Stöd för pedriatisk forskning

Ett av våra vanliga donationsmål, Suomen Kansanterveysyhdistys ry, riktar de donerade medlen till bland annat Stiftelsen för pedriatisk forskning. Staten har årligen allt mindre möjlighet att finansiera medicinsk forskning i Finland. Därmed blir donationer från föreningar, stiftelser och enskilda stödjare ett betydande bidrag till den medicinska forskningsfonden.

Suomen Kansanterveysyhdistys ry har arbetat för medborgarna sedan 1969. Stiftelsen för pedriatisk forskning är en av dess medlemsorganisationer, de andra är MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Finlands Hjärtförbund och Centralförbundet för de gamlas väl ry. Syftet med föreningens verksamhet är att samla in medel till medlemsorganisationerna och därigenom förebygga olika sjukdomar och främja medborgarnas välbefinnande. Du kan läsa mer om Suomen Kansanterveysyhdistys rys verksamhet på www.skty.fi/sv/.

I varje nation, likaså i Finland, finns det vanliga ärftliga sjukdomar som inte nödvändigtvis finns i andra länder. Finländarnas ärftliga sjukdomar är resultatet av genetiska defekter i befolkningen i våra glesbygder. Även om finländarna har bra koll på det finländska sjukdomsarvet, måste vi fokusera på nya ärftliga sjukdomar i framtiden i takt med att invandringen blir vanligare. I och med att befolkningen sprids och blir mer mångfaldig ökar också olika genetiska sjukdomar.

Pediatrisk forskning, d.v.s. forskning inom barnsjukdomar, har en framgångsrik och viktig tradition i Finland. Med sin mer än 100-åriga historia av forskning om för tidig födsel och barnsjukdomar, ligger kvaliteten på vården för nyfödda stabilt på toppen i hela världen. Genom att hålla forskningen på en hög nivå, går det också att ta reda på de mer sällsynta genetiska sjukdomar, som riskerar att lämnas utanför forskningen om det inte finns tillräckliga medel.

Att identifiera sällsynta genetiska sjukdomar kan vara utmanande, eftersom det inte finns någon enskild förklaring till symptomens variation. Liknande symtom garanterar inte nödvändigtvis samma sjukdom, eftersom olika gener och genetiska fel kan förvränga den exakta fastställningen av sjukdomar. Oftast upptäcks ärftliga sjukdomar i barndomen. Det är därför viktigt att de genetiska sjukdomar, som är typiska för finländare identifieras, så att barnet kan behandlas så snart som möjligt efter individens behov.

Forskningens hot är dock tillräckliga medel. Det statliga stödet för medicinsk forskning har minskat sedan 2000-talet, vilket gör att ny forskning och behandlingar tar längre tid eller till och med upphör. Finansiering från stiftelser och privata donationer har lyckats fylla en del av underskottet, men inte ens de räcker i längden.

Stiftelsen för pedriatisk forskning använder donationerna direkt till forskningsprojekt, forskare och utbildning. Medel har använts för att hitta behandlingar till många sjukdomar, vilket har resulterat i minskad barndödlighet i Finland och förbättrade behandlingsresultat. Behandlingsprocesserna kan dock vara långa, så varje donation är viktig.

Genom att stödja Suomen Kansanterveys ry främjar du forskning inom pediatriska sjukdomar, samt finländarnas allmänna hälsa och välbefinnande. Mer information om insamlingskampanjen hittar du på: skty.fi/sv/insamling/.