Lastentautien tutkimuksia tukemassa

Yksi säännöllisistä lahjoituskohteistamme, Suomen Kansanterveysyhdistys ry, ohjaa lahjoitettuja varoja muun muassa Lastentautien tutkimussäätiölle. Valtio pystyy rahoittamaan lääketieteellisiä tutkimuksia Suomessa vuosi vuodelta yhä vähemmän. Näin ollen yhdistysten, säätiöiden ja yksittäisten tukijoiden lahjoitukset nousevat merkittäväksi panostukseksi lääketieteen tutkimusrahastoon.

Suomen Kansanterveysyhdistys ry on toiminut kansalaisten hyväksi jo vuodesta 1969. Lastentautien tutkimussäätiö on yksi sen jäsenjärjestöistä, joita muita ovat Suomen Mielenterveysseura, Suomen Sydänliitto sekä Vanhustyön keskusliitto. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on varainhankinta jäsenjärjestöille ja sen myötä erilaisten sairauksien ennaltaehkäisy ja kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n toiminnasta voi lukea lisää osoitteessa www.skty.fi

Jokaisella kansakunnalla, kuten myös Suomessa, on tunnistettavissa joukko yleisimpiä perinnöllisiä sairauksia, joita ei välttämättä tavata muissa maissa. Suomalaisten perinnölliset sairaudet ovat alkujaan harvaanasutun maamme maaseutukeskittymien kantaväestön geenivirheiden tulosta. Vaikka suomalainen tautiperintö onkin suomalaisilla hyvin hallussa, täytyy uusiin perinnöllisiin sairauksiin keskittyä tulevaisuudessa maahanmuuton yleistyessä. Väestön levittäytyessä ja muuttuessa monipuolisemmaksi lisääntyvät myös erilaiset geneettiset sairaudet.

Lastentautien tutkimuksella on Suomessa menestyksekäs ja tärkeä perinne. Yli 100-vuotiaan keskostutkimus- ja lastentautioppihistoriansa myötä vastasyntyneiden hoidon laatu on pysynyt maailman kärkisijoilla. Pitämällä tutkimuksen korkeatasoisena pystytään selvittämään myös niitä harvinaisempia geneettisiä sairauksia, joilla on uhka jäädä tutkimuksen ulkopuolelle varojen riittävyyden puitteissa.

Harvinaisten geneettisten sairauksien tunnistaminen voi olla haastavaa, sillä oireiden vaihteluihin ei ole yksioikoista selitystä. Samanlaiset oireet eivät takaa välttämättä samaa sairautta, sillä eri geenit sekä geenivirheet voivat vääristää sairauksien tarkkaa määritystä. Useimmiten perinnölliset sairaudet havaitaan lapsuusiässä. On siis tärkeää, että suomalaisille tyypilliset geneettiset sairaudet tunnistetaan, jotta lasta pystytään hoitamaan hetimiten yksilön tarpeiden mukaisesti.

Tutkimuksen uhkana on kuitenkin varojen riittävyys. Valtion tuki lääketieteelliseen tutkimukseen on laskenut tasaisesti 2000 -luvulta lähtien, mikä tarkoittaa uusien tutkimuksien sekä hoitomuotojen hidastumista, tai jopa keskeytymistä. Säätiöiden rahoituksilla ja yksityisillä lahjoituksilla on onnistuttu täyttämään osaa vajetta, mutta nekään eivät pitkällä tähtäimellä riitä.

Lastentautien tutkimussäätiö kohdistaa lahjoitukset suoraan tutkimushankkeisiin, tutkijoille sekä koulutukseen. Varoilla on löydetty hoitokeinoja monenlaisiin sairauksiin, minkä myötä lapsikuolleisuus Suomessa on laskenut ja hoitotulokset parantuneet. Hoitoprosessit saattavat kuitenkin olla pitkiä, joten jokainen lahjoitus on tärkeä.

Tukemalla Suomen Kansanterveys ry:tä, edistämme niin lastentautien tutkimusta kuin myös suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Keräyskampanjasta saa lisää tietoa osoitteesta: www.skty.fi/kerays