Tietosuojaseloste

Päivitetty 14.9.2023
Julkinen verkkosivuilla

Tietosuojaseloste sivuille: Suomen Terveysravinto -asiakaspalautearvonta

SISÄLLYS:
1. Keitä me olemme?
2. Mistä saamme henkilötietoja?
3. Mitä tietoja meillä on sinusta?
4. Miten pitkään säilytämme tietojasi?
5. Miten ja miksi käytämme tietojasi?
6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
7. Miten suojaamme tietosi?
8. Miten käytämme evästeitä?
9. Miten voin käyttää henkilötietoihini liittyviä oikeuksia?
10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Välitämme tietosuojastasi!

Otamme vakavasti yksityisyyden suojan, ja siksi kaikki henkilötietojen käsittelymme tapahtuu voimassa olevien lakien sekä erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (tutummin ”GDPR”) mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa avataan, miten keräämme henkilötietoja, mitä tietoja käsittelemme ja miten sekä kerromme, mitä oikeuksia sinulla on.

Tämä seloste kertoo, miten käsittelemme rekisterissämme olevia tietoja ja mitä oikeuksia rekisteröidyillä on.

1. Keitä me olemme?

Rekisterinpitäjä on Suomen Terveysravinto (Y-tunnus 2342164-1)

Jos haluat tietoja tarkemmin, ota yhteyttä maksuttomaan asiakaspalveluumme 0800 304030 (ma-pe 9–17) tai asiakaspalvelu@suomenterveysravinto.fi. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa on tietosuojavastaava Markus Mäenpää (tietosuojavastaava(a)suomenterveysravinto.fi).

Suomen Terveysravinto on STR Global Group Oy:n (ent. Suomen Terveysravinto Oy) aputoiminimi. STR Global Group Oy -konserniin kuuluvat lisäksi:

STR Nordic Oy (2892826-5)
STR Nordic AS (923 264 701)
Soome Tervisetooted OÜ (12737711)
HOHDE OÜ (16245241)
ProBambu OÜ (16245241)

2. Mistä saamme henkilötietoja?

Saamme henkilötietoja arvonnan osallistujilta heidän osallistuessaan arvontaan. Saamme myös henkilötietoja voittajalta palkintojen toimittamista varten sekä osallistujilta, mikäli asiakaspalveluun otetaan yhteyttä.

Jos meillä on sinun henkilötietosi arvonnan osallistumisen takia, olemme saaneet ne jostakin seuraavasta syystä.

2.1 Arvontaan osallistuminen

Jos olet osallistunut arvontaan, on henkilötietoja tämän yhteydessä kerätty arvonnan suorittamista varten.

2.2 Yhteydenotot

Jos olet ottanut yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla tai sähköpostilla, asiakaspalvelu on joutunut käsittelemään henkilötietojasi.

2.3 Nimitiedot voittajalta

Mikäli olet voittanut arvonnassa, olemme saattaneet pyytää mm. tarkemmat nimitiedot palkinnon toimittamista varten.

3. Mitä tietoja meillä on sinusta?

Meillä on kaikista rekisteröidyistä nimi ja/tai sähköpostiosoite. Myös asiakaspalvelun yhteydenottohistoria on tiedossamme. Evästeistä kerrotaan tarkemmin alla osiossa 8.

Asiakaspalvelussa nauhoitamme puhelut tietojen tarkistamista ja epäselvyyksien selvittämistä varten.

Meillä on myös voittajan nimitiedot.

Sinulla on aina oikeus ottaa meihin yhteyttä ja pyytää nähtäväksi niitä tietoja, joita meillä on sinusta.

3.1 Osallistujien tiedot

Osallistuessasi arvontaan, saamme sinulta sähköpostiosoitteen. Edellä mainittujen tietojen lisäksi rekisteriimme on tallennettu osallistujien mahdollinen sähköpostihistoria asiakaspalvelumme kanssa sekä menneiden puheluiden tiedot, mikäli osallistuja on ottanut yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse asiakaspalveluun. Soveltuvissa tilanteissa palvelussamme on tallennettuna päätelaitteiden osoitetiedot (IP-osoite) sekä evästeiden kautta kerättävät tiedot, mikäli osallistuja on vieraillut sivustollamme.

