ApoB ja ApoA1 sydäntaudin riskitekijöinä – ja miten niitä voi parantaa elämäntavoilla

Sydän- ja verisionitaudit ovat yhä suurin sairausryhmä, johon suomalaiset kuolevat. Siten sydämelle terveellisiin elämäntapoihin panostaminen on järkevää.

Oliiviöljy alentaa ApoB:tä, sydäntaudin riskitekijää.

 

Perinteisesti sydäntautiriskiä on ennustettu erityisesti LDL-kolesterolilla, mutta sen ennustavuus jättää toivomisen varaa. Monet ihmiset, joiden LDL-kolesteroli on normaalilla tasolla, sairastuvat sydäntauteihin.

ApoB on kolesteroliarvoja parempi markkeri

ApoB on sydäntautimarkkeri, jonka ennustavuus on perinteisiä kolesteroliarvoja parempi.

Yhdysvaltain Sydänliiton julkaisemassa tiedelehdessä kirjoittajat ottavat nyt vahvasti kantaa sen puolesta, että sydäntautiriskin arvioinnissa tulisi käyttää ApoB:tä LDL-kolesterolin sijaan: ”Yhdessä aiemman näytön kanssa ApoB:n ylivertaisuus kolesterolimarkkereihin verrattuna sydän- ja verisuonintautiriskin arvioinnissa ja suorassa terapiatyössä on vahvasti osoitettu”, kirjoittajat lausuvat.

He myös toteavat, että ApoB voidaan analysoida edullisesti käyttäen laajasti saatavilla olevia automatisoituja menetelmiä ja täsmällisemmin kuin LDL-kolesteroli (Contois 2023).

Myös Kanadan Lääkäriseuran tiedelehdessä on otettu hiljattain vahvasti kantaa ApoB:n käytön puolesta. Lehden ytimekkäässä artikkelissa todetaan, että ApoB on ”suositeltava vaihtoehto” LDL-kolesterolin määritykselle (Ahmad 2023).

Suomalaisessa Käypä hoito -suosituksessa todetaan, että apolipoproteiinimääritykset ovat pätevä tapa selvittää valtimotaudin riskiä, vaikka ne eivät ole Suomessa rutiinikäytössä (Strandberg 2022).

Näen tilanteen niin, että laiva on kääntymässä. Apoliproteiinien määritykset ovat ennen pitkää korvaamassa tavanomaiset kolesteroliarvojen mittaukset sydäntautiriskin arvioinnissa.

Mikä on ApoB?

ApoB eli apoliproteiini B -arvo saadaan, kun lasketaan yhteen kaikki aterogeeniset eli sepelvaltimotautia aiheuttavat lipoproteiinit. ApoB on pintaproteiini, joka kuljettaa kolesterolia kudoksiin. ApoB heijastelee pääasiassa pieniä, tiheitä LDL-partikkeleita, jotka ovat haitallisimpia valtimoiden seinämille (Waldius 2021).

ApoB:n arvon olisi hyvä olla pieni, alle 0,90 g/l. Jos henkilön sydäntapausriskin arvioidaan olevan suuri, sen tulisi olla tätäkin matalampi.

Muistisääntönä voi painaa mieleen, että ApoB muistuttaa LDL-kolesterolia.

Mikä on ApoA1?

Pieni ApoA1-proteiini eli apolipoproteiini A-1 kuljettaa kolesterolia valtimon seinämästä takaisin maksaan ja edelleen eritettäväksi pois. Sen ohella ApoA1 kuljettaa mukanaan suojaavia tekijöitä, joilla on muun muassa tulehduksen vastaisia vaikutuksia. Näin ollen ApoA1 on valtimotaudilta suojaava tekijä.

ApoA1:llä on U:n muotoinen suhde sydäntautiriskiin. Pienin riski on ApoA1-arvon ollessa noin 1,67–1,75 g/l. Useimmiten ongelma on, että ApoA1 jää tuon optimialueen alapuolelle, jolloin suojaavaa vaikutusta ei ole tarpeeksi (Faaborg-Andersen 2023).

Muistisääntönä voi painaa mieleen, että ApoA1 muistuttaa HDL-kolesterolia.

ApoA1 ennustaa kuolleisuutta myös iäkkäillä

Tavallinen kolesteroliarvojen ongelma on, että ne menettävät ennustavuutensa iäkkäiden ihmisten kohdalla.

ApoA1 kuvaa HDL-partikkelien määrää, ja se täydentää hyvin ApoB:n ennustavuutta.

Ruotsalaisessa AMORIS-tutkimuksessa havaittiin, että yleensä haitallisena pidetty korkea kokonaiskolesteroli ei ennustanut sydänkuolleisuutta eikä kokonaiskuolleisuutta yli 60-vuotiaiden keskuudessa. Sen sijaan matala ApoA1 (alle 1,28 g/l) ennusti niin sydänkuolleisuutta kuin kokonaiskuolleisuuttakin kaikissa ikäryhmissä, jopa yli 80-vuotiaiden keskuudessa (Ding 2021).

Vihreät lehtivihannekset ja salaatit kuuluvat sydämelle terveelliseen ruokavalioon.

 

Myös ApoA1:tä kannattaa siis käyttää sydänriskien arvioinnissa. Lisäksi tulos viittaa siihen, että erityisesti iäkkäiden ihmisten kannattaa pyrkiä kohottamaan ApoA1:tä elämäntavoilla.

ApoB/ApoA1-suhde ennustaa sydäntapauksia tarkimmin

ApoB ennustaa yksinäänkin sydäntautiriskiä ja sydäntapauksia, mutta jos käytetään ApoB/ApoA1-suhdetta, päästään vielä parempaan ennustavuuteen.

ApoB/ApoA1-suhde ennustaa erityisen hyvin sydäntapausten riskiä. Ruotsalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että ApoA1:n-ollessa tutkittavilla matala se lisäsi sydäntaudin riskiä 40 prosentilla verrattuna pelkkään ApoB:hen. Ennustavuus siis parani selvästi käytettäessä ApoB/ApoA1-suhdetta (Walldius 2021).

ApoB on LDL-kolesterolia likimääräisesti muistuttava ja sydäntautiriskiä kohottava markkeri. ApoA1 puolestaan vastaa likimain HDL-kolesterolia, jota on totuttu pitämään hyvänä kolesterolina. ApoA1 on siis valtimotaudilta suojaava, kun sen taso on korkeahko.

ApoB:hen vaikuttavat tekijät

ApoB on siis valtimotautia kohottava markkeri. Sitä kohottavat tekijät ovat sydäntautiriskiä lisääviä ja alentavat hyödyllisiä.

Korkea painoindeksi, eli ylipaino ja lihavuus, on ehkä voimakkaimmin ApoB:tä kohottava tekijä. Vastaavasti on havaittu, että 6–12 prosentin painonpudotus alentaa ApoB:tä.

Runsas tyydyttyneen rasvan saanti sekä runsas kolesterolin saanti kohottavat molemmat ApoB:tä. Niinpä esimerkiksi voin säännöllistä käyttöä ja monen kananmunan päivittäistä syömistä on järkevää välttää (Lamantia 2016).

Tupakointi on yhdistetty korkeampiin ApoB-tasoihin, minkä katsotaan johtuvan pääasiassa siitä, että tupakoinnilla on haitallinen vaikutus rasva-aineenvaihduntaan (Kauss 2022).

Välimeren ruokavalio alentaa ApoB:tä

Ruokavaliomalleista ApoB:n alentamiseen suositellaan vahvimmin Välimeren ruokavaliota.

Suosituksen perustana on se, että kolme kuukautta kestäneissä kontrolloidussa tutkimuksessa Välimeren ruokavalio on alentanut sitä. Lisäksi kahdessa interventiotutkimuksessa on havaittu, että Välimeren ruokavaliolla on hyvä vaikutus ApoB-tasoon (Mazidi 2022).

Kahdeksan viikkoa kestäneessä kontrolloidussa tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan, että Välimeren ruokavalio alentaa ApoB:tä pääasiassa sen ansiosta, että siitä saadaan runsaasti yksittäistyydyttymätöntä rasvaa. Sen saanti alentaa ApoB:tä tyydyttyneeseen rasvaan ja hiilihydraatteihin verrattuna (Michielsen 2019).

Yksittäistyydyttymätöntä rasvaa saadaan Välimeren ruokavaliossa eniten ekstraneitsytoliiviöljystä, jota käytetään siinä lähes yksinomaisena ruokaöljynä. Ekstraneitsytoliiviöljy sisältää tyypillisesti 70–80 prosenttia yksittäistyydyttymätöntä rasvaa. Se onkin paras rasvavalinta ApoB:n alentamiseksi. Erityisesti ekstraneitsytoliiviöljy on hyödyllistä, koska sen polyfenolit voimistavat ApoB:tä alentavaa vaikutusta.

Ekstraneitsytoliiviöljyn käyttöä puoltaa myös se, että oliiviöljyn käyttö on väestötutkimuksissa yhdistetty pienempään sydäntauti- ja aivohalvauskuolleisuuteen sekä pienempään riskiin kuolla kaikki kuolemansyyt yhteen laskettuna (Xia 2022).

Välimeren ruokavalion katsotaan alentavan ApoB:tä myös sen ansiosta, että siinä syödään runsaasti papuja, vihanneksia ja hedelmiä, kalaa. Niistä saadaan tyydyttymättömiä rasvoja, liukoista kuitua ja polyfenoleita.

Osaltaan ApoB:tä alentaa sekin, että Välimeren ruokavalio sisältää luonnostaan vain vähän tyydyttynyttä rasvaa, koska voita ei juurikaan käytetä ja punaista lihaa syödään vain vähän.

Pähkinöiden syöminen alentaa ApoB:tä.

 

Myös pähkinöiden syöminen kuuluu Välimeren ruokavalioon. Uudessa, laajassa koostetutkimuksessa on havaittu, että pähkinöidenkin syöminen alentaa ApoB:tä (Houston 2023).

Pähkinöistä sydämelle terveellisiä ovat varsinkin saksanpähkinät. Pähkinöitä on suositeltavinta ostaa kaupoista suolaamattomina, paahtamattomina ja muutenkin käsittelemättöminä. Sopiva pähkinöiden syömisen määrä on noin 30 grammaa päivässä.

Psylliumin tai kasvisterolien käyttö ei kuulu Välimeren ruokavalioon, mutta molempien on havaittu alentavan ApoB:tä.

Muita ApoB:tä alentavia ruokavalioita

Välimeren ruokavalion noudattajien lisäksi on havaittu, että vegaaneilla on alempi ApoB-taso tavallisiin sekaruuan syöjiin verrattuna. Vegaanien alemman ApoB:n katsotaan pääasiassa selittyvän sillä, että he saavat ruokavaliostaan vähemmän tyydyttynyttä rasvaa mutta enemmän monityydyttymättömiä rasvoja ja kuitua (Bradbury 2014).

Myös Terveellinen pohjoismainen ruokavalio on alentanut ApoB:tä kontrolloidussa tutkimuksessa, jossa sitä verrattiin ”tavanomaiseen” pohjoismaiseen ruokavalioon. Tutkimuksessa oli kuitenkin se menetelmällinen heikkous, että kontrolliryhmään kuuluneiden ruokavaliota tietoisesti heikennettiin antamalla heille ilmaiseksi esimerkiksi vähäkuituista vehnäleipää ja voita. Tällainen eettisestikin kyseenalainen temppuilu ei ole korrektia, sillä se kasvattaa keinotekoisesti hoitoruokavalion hyötyä verrattuna kontrolliruokavalioon (Uusitupa 2015).

7–8 tunnin yöunet parhaita

Lyhyet yöunet nukkuvilla on havaittu olevan suurempi riski siihen, että heidän ApoB-tasonsa on koholla. Kannattaa siis pyrkiä nukkumaan normaalit yönunet eli 7–8 tuntia yössä (Ren 2018).

ApoA1:een vaikuttavat tekijät

ApoA1 on markkeri, joka ennustaa sydäntapauksia ja kokonaiskuolleisuutta hyvin erityisesti ikäihmisillä. ApoA1:n ei saisi olla matala (Ding 2021).

Kohtuullinen alkoholinkäyttö kohottaa ApoA1:tä

ApoA1:tä, joka siis on valtimotaudilta suojaava tekijä, kohottaa voimakkaimmin alkoholinkäyttö, erityisesti viinin juominen. Tämä vaikutus on yhdenmukainen sen kanssa, että alkoholinkäyttö kohottaa myös HDL-kolesterolia, niin sanottua hyvää kolesterolia (Frondelius 2017).

Punaviini kohottaa hyvin ApoA1:tä, valtimoita suojaavaa tekijää.

 

Aiemmin useissa seurantatutkimuksissa kohtuullisen alkoholinkäytön, ja varsinkin viinin juonnin, on havaittu yhdistyvän pienempään sydänkuolleisuuteen. Se on todennäköisesti osaltaan juuri sen ansiota, että alkoholinkäyttö kohottaa ApoA1:tä.

Myös liikunta yhdistetty parempaan ApoA1-tasoon eräissä tutkimuksissa mutta kaikissa sitä ei ole havaittu.

Ruokavalion tekijöistä korkeampaan ApoA1:een ovat yhteydessä juuston, kalan ja merenelävien syöminen. Myös vihannesten syöminen on lievässä yhteydessä korkeampaan ApoA1-tasoon.

Voin käyttö kohottaa ApoA1:tä, mutta koska tyydyttynyt rasva myös heikentää ApoB/ApoA1-suhdetta, sen käyttöä ei voi suositella.

Oliiviöljyn käyttö kohottaa ApoA1:tä, kun sillä korvataan hiilihydraatteja ruokavaliossa (Lou-Bonafonte 2012).

ApoA1:tä heikentäviä tekijöitä

ApoA1:tä alentavia eli sydämelle haitallisia tekijöitä ovat korkea painoindeksi eli käytännössä lihavuus ja ylipaino. Lihavuus on voimakkaassa yhteydessä alempaan ApoA1-lukemaan.

Tupakoijilla ApoA1 on myös huomattavasti alempi kuin tupakoimattomilla, mikä johtunee tupakoinnin haitallisesta vaikutuksesta rasva-aineenvaihduntaan.

Sokeri on ApoA1:lle haitallista. Sokeri ja lisättyä sokeria sisältävät tuotteet ovat yhteydessä heikompaan ApoA1-tasoon. Niinpä esimerkiksi leivonnaisia, makeisia, hilloa ja sokerilla makeutettuja limsoja käyttävien ApoA1-tasot ovat alempia.

Toisaalta keinomakeutusaineetkaan eivät ole hyödyksi ApoA1:lle. Solututkimuksessa on havaittu, että keinomakeutusaineet ja fruktoosi heikentävät ApoA1:n toimintaa (Jang 2011).

Maidon juominen on myös ruokavalion tekijä, joka on yhdistetty alempaan ApoA1-tasoon. Näin maito jälleen kerran erottuu kielteisesti hapanmaitotuotteista.

Näin voit parantaa ApoB/ApoA1-suhdetta

ApoB/ApoA1-suhde on kaikista tärkein markkeri, koska se ennustaa yleensä sydäntapauksia tarkemmin kuin ApoB tai ApoA1 yksin.

ApoB/ApoA-1-suhteen tulisi olla mieluiten miehillä alle 0,77 ja naisilla alle 0,63.

Mitä suurempi ApoB/ApoA1-suhde on, sitä enemmän kolesterolia kiertää plasmassa ja kertyy valtimon seinämään (Behbodikhah 2021).

ApoB/ApoA1-suhdetta heikentää runsaasti hiilihydraatteja sisältävä ruokavalio. Varsinkin raffinoidut hiilihydraatit, kuten sokeri, sokeroidut juomat, hillot, leivonnaiset ja muut valkoisista jauhoista tehdyt tuotteet, ovat haitallisia.

Myös vähähiilihydraattinen ruokavalio, tyydyttyneen rasvan runsas saanti ja kuidun vähäinen määrä ovat tekijöitä, jotka on yhdistetty huonompaan ApoB/ApoA1-suhteeseen. Ketogeenisen ruokavalion on havaittu vaikuttavan lipidiarvoihin haitallisesti erityisesti normaalipainoisilla ihmisillä, todetaan tänä vuonna julkaistussa koostetutkimuksessa (Joo 2023).

Erittäin laajassa PURE-tutkimuksessa havaittiin, että ApoB/ApoA1-suhde oli matalin, kun tyydyttynyttä rasvaa saatiin alle 5 prosenttia energiasta eli erittäin vähän. Tyydyttyneen rasvan, kuten voin, käyttöä on siis hyvä rajoittaa.

Ehkä odotusten vastaisesti ApoB/ApoA1-suhdetta heikentää myös, jos linolihappoa, omega-6-rasvahappoa, saadaan hyvin paljon. Runsas linolihapon saanti lisää kolesterolin hapettumista elimistössä. Niinpä esimerkiksi auringonkukkaöljyä tai soijaöljyä ei kannata käyttää ruuanlaitossa.

ApoB/ApoA1-suhteen alentamiseksi ruokavalion tulee sisältää ainakin kohtalaisesti rasvaa, mutta rasvan laadulla on paljon merkitystä. Parhaiten ApoB/ApoA1-suhdetta parantaa yksittäistyydyttymätön rasva. Näin ollen kannattaa käyttää esimerkiksi oliiviöljyä ja syödä avokadoa.

Kannatan itse ekstraneitsytoliiviöljyn käyttöä, mutta myös rypsiöljy parantaa ApoB/ApoA1-suhdetta, jos sitä haluaa mieluummin käyttää.

Juuston ja jogurtin syöminen on yhdistetty parempaan ApoB/ApoA1-suhteeseen.

 

Jogurtti ja juusto ovat fermentoituja maitotuotteita, joiden syömisen on havaittu yhdistyvän parempaan ApoB/ApoA1-suhteeseen, joten niitä kannattaa syödä kohtuullisesti.

Välimeren ruokavaliota suositellaan ApoB/ApoA1-suhteen parantamiseksi

Tieteellisissä katsausartikkeleissa suositellaan Välimeren ruokavaliota ApoB/ApoA1-suhteen pienentämiseksi (Nacarelli 2023).

Myös kontrolloidussa tutkimuksessa, joka käsitti 551 osallistujaa, havaittiin ekstraneitsytoliiviöljyllä täydennetyn Välimeren ruokavalion pienentävän ApoB/ApoA1-suhdetta (Solá 2011).

Muita ApoB/ApoA1-suhdetta parantavia ruokavalioita

Myös vegaaniruokavaliota noudattavien ApoB/ApoA1-suhteen on havaittu olevan parempi kuin tavallista sekaruokavaliota noudattavien. Lisäksi DASH-ruokavalio parantaa ApoB/ApoA1-suhdetta.

Myös Terveellinen pohjoismainen ruokavalio on parantanut ApoB/ApoA1-suhdetta kontrolloidussa tutkimuksessa, jossa sitä verrattiin ”tavanomaiseen” pohjoismaiseen ruokavalioon. Tutkimuksessa oli kuitenkin menetelmällisiä heikkouksia, kuten edellä kerroin (Uusitupa 2015).

Mikroravintoaineista hyötyä

Useiden mikroravintoaineiden eli vitamiinien ja mineraalien on havaittu parantavan ApoB/ApoA1-suhdetta, mutta suhteettoman tiukaksi kiristyneen terveysväitelainsäädännön viranomaisvalvonnan takia joudun pidättymään niiden kertomisesta tässä. Näin tiukka viranomaistulkinta rajoittaa mielestäni kohtuuttomasti sananvapautta eikä tällainen viranomaisvalvonta ole kuluttajienkaan edun mukaista – estäähän se saamasta tietoa parhaista keinoista, joilla voi pitää huolta omasta terveydestään.

Yleisesti voin kuitenkin sanoa, että ruokavalion on hyvä olla laadukas ja ravintoainetiheä, jotta vitamiineja ja mineraaleja saadaan riittävästi. Ravintoainetiheyttä parantaa, kun vähennetään raffinoitujen hiilihydraattien eli ns. höttöhiilarien osuutta ruokavaliossa. Myös ultraprosessoidun ruuan osuutta tulisi vähentää.

ApoB:n ja ApoA1:n mittauttaminen

ApoB:n, ApoA1:n sekä näiden suhteen voi mittauttaa Puhdissa, jonka mittaukset otetaan Mehiläisessä. Mittaamiseen ei tarvita lääkärin lähetettä. Puhdissa näiden lipoproteiinien mittaaminen maksaa tätä kirjoitettaessa 89 euroa.

Kriittinen lukija saattaa epäillä, että kirjoitukseni olisi Puhdin mainos, mutta niin ei ole. Olen kirjoittanut tämän artikkelin pelkästään informaatiotarkoituksessa ilman mitään kaupallista tai muutakaan kytköstä Puhtiin.

Yhteenveto

Kirjoituksessa käsiteltyjä apolipoproteiineja pidetään ylivertaisina markkereina sydäntautiriskin arvioimisessa verrattuna perinteisiin kolesteroliarvoihin.

ApoB:tä ja ApoA1:tä ei vielä rutiinisti mitata terveydenhuollossa, mutta voit ottaa kirjoituksessa mainitut ruokavaliosuositukset käyttöösi, vaikka et tietäisikään omia arvojasi.

ApoB/ApoA1-suhteen parantamiseksi tieteellisissä artikkeleissa suositellaan Välimeren ruokavaliota, joka on kasvisvoittoinen sekaruokavalio. ApoB:tä alentaa Välimeren ruokavaliossa eniten ekstraneitsytoliiviöljyn käyttö ruokaöljynä, mutta myös muilla ruokavalion osatekijöillä on vaikutusta.

Jos olet kiinnostunut tietämään tarkemmin, millainen on Välimeren ruokavalio, olen kuvannut sen tässä kirjoituksessani.

Kirjoitusta on päivitetty 25.10.2023 lisäämällä ApoB/ApoA-1-suhteen optimiarvot.

Viitteet:

Ahmad M, Sniderman AD, Hegele RA. Apolipoprotein B in cardiovascular risk assessment. CMAJ Aug 2023, 195 (33) E1124.

Amiri M, Raeisi-Dehkordi H, Sarrafzadegan N, et al. The effects of Canola oil on cardiovascular risk factors: A systematic review and meta-analysis with dose-response analysis of controlled clinical trials. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2020 Nov 27;30(12):2133-2145.

Antoniazzi L, Arroyo-Olivares R, Bittencourt MS, et al. Adherence to a Mediterranean diet, dyslipidemia and inflammation in familial hypercholesterolemia. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2021 Jun 30;31(7):2014-2022.

Behbodikhah J, Ahmed S, Elyasi A, et al. Apolipoprotein B and Cardiovascular Disease: Biomarker and Potential Therapeutic Target. Metabolites. 2021 Oct 8;11(10):690.

Bradbury KE, Crowe FL, Appleby PN, et al. Serum concentrations of cholesterol, apolipoprotein A-I and apolipoprotein B in a total of 1694 meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans. Eur J Clin Nutr. 2014 Feb;68(2):178-83.

Contois JH, Langlois MR, Cobbaert C, Sniderman AD. Standardization of Apolipoprotein B, LDL-Cholesterol, and Non-HDL-Cholesterol. J Am Heart Assoc. 2023 Aug;12(15):e030405.

Del Gobbo LC, Falk MC, Feldman R, et al. Effects of tree nuts on blood lipids, apolipoproteins, and blood pressure: systematic review, meta-analysis, and dose-response of 61 controlled intervention trials. Am J Clin Nutr. 2015 Dec;102(6):1347-56.

Ding M, Wennberg A, Ek S, et al. The association of apolipoproteins with later-life all-cause and cardiovascular mortality: a population-based study stratified by age. Sci Rep. 2021 Dec 24;11(1):24440.

Dyslipidemiat. Käypä hoito -suositus. Duodecim. 2022.

Faaborg-Andersen CC, Liu C, Subramaniyam V, et al. U-shaped relationship between apolipoprotein A1 levels and mortality risk in men and women. Eur J Prev Cardiol. 2023 Mar 1;30(4):293-304.

Frondelius K, Borg M, Ericson U, et al. Lifestyle and Dietary Determinants of Serum Apolipoprotein A1 and Apolipoprotein B Concentrations: Cross-Sectional Analyses within a Swedish Cohort of 24,984 Individuals. Nutrients. 2017 Feb 28;9(3):211.

Guasch-Ferré M, Li J, Hu FB, et al. Effects of walnut consumption on blood lipids and other cardiovascular risk factors: an updated meta-analysis and systematic review of controlled trials. Am J Clin Nutr. 2018 Jul 1;108(1):174-187.

Houston L, Probst YC, Chandra Singh M, Neale EP. Tree Nut and Peanut Consumption and Risk of Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Adv Nutr. 2023 Sep;14(5):1029-1049.

Jang W, Jeoung NH, Cho KH. Modified apolipoprotein (apo) A-I by artificial sweetener causes severe premature cellular senescence and atherosclerosis with impairment of functional and structural properties of apoA-I in lipid-free and lipid-bound state. Mol Cells. 2011 May;31(5):461-70.

Joo M, Moon S, Lee YS, Kim MG. Effects of very low-carbohydrate ketogenic diets on lipid profiles in normal-weight (body mass index < 25 kg/m2) adults: a meta-analysis. Nutr Rev. 2023 Mar 17:nuad017.

Kauss AR, Antunes M, de La Bourdonnaye G, et al. Smoking and apolipoprotein levels: A meta-analysis of published data. Toxicol Rep. 2022 May 17;9:1150-1171.

Lamantia V, Sniderman A, Faraj M. Nutritional management of hyperApo: Nutr Res Rev. 2016 Dec;29(2):202-233.

Lou-Bonafonte JM, Fitó M, Covas MI, et al. HDL-related mechanisms of olive oil protection in cardiovascular disease. Curr Vasc Pharmacol. 2012 Jul;10(4):392-409.

Mazidi M, Webb RJ, George ES, et al. Nutrient patterns are associated with discordant apoB and LDL: a population-based analysis. Br J Nutr. 2022 Aug 28;128(4):712-720.

Mente A, Dehghan M, Rangarajan S, et al; Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators. Association of dietary nutrients with blood lipids and blood pressure in 18 countries: a cross-sectional analysis from the PURE study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 Oct;5(10):774-787.

Michielsen CCJR, Hangelbroek RWJ, Feskens EJM, Afman LA. Disentangling the Effects of Monounsaturated Fatty Acids from Other Components of a Mediterranean Diet on Serum Metabolite Profiles: A Randomized Fully Controlled Dietary Intervention in Healthy Subjects at Risk of the Metabolic Syndrome. Mol Nutr Food Res. 2019 May;63(9):e1801095.

Nacarelli GS, Fasolino T, Davis S. Dietary, macronutrient, micronutrient, and nutrigenetic factors impacting cardiovascular risk markers apolipoprotein B and apolipoprotein A1: a narrative review. Nutr Rev. 2023 Aug 23:nuad102.

Ren H, Liu Z, Zhou X, Yuan G. Association of sleep duration with apolipoproteins and the apolipoprotein B/A1 ratio: the China health and nutrition survey. Nutr Metab (Lond). 2018 Jan 5;15:1.

Solá R, Fitó M, Estruch R, et al. Effect of a traditional Mediterranean diet on apolipoproteins B, A-I, and their ratio: a randomized, controlled trial. Atherosclerosis. 2011 Sep;218(1):174-80.

Uusitupa M, Hermansen K, Savolainen MJ, et al. Effects of an isocaloric healthy Nordic diet on insulin sensitivity, lipid profile and inflammation markers in metabolic syndrome — a randomized study (SYSDIET). J Intern Med. 2013 Jul;274(1):52-66.

Walldius G, de Faire U, Alfredsson L, et al. Long-term risk of a major cardiovascular event by apoB, apoA-1, and the apoB/apoA-1 ratio-Experience from the Swedish AMORIS cohort: A cohort study. PLoS Med. 2021 Dec 1;18(12):e1003853.

Xia M, Zhong Y, Peng Y, Qian C. Olive oil consumption and risk of cardiovascular disease and all-cause mortality: A meta-analysis of prospective cohort studies. Front Nutr. 2022 Oct 18;9:1041203.

Testosteronitasot, ruokavalio ja liikunta

Testosteroni on pääasiassa kiveksissä muodostuva sukupuolihormoni, joka käynnistää murrosiässä miehisten ominaisuuksien kehittymisen, esimerkiksi parrankasvun.

Lihavuus on yleinen testosteronin puutteen syy. Liikunta kohottaa lihavien testosteronia.

 

Aikuisiällä testosteronia tarvitaan seksuaaliseen haluun, erektioiden muodostumiseen, siittiöiden tuotantoon sekä lihasten ja luuston kunnon ylläpitämiseen. Testosteroni vaikuttaa myös aineenvaihduntaan ehkäisten rasvamassan kasvua ja tyypin 2 diabetesta. Lisäksi testosteroni lisää stressinsietokykyä ja ylläpitää osaltaan normaalia mielialaa.

Normaalien testosteronitasojen ylläpitämisellä on siis merkittäviä terveyshyötyjä.

Tässä kirjoituksessa käsittelen ennen kaikkea sitä, miten ruokavaliolla ja liikunnalla voi mahdollisesti parantaa testosteronitasoja. Testosteronitasojen kohottaminen elämäntavoilla kiinnostaa monia erityisesti siksi, että testosteroni parantaa urheilusuorituksia, vaikka testosteronin hyödyt ovat toki paljon laaja-alaisempia.

Testosteronipitoisuudet laskussa

Miesten testosteronitasot ovat laskeneet selvästi jo noin 100 vuoden ajan. Se viittaa siihen, että nykyisessä länsimaisessa elämäntavassa on jotain miehen hedelmällisyydelle ja hormonitoiminnalle olennaisesti haitallista (Tikkanen 2019).

Arviot testosteronin puutoksen yleisyydestä vaihtelevat, mutta yhdysvaltalaisessa aikuisväestössä tehdyssä tutkimuksessa testosteronin puutoksesta kärsi vuosi sitten 28,42 prosenttia miehistä. Testosteronin puutteen kriteerinä pidettiin tutkimuksessa tasoa, joka jäi alle 10,4 nanomoolin litrassa (Li 2022).

Suomalaisessa väestössä testosteronin puutoksen yleisyyden voi arvioida olevan suurin piirtein samaa luokkaa. Siten noin neljäsosa miehistä kärsisi testosteronin puutteesta.

Testosteronitasot laskevat noin yhden prosentin vuosivauhtia, ja niinpä eläkeikäisillä testosteronin puutos on yleisempää kuin sitä nuoremmilla.

Testosteronin puutteen oireita

Aikuisiällä testosteronin puutteen tavallisia oireita ovat lihasheikkous, alakuloinen mieliala tai ärtymys, karvoituksen väheneminen, hikoilu, lihominen, lihasmassan väheneminen, väsymys ja yleisen suorituskyvyn heikkeneminen.

Hätkähdyttävintä kuitenkin on, että testosteronin puute on yhdistetty huomattavasti suurempaan kuolleisuuteen.

Yhdysvaltalaisessa seurantatutkimuksessa testosteronin puutteesta kärsivillä oli 2,6 kertaa suurempi riski kuolla tutkimuksen 9,5 vuoden mittaisena seuranta-aikana. Puutteen rajana pidettiin sitä, jos testosteronitaso oli alle 12,15 nmol/l (Lopez 2018).

Myös suomalaisessa professori Aapo Lehtosen johtamassa tutkimuksessa havaittiin, että testosteronin puute yhdistyi suurempaan kuolleisuuteen. Testosteronin puutteesta kärsivillä ikäihmisillä oli 2,5 kertaa suurempi riski kuolla tutkimuksen 10 vuoden seuranta-aikana (Lehtonen 2008).

Käytännössä testosteronin puutteen yhteys suurempaan kuolleisuuteen viittaa siihen, että se lyhentää miesten elinikää.

Testosteronivajeen hoidossa puutteita

Julkisessa keskustelussa on silloin tällöin kiinnitetty huomiota siihen puutteeseen, että naiset eivät saa hoidetuksi gynekologisia vaivojaan julkisessa perusterveydenhuollossa vaan joutuvat käymään yksityisellä gynekologilla.

Miesten testosteronin puutteen diagnosoinnissa ja hoidossa on yhtäläinen ongelma. Testosteronin puutetta ei diagnosoida perusterveydenhuollossa eikä hoitotasapainoon liittyviä laboratoriokokeita oteta perusterveydenhuollossa.

Testosteronitasojen selvittämiseksi täytyy varata aika yksityiseltä erikoislääkäriltä ja laboratoriokokeet täytyy kustantaa myös itse. Voikin olettaa, että tilanne syventää miesten sosioekonomisia terveyseroja, kun pienituloisilla ei ole varaa yksityiseen erikoislääkäriin laboratoriokokeineen.

Testosteronihoidon epääminen perusterveydenhuollossa ei edes tuo kustannussäästöä. Tieteellisessä artikkelissa arvioitiin, että yhden potilaan testosteronihoito tuo keskimäärin vuodessa 3 732 punnan (4 353 euron) vuotuiset säästöt terveydenhuollon kuluissa. Se on sen ansiota, että testosteronitasojen normalisoituessa liitännäissairauksien hoitokulut pienenevät (Yeo 2021).

Ylipaino ja lihavuus alentavat testosteronia

Ylipaino ja lihavuus ovat keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla miehillä yleisimpiä testosteronin puutteen syitä. Jos ylipainoa on 12–15 kiloa, se pienentää testosteroniarvoa keskimäärin 4–5 yksikköä, esimerkiksi lukemasta 14 lukemaan 9–10 nmol/l. Joka toisella lihavalla tai diabeetikolla onkin testosteronin vajetta.

Monia saattaa mietityttää, miten ylipaino ja lihavuus alentavat testosteronia. Vaikutustapoja on monia. Eräs tärkeimmistä on, että rasvakudoksessa muodostunut aromataasi muuntaa testosteronia estradioliksi (Pearce 2019).

Lisäksi rasvakudoksessa muodostuu tulehdussytokiineja, jotka aiheuttavat systeemistä tulehdusta elimistössä. Tulehdukselliset sytokiinit vaikuttavat hypotalamus-aivolisäke-kivekset-akseliin ja vähentävät siten testosteronin muodostumista.

Testosteronitasoa alentavia ruokavalioita

Vältä kahvilaruokaa

Länsimaisen kahvilatyyppisen ruuan suosimisen on havaittu yhdistyvän alempaan testosteronitasoon. Taiwanilaisessa tutkimuksessa havaittiin, että runsaasti leipää ja leivonnaisia, maitotuotteita ja jälkiruokia syövillä miehillä on suurempi riski siihen, että heidän testosteronitasonsa on matala.

Raffinoitujen hiilihydraattien syöminen alentaa testosteronia.

 

Samassa tutkimuksessa myös ulkona syöminen sekