Fida hjälper i Ukraina

Fida hjälper till i Ukraina och vid Ukrainas gränser

När kriget i Ukraina startade gav Suomen Terveysravinto Oy en donation till Fida för biståndsarbete i Ukraina. Vi intervjuade Fidas arbetstagare Janne Harjukoski angående hjälpen i Ukraina.

Hej Janne! Kan du kort presentera dig själv?

Jag heter Janne Harjukoski och bor med min fru i Osijek, Kroatien. Vi har två vuxna barn som bor i Finland. Jag jobbar på Fida som koordinator för europeiska romska missionen och till arbetsområdet hör 12 olika länder i Östeuropa. Sedan kriget i Ukraina bröt ut har vi bedrivit hjälparbete vid olika gränspunkter i Ukraina.

Var har ni varit och vilken typ av arbete har ni gjort?

Så fort kriget började, gick vi själva till gränsen på den ungerska sidan för att ta emot flyktingar från Ukraina. Vi har hjälpt dem att registrera sig hos myndigheterna och delat ut mat och hjälpt dem med andra grundläggande behov. Tillsammans med Fida gör vi också mycket biståndsarbete i samarbete med olika partners i Ukraina, samt vid gränserna i Ungern, Moldavien och Slovakien.

I Ukraina hjälper vi lokalbefolkningen och interna flyktingar tillsammans med Carpathian life and light organisationen och Inspiration-centret. Den första av dessa verkar i västra Ukraina och erbjuder humanitär hjälp till dem som ännu inte har korsat gränsen. Den sistnämnda partnern är däremot verksam i östra Ukraina i staden Shepetivka. Före kriget var platsen centrum för den romska befolkningen, men idag fungerar den som ett mottagningscentrum för hela befolkningen. Centret fungerar inte enbart som akutboende, utan evakuerar också människor från svåråtkomliga platser i öster och tar dem till den rumänska sidan, därifrån de kommer vidare.

Vid den ungerska gränsen är våra partners den ungerska romska missionen och de ungerska baptisterna. Den ungerska romska missionens kontor har förvandlats till en inkvarteringsplats dit vi hänvisar människor från gränserna. Där är nu ca 200 personer på långtidsboende. En del av flyktingarna vistas bara en kortare tid i lokalerna, men majoriteten stannar där under en längre tid. De ungerska baptisterna är i första hand ansvariga för en av de ukrainska gränsstationerna och tillsammans med Fida stödjer vi dem i det arbetet.

I Slovakien arbetar vi vid den ukrainska gränsen i samarbete med en kyrka. Där har det uthyrts lokaler för 60 personer, som används som logi för behövande. Fida erbjuder mat till dessa flyktingar. Vår samarbetskyrka har partners i Tyskland och Tjeckien som kommer för att hämta flyktingar från Slovakien och ta hand om deras angelägenheter där. Från Slovakien förs också humanitärt bistånd med lastbil över gränsen till Ukraina till olika distributionsställen.

Mitt motto är att goda relationer och kontakter skapas i tider av fred. Sedan när en sådan krissituation uppstår kan vi reagera snabbt när nätverken redan är klara. Det har visat sig vara riktigt viktigt i vårt arbete på Fida.

Vad har du sett när du hjälpte till där?

Vi har faktiskt från början sett all galenskap och meningslöshet som krig åstadkommer, när vi möter människor vid gränsen. Många har sagt att de har förlorat allt: hus har bombats, män har stannat kvar för att försvara landet. I princip finns det inget kvar på den plats de lämnade. Det är svåra berättelser. Från Moldavien kommer jag ihåg en liten föräldralös flicka, vars mamma och pappa hade dött i bombningarna. Hon hade kommit över gränsen med hjälp av sina anhöriga. Dessa hårda historier stärker å andra sidan viljan att hjälpa dessa människor. Åtminstone själv vill jag göra allt jag kan för att hjälpa människor som kommer från Ukraina och även de som är inne i landet.

Finns det något möte som du minns speciellt?

Vi var på Zahony gränsstation i Ungern och träffade folk som kom med tåg. Där var en kvinna med en liten pojke, som jag gick för att hjälpa. Jag bar deras resväska, pratade med kvinnan och hon berättade att de var på väg till Budapest. Jag hjälpte dem att få gratis biljetter och mat, så att de kunde äta. Efter det hänvisade jag dem till tåget till Budapest. När kvinnan skulle hoppa på tåget med sitt barn, brast hon i gråt, kramade mig och sa: ”Tack för det ni gör för det ukrainska folket”. I det ögonblicket hade det lilla man kunde göra, en stor betydelse för den här personen. Hon kände att vi delar deras pina, smärta och lidande, och det var ett sådant möte som jag definitivt kommer att minnas.

Hur många ukrainska flyktingar når Fidas Ukrainabistånd?

Det är alltid den svåraste frågan, eftersom den är så svår att utvärdera. Men man kan säkert tala om flera tusen personer som vi kunnat hjälpa direkt och utöver det även alla som vi kunnat hjälpa indirekt. Ja, det omfattar ett stort antal människor och arbetet fortsätter fortfarande.

Vad kan vi här i Finland göra för att hjälpa ukrainska flyktingar och stödja Ukraina?

Denna fråga har nu kommit ett steg närmare finländarna, eftersom flyktingar från Ukraina har kommit dit. Alla där kan göra sitt för att välkomna ukrainare med kärlek och värme. Kanske är svagheten hos oss finländare att vi i vår kultur tänker ”vi låter folk vara i fred”. Men när man vet från vilken kultur dessa ukrainare kommer är det viktigt för dem att känna sig välkomna. Alla kunde fundera på om de kan göra något konkret själva, som att gå till en butik med en ukrainare eller gå med i en förening, en hjälpkrets eller en kyrka som gör något för dessa människor som kommit till Finland.

Ett annat bra sätt att hjälpa till är att ekonomiskt stödja oss som gör hjälparbete. Hjälporganisationer lever i den pulsen och känner till de aktuella behoven. Stöd är fortfarande välkommet, eftersom konflikten fortfarande fortsätter. Och även om det slutar imorgon återstår ett långt projekt och en process innan allt återgår till det normala. Det behövs med andra ord fortfarande pengar.

Fida är en finsk organisation grundad 1927 som bedriver humanitärt biståndsarbete, utvecklingssamarbete och missionsarbete, som grundar sig på kristna värderingar i upp till 50 olika länder. Du kan donera till Fidas Ukraina-hjälp med MobilePay, banköverföring eller sms. Mer detaljerade instruktioner för donation finns här: Donera till katastrofhjälp – Humanitär katastrofhjälp – Fida

Foton: Arto Karvonen och Benjamin Hokkanen / Fida international