3.2 Asiakaspalvelupuhelut ja -tiedot

Jos sinulle soitetaan puhelu tai sinä soitat meille, asiakaspalvelupuhelut nauhoitetaan normaalin käytännön mukaisesti. Tämä tehdään tietojen varmistamista sekä mahdollisten ristiriitojen ratkaisemista varten.

3.3 Arkaluontoiset henkilötiedot ja henkilötunnus

Emme tallenna rekisteriimme arkaluontoisia henkilötietoja (etninen alkuperä,
henkilötunnuksesi loppuosa, jne.). Kuitenkin kekustelunauhoitteissa tai asiakaspalveluun
lähetetyissä sähköposteissa voi olla sensitiivistä tietoa rekisteröidyn terveydentilastasta, jos
rekisteröidyt ovat itse omasta aloitteestaan kirjoittaneet tai kertoneet tällaista tietoa. Tätä
tietoa ei käsitellä muihin tarkoituksiin ja pyrimme poistamaan sen mahdollisimman pian.
Pyydämme kuitenkin, että rekisteröitymme eivät lähettäisi tällaista tietoa meille.

3.4 Lasten henkilötiedot

Emme käsittele lasten henkilötietoja. Arvontaan ei saa osallistua alle 18-vuotiaat. Mikäli näin on käynyt, tämä on ehtojen vastaista.

3.5 Tekniset tunnisteet

Jos olet vieraillut nettisivuillamme, tietyistä tapahtumista tallentuu teknisiä tietoja (esim. lokitiedot). Katso tarkemmin osio 8 evästeistä.

4. Miten pitkään säilytämme tietojasi?

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista toteuttaa henkilötietojen käsittelytarkoitusta tai kunnes rekisteröity vaatii niiden poistamista.

Osallistujien tietoja säilytetään osallistujarekisterissä niin kauan kunnes voittaja on valittu, tavoitettu ja voitto toimitettu sekä kuukausi tämän jälkeen. Yhteydenotot asiakaspalveluun puolestaan säilytetään yrityksen yleisen tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

Mikäli osallistuja on asiakas, hänen henkilötiedot asiakkuuteen liittyen käsitellään erikseen yrityksen yleisen tietosuojaselosteen periaatteiden mukaisesti.

Jos olet asiakkaamme, niin mahdollisesti lähettämäsi sähköpostit säilytetään asiakastilisi yhteydessä normaalin käytäntömme mukaan. Ks. https://suomenterveysravinto.fi/tietosuojaseloste/

Puhelunauhoitteet säilytetään pääasiassa kolme kuukautta.

Voittajan tietoja säilytetään arpajaisverolainsäädännön mukaisesti sekä mahdollista kirjanpitoa varten.

Joudumme säilyttämään edellistä pidempään joitakin tietoja eri lakien vaatimuksesta (esim. kirjanpitolaki) tai muista syistä.

4.1 Henkilötiedot osallistujarekisterissä

Osallistujista säilytetään henkilötiedot erillisessä rekisterissä. Tätä rekisteriä säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista, jotta voittaja on valittu, tavoitettu ja hänelle palkinto toimitettu. Rekisteriä myös saattaa joutua käyttämään, jos ilmenee tarvetta arpoa voittoa uudelleen. Kun arvonta on täysin suoritettu toimitusten myötä osallistujarekisteri hävitetään kuukausi tämän jälkeen.

4.2 Sähköpostien säilyttäminen

Mikäli asiakkaamme ovat osallistuneet arvontaan, asiakkaan mahdollisesti lähettämänsä sähköpostit säilytetään asiakastilinsa yhteydessä normaalin käytäntömme mukaan. Ks. https://suomenterveysravinto.fi/tietosuojaseloste/

4.3 Puhelunauhoitteiden säilyttäminen

Puheluita säilytetään järjestelmässämme kolme kuukautta sisällön todentamista ja ristiriitatilanteiden ratkaisemista varten, minkä jälkeen puhelut poistetaan automaattisesti. Tallenteita voidaan säilyttää pidempään, jos ne ovat tarpeellisia esimerkiksi valituksen käsittelyssä, todennäköisen tai olemassa olevan oikeusprosessin kannalta tai vastaavasta syystä.

4.4 Voittajan tiedot

Voittajan tietoja säilytetään arpajaisverolainsäädännön sekä kirjanpitoa varten niiden tavallisten säilytysaikojen mukaisesti.

Voittajan sähköpostihistoria säilytetään asiakastilinsä yhteydessä normaalin käytäntömme mukaan. Voittajan nimitiedot ovat puolestaan osa niitä tietoja, joita säilytetään sekä arpajaisverolainsäädännön että kirjanpitolainsäädännön vuoksi.

4.5 Miten alihankkijamme käyttävät henkilötietojasi?

Käytämme alihankkijoita muun muassa palkintoviestien lähettämiseen; katso tarkemmin kohdasta 6.3 luettelo erilaisista alihankkijatyypeistä.

Kun tietoa on siirretty alihankkijoille, alihankkija säilyttää tietoja pelkästään niin kauan kuin sillä on oikeusperuste; tämän jälkeen heillä on velvollisuus poistaa tiedot järjestelmistään. Alihankkijoilla ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja muuten kuin erikseen määrätyssä tarkoituksessa sen mukaisesti, millaisia palveluja he toimittavat. Alihankkijat eivät voi koskaan käsitellä henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

4.6 Lakisääteinen tietojen säilyttäminen

Vaikka henkilön tiedot poistettaisiin, niin lakien vaatimat säilytysvelvoitteet täytetään siitä huolimatta. Tietoja käytetään kuitenkin vain lakien vaatimaan tarkoitukseen. Voittajan tietoja säilytetään arvontaverolainsäädännön mukaisesti sekä mahdolliset kirjanpitoa vaadittavat tositteet säilytetään kirjanpitolakia noudattaen.

4.7 Tietojen anonymisointi

Osa järjestelmän toiminnan kannalta oleellisista tiedoista anonymisoidaan poistamisen asemesta, jolloin niitä ei ole tämän jälkeen mahdollista yhdistää henkilöön, mutta ne siitä huolimatta mahdollistavat järjestelmän normaalin toiminnan. Katso lisää alempaa osiosta Oikeus tulla unohdetuksi.

5. Miten ja miksi käytämme tietojasi?

Käytämme rekisteröityjen henkilötietoja arvonnan suorittamiseksi, voittajalle tiedottamiseksi sekä palkintojen lähettämiseksi. Lisäksi osa tiedoista käytetään asiakaspalvelutilanteisiin.

Emme käytä henkilötietojasi ilman perusteltua, EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa listattua syytä. Tästä syystä perusteet henkilötietojen käsittelylle on avattu alla olevissa osioissa.

Oikeutettu etu tarkoittaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan oikeutta käsitellä henkilötietoja esimerkiksi markkinoinnissa, historiallisessa ja tieteellisessä tutkimuksessa sekä tilastoinnissa. Näissä tapauksissa suoritamme aina ns. edunvertailun, jotta voimme varmistua, että toimenpide ei riko rekisteröidyn oikeuksia.

5.1 Arvonnan järjestäminen ja suorittaminen

Henkilötietoja on käytettävä arvonnan järjestämiseksi sekä suorittamiseksi. Ilman henkilötietojen käsittelyä arvontaa ei olisi mahdollista suorittaa. Tämä käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpaneminen.

5.2 Voittojen toimittaminen

Lähetämme palkinnon sähköpostitse voittajalle. Palkintojen lähettämiseen liittyvien toimien oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpaneminen.

5.3 Voittajan yleinen kontaktointi

Voimme lähettää voittajalle sähköpostia voitosta. Myös mahdollisista ongelmista tai puutteista tiedoissa voimme ottaa yhteyttä. Käsittelyperusta on sopimuksen täytäntöönpano.

5.4 Tilastointi

Teemme kampanjoista anonymisoituja tilastoja, joita käytetään tulevien kampanjoiden suunnitteluun. Käsittelyperusta on oikeutettu etu.

5.5 Arpajaislaki, kirjanpito ja muut toimenpiteet

Henkilötietoja käsitellään arvontalainsäädännön ja kirjanpitolain vaatimusten täyttämiseksi. Oikeusperuste käsittelylle on oikeudellinen velvoite.

Käytämme henkilötietojasi täyttääksemme lakien, tuomioistuinten ja viranomaispäätösten määräykset. Oikeusperuste käsittelylle on oikeudellinen velvoite.

5.6 Arvonnan lisätiedon tarjoaminen nettisivuilla

Henkilötietoja käsitellään, jotta voimme tarjota verkkosivuilla lisätietoa arvonnasta, säännöistä ja tietosuojasta (verkkosivujen selaamisen mahdollistavat toimenpiteet). Tämä tarkoittaa esim. IP-osoitteesi käsittelyä nettisivujen näyttämistä varten. Tämä voi sisältää henkilötietojen käsittelyä alihankkijoiden kautta. Oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano.

5.7 Osallistujatietojen tarkistaminen

Osallistujatietoja täytyy tarkistaa esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa, jotta voimme varmistaa osallistujan henkilöllisyyden, muokata osallistujatietoja sekä suorittaa rekisteröidyn pyyntöjä. Oikeusperuste on oikeudellinen velvoite sekä sopimuksen täytäntöönpano.

6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käytämme alihankkijoita palkintoviestien lähettämisessä, järjestelmien ylläpidossa, järjestelmäalustoina
sekä erilaisissa tilastoinneissa. Siirrämme tietoja myös Suomen Terveysravinto Oy:n konsernin sisällä teknisten prosessien tähden sekä täyttääksemme rekisteröidyn pyynnöt.

Joitakin tietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle.

Emme myy tai anna henkilötietoja kolmannen osapuolen omaa markkinointia varten.

Meillä on Facebook-sivujemme tähden yhteisrekisterin pitämissuhde Metan kanssa.

6.1. Tietojen siirtäminen alihankkijoille

Käytämme eri alihankkijoiden valmistamia ja ylläpitämiä teknisiä järjestelmiä osallistujatietojen, puhelinsoittojen sekä sähköpostien hallintaan ja erilaisten analyysien tekemiseen. Käytämme myös palkintoviestien lähettämiseen alihankkijaa, jolle siirretään tarvittavat tiedot. Näiden tahojen kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset, jotka takaavat henkilötiedoille asianmukaisen suojan myös näissä järjestelmissä.

Huom! Alihankkijat eivät voi käyttää henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa eivätkä säilyttää tietoja pidempään kuin ohjeistettu tai yhteistyösopimuksen loputtua, vaan alihankkijat käsittelevät tietoja pelkästään meidän määrittelemäämme tarkoitukseen.

6.2. Tietojen siirtäminen ETA-alueen ulkopuolelle

Pyrkimyksemme on käsitellä niin paljon henkilötietoja ETA-alueella eli Euroopan talousalueella kuin mahdollista. Tietojärjestelmän palvelimet sijaitsevat myös ETA-alueella, samoin kuin käyttöpisteet.

Puhelimen kautta toteutetussa asiakaspalvelussa henkilötiedot ovat puhelunhallintajärjestelmässämme, joka toimii pilvipalveluna. Järjestelmä toimii pilvipalveluna ja sen palvelimet sekä pääasiassa käyttöpaikat sijaitsevat fyysisesti ETA-alueella.

Osa alihankkijoistamme käsittelee tietoja siten, että niitä siirretään ETA-alueen ulkopuolelle. Tämä koskee esimerkiksi jotain teknisiä järjestelmiä. Siirrot kolmansiin maihin toteutetaan seuraavien periaatteiden mukaan: 1) EU Komission on antanut päätöksen riittävästä tietosuojan tasosta kyseisessä maassa tai 2) siirtomekanismina hyödynnetään vakiosopimuslausekkeita sekä mahdollisia täydentäviä suojatoimia, jotta tiedonsiirto ja käsittely toteutuisi samalla tasolla kuin ETA-maiden sisällä.

Mikäli tietojensiirtoa ei pysty enää toteuttamaan pohjautuen EU Komission päätökseen riittävästä tietosuojan tasosta tai alihankkijan tekemiin täydentäviin suojatoimiin, työskentelemme sen eteen, että tiedot siirtyvät sellaiselle alihankkijalle, joka täyttää vaatimuksemme tietosuojan osalta ETA:n ulkopuolella, tai tietoja käsitellään jatkossa ETA:n sisällä.

6.3. Tietojen siirto alihankkijoille/käsittelijöille

Luovutamme tietoja alihankkijoille/käsittelijöille esim. palkintojen toimitusprosessin yhteydessä. Tällaisia alihankkijoita ovat:
– Järjestelmäalustantarjoajat
– Kirjanpitotoimistot

Edellä mainitut alihankkijat ja käsittelijät eivät saa missään tapauksessa käyttää annettuja tietoja omiin tarkoituksiinsa. Heille toimitetaan vain palvelun toteutumisen kannalta oleellinen tieto tiukoin ehdoin.

6.4 Yhteisrekisterin pitäminen Metan kanssa

Meta Platforms Ireland Limited (jäljempänä ”Meta”) ja Suomen Terveysravinto Oy ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin Facebookissa olevien fanisivujen osalta. Meta käsittelee henkilötietoja siihen sovellettaviin tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti. Ks. lisätietoa liittyen GDPR:n Artikla 13(1)(a) ja (b) löytyy nettisivulta: (https://www.facebook.com/about/privacy). Meta on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Meihin sovelletaan Metan Controller Addendum -ehtoja. (Katso: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum)

Saamme käyttöömme vain samat tiedot, mitä muutkin Facebookin käyttäjät näkevät eli yksittäisten käyttäjien nimet, julkiset profiilikuvat sekä muut julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu. Henkilötietoja ei siirretä Facebookin sivulta tai kommenteista muihin järjestelmiin ilman erillistä ilmoitusta. Sen sijaan esimerkiksi yksityisviestillä ilmoitetut tilausten muutokset kirjataan muihin järjestelmiin.

Henkilötietojasi käytetään mm. uutisointiin, markkinointiin, kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen, palautteen vastaanottamiseen sekä osaltaan mainosten ostamiseen Metalta sekä mainosten toiminnan mittaamiseen. Kaikki vapaaehtoisten toimintojen kuten arvontoihin osallistumisen kautta annettu tieto perustuu osallistujan suostumukseen. Keräämme näitä tietoja käyttötarkoituksiamme varten. Keräämme yhdessä Metan kanssa tietoa mm. tykkäyksistä, sivuvierailuista, julkaisujen kommenteista, meille osoitetuista yksityisviesteistä sekä julkaisuihin liittyvistä tilastoista.

Käytämme henkilötietojasi mainosten kohdistamiseen ja kohderyhmien luomiseen Facebookissa. Näin voimme tarjota juuri sinulle mahdollisimman oleellista tietoa sinua kiinnostavista tuotteistamme. Tämä tapahtuu kahdella tavalla: siirrämme asiakkaiden yhteystietoja Metalle kohdistaaksemme mainontaa sosiaalisessa mediassa. Jaettuja tietoja käytetään vain Suomen Terveysravinto Oy konsernin määrittelemiin tarkoituksiin. Tässä tapauksessa me toimimme rekisterinpitäjinä ja Meta henkilötietojen käsittelijänä. Kohdistamme mainontaa myös niille, jotka eivät ole vielä asiakkaitamme, Metan ns. mukautettujen kohderyhmien kautta.

Sinulla on oikeus kieltäytyä tietojen luovuttamisesta markkinoinnin kohdistamiseen. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme ilmoittaaksesi siitä, että tahdot kieltäytyä tällaisesta tietojenkäsittelystä.

Hyödynnämme Page Insights -toimintoa tietojen käsittelyyn, jolloin meihin sovelletaan Page Insights Controller Addendum -ehtoja. (Katso: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) Lisätietoa nettisivuillamme käytetyistä evästeistä löytyy evästeselosteestamme. Jos haluat tietää Metan evästeiden käyttöperusteita, katso tarkemmin Metan evästeseloste.

Jos haluat käyttää henkilötietoihin kuuluvia oikeuksiasi (mm. tietojesi poistaminen) kun olet ”tykännyt” Facebook-sivuistamme tai seuraat sitä, pyydämme ottamaan yhteyttä paikalliseen Metan edustajaasi. Tietopyynnöt liittyen Page Insights -toimintaan lähetetään eteenpäin Metalle. Jos haluat lisätietoja siitä, miten Meta käsittelee henkilötietoja, millä oikeusperusteella tiedot käsitellään sekä miten voit toteuttaa omia oikeuksiasi, tutustu seuraavaan linkkiin: https://www.facebook.com/about/privacy

6.5 Tietojen luovuttaminen viranomaisille

Suomen Terveysravinto Oy:n konsernilla on oikeus ja velvollisuus luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja viranomaisille heiltä tulevien selvityspyyntöjen täyttämiseksi.

6.6 Konsernin sisäiset tiedonsiirrot

Tietoja siirretään konsernin sisällä riippuen siitä, mikä yhtiö vastaa rekisterinpitäjyydestä, asiakkuudesta tai teknisistä järjestelmistä. Tietoja siirretään sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä rekisterin ylläpitoa varten, sillä konsernin eri tytäryhtiöt vastaavat eri alueista tietojen käsittelyssä. Konsernin sisäisten tietojensiirtoihin sovelletaan tietojen käsittelysopimuksia. Käsittelijänä toimivat yhtiöt eivät käsittele tietoja muihin kuin rekisterinpitäjän määrittämiin käyttötarkoituksiin.

Mikäli konsernin jokin tytäryhtiö on osallinen konsernin sisäiseen fuusioon tai yritysostoon, tällaisten toimenpiteisiin liittyvät tiedot siirtyisivät tällaisten tarkoitusta varten.

6.7 Yritysosto tai fuusioituminen

Mikäli joko konsernin jokin tytäryhtiö tai konserni kokonaisuudessa osallistuu yritysostoon tai fuusioituu, konsernilla on oikeus siirtää kaikki henkilötiedot oikeutetuille osapuolille oston seurauksena. Konsernilla on oikeutettu etu toteuttaa kyseiset toimenpiteet, mikäli näin katsotaan konsernin intressien mukaisesti tulevaisuudessa.

7. Miten suojaamme tietosi?

Suojaamme tietosi teknisillä ja organisatorisilla toimilla, jotka takaavat, että tietosi ovat turvassa järjestelmissämme.

Henkilötietorekisterimme on olemassa vain sähköisenä versiona. Rekisteri on suojattu salasanoilla, salaamalla sekä palomuureilla tietomurtojen varalta. Rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttöoikeudet on rajattu henkilön tehtävänkuvan mukaan. Kaikki rekisteriä käyttävät ovat allekirjoittaneet elämän mittaisen vaitiolositoumuksen rekisterin sisällöstä. Järjestelmistämme vastaava alihankkija vastaa puoleltaan riittävistä teknisistä ja organisatorisista toimista, jotka takaavat rekisterin fyysisen ja teknisen suojauksen. Alihankkijasopimukset myös täsmentävät, mitä alihankkijat saavat ja eivät saa tehdä tiedoilla.

8. Miten käytämme evästeitä?

Evästeet (engl. cookies) ovat tekstitiedostoja, jotka Internet-selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeisiin sisältyy yksilöllinen tunniste, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen. Hyödynnämme evästeitä sähköisten palvelujemme käytettävyyden, laadun ja kehittämisen takaamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttäjää ei kuitenkaan yksilöidä pelkkien evästeiden avulla.

Löydät erillisestä evästeselosteestamme lisätietoja siitä, millaisia evästeitä käytämme, miten kauan niitä säilytämme, mitä ne tekevät sekä oikeudestasi antaa tai peruuttaa suostumuksesi. Lue lisää evästeidemme käytöstä
täältä.

9. Miten voin käyttää henkilötietoihini liittyviä oikeuksia?

Mikäli olet rekisterissämme, sinulla on Euroopan tietosuoja-asetuksen perusteella oikeuksia. Sinulla on oikeus tietää, mitä tietojasi käsittelemme. Samoin sinulla on oikeus päästä järjestelmässä oleviin tietoihisi, vaatia virheellisten tietojen oikaisemista, tietojen poistamista sekä tietojen luovuttamisen kieltoa.

Lopulta sinulla on rekisteröitynä oikeus tehdä myös kantelu toiminnastamme Tietosuojavaltuutetulle.

Sinulla on myös oikeus saada vastaus kysymyksiisi GDPR:n määrittämissä rajoissa (1 kuukausi), vaikka pyrimme aina toimimaan nopeammin.

9.1 Sinulla on oikeus saada pääsy järjestelmässä sinua koskeviin henkilötietoihin.

Tiedot voidaan toimittaa sinulle, kunhan olet tunnistautunut riittävästi. Tiedot voidaan toimittaa tapauskohtaisesti puhelimessa, sähköpostilla, suojatulla sähköpostilla tai paperilla. Toistuvista paperilla toimitettavista pyynnöistä veloitamme kohtuulliset hallinnointikustannukset (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 15 artikla kohta 3)

Jos tahdot sinua koskevat puhelinnauhoitteet, voit saada ne käyttöösi litteroituna, tai voit tulla kuuntelemaan puhelunauhoitteen erikseen sovittuun toimipisteeseemme.

9.2 Sinulla on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista

Jos huomaat, että meillä on sinusta virheellisiä tietoja, kerro asiasta meille ja me korjaamme ne hetimmiten.

9.3 Sinulla on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojesi käsittelyä.

9.4 Sinulla on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen eteenpäin yhteistyökumppaneille

Voit tahtoessasi vaatia, että emme luovuta tietojasi yhteistyökumppaneillemme. Tällaisista tapauksista kannattaa keskustella erikseen, jotta tämä ei vaaranna esimerkiksi palkintoviestien toimittamista.

9.5 Sinulla on oikeus tehdä kantelu toiminnastamme Tietosuojavaltuutetulle

Jos koet, että olemme rikkoneet henkilötietojesi suojaa, sinulla on oikeus tehdä meistä kantelu tietosuojavaltuutetulle.

Koska rekisterinpitäjä sijaitsee Suomessa, voit tehdä ilmoituksen Tietosuojavaltuutetulle seuraavan linkin kautta: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

9.6 Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi

Sinulla on oikeus vaatia kaikkien tietojesi poistamista järjestelmistämme. Tätä sanotaan ”oikeudeksi tulla unohdetuksi”. Tällöin poistamme henkilötietosi kaikista järjestelmistämme. Tietojen poisto ei ole mahdollista esimerkiksi tilanteissa, joissa oikeuskäsittely on kesken. Samoin kirjanpitolain vaatimia tietoja ei voi poistaa kirjanpidosta ym.

9.7 Sinulla on oikeus saada vastaus henkilötietokyselyihisi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määrittämässä ajassa

Vastaamme henkilötietoja koskeviin kyselyihin ”ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.” (GDPR 12.3). Kuitenkin pyrkimyksenämme on vastata selkeästi nopeammin. Jos pyynnön laajuus vaatii lisäaikaa, kerromme sinulle asiasta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

9.8 Sinulla on oikeus pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Jos tahdot saada tietosi koneluettavassa muodossa, toimitamme ne sinulle tässä formaatissa.

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tätä henkilötietoselostetta, jotta voisimme ottaa siinä tarpeeksi hyvin huomioon lainsäädännön kehityksen, uudet tilanteet sekä toimintatapojen tai -mallien muutokset.

Tämä tietosuojaseloste on esillä verkkosivuillamme, ja version mukana on aina päivämäärä, jolloin seloste on päivitetty.