /tjänster[*]

___________________________________________________________________

Beställdes den [*]/mottogs den [*] ___________________________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas namn
___________________________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas adress
___________________________________________________________________

Datum ________________
* Stryk över det som inte är tillämpligt

Ytterligare information om returer

Om du vill returnera en produkt, vänligen kontakta kundtjänsten för ytterligare instruktioner.

Du kan alltid returnera skadade eller felaktiga produkter gratis. Om du får en felaktig produkt, vänligen kontakta kundtjänsten först och berätta vad som var fel på produkten.

Prisförändring

Suomen Terveysravinto Oy förbehåller sig rätten till prisförändringar för produkter och fortsatta försändelser. Kunden informeras alltid om detta separat och kunden har då rätt att säga upp sitt långtidsabonnemang.

Kundtjänst

Du kan kontakta vår kundtjänst angående alla frågor som gäller vårt företag, våra produkter och ditt kundförhållande. Ring oss på 0800 304 030 eller skicka e-post till kundservice@suomenterveysravinto.fi. Vi försöker svara på e-postmeddelanden senast inom 2–3 arbetsdagar, om det inte är lång kö i vår kundtjänst. Observera att helgdagar förlänger svarstiderna.

Problemsituationer

Slutsålda produkter
Ibland är det möjligt att produkterna tar slut på grund av hög efterfrågan eller leveranssvårigheter. Vi meddelar dig via e-post om det blir betydande förseningar i leveranserna.

Bristfällig eller felaktig produkt
Om du har fått en bristfällig eller felaktig produkt, vänligen kontakta vår kundtjänst. Om du skickar ett e-postmeddelande, vänligen bifoga en bild på produkten och batchnumret.

Du kan göra en felanmälan/reklamation i situationer där vi är ansvariga enligt bestämmelserna för felansvar. Vänligen kontakta kundtjänsten så snart som möjligt efter att du upptäckt felet, dock senast 2 månader efter att felet upptäckts.

Meningsskiljaktigheter
Om vi är oeniga om betalningar, leveranser eller produkter vill vi lösa problemet. Om meningsskiljaktigheterna inte kan lösas kan du kontakta KKV Konkurrens- och konsumentverket för konsumentrådgivning
(https://www.kkv.fi/sv/konsumentarenden/konsumentradgivning/ ).

Om det inte hjälper går det att föra ärendet vidare till Konsumenttvistenämnden (https://www.kuluttajariita.fi/sv/ ).

Du kan också lämna in ett klagomål via plattformen European Online Dispute Resolution (ODR).
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV ).

Vi ersätter inte advokatarvoden, eftersom ovanstående enheter tillhandahåller hjälp med att lösa tvister.

Övrigt

Uppdatering av villkor
Vi uppdaterar villkoren när behov uppstår, t.ex. då vi märker brister, kommer på nya saker eller ändrar våra verksamhetsmodeller. Nedan meddelar vi när villkoren senast uppdaterats.

Uppdaterad 21.04.2023

Vanliga frågor

Finns alla beställda produkter uppräknade i samma bekräftelse?
Vi skickar alltid ut en bekräftelse per gjord beställning.

Varför kommer våra produkter i individuella förpackningar?
Vi vill leverera produkterna hem till kunden så enkelt som möjligt.

Hur betalar jag produkten?
Produkterna levereras med en faktura som du kan använda för att betala produkten.

När kommer min beställning?
Din produkt kommer vanligtvis inom två veckor efter beställningen.

Kan jag spåra min beställning?
Vi skickar alla leveranser per brev, så de går inte att spåra.

Hur kan jag ändra fakturans förfallodag?
Vänligen kontakta vår kundtjänst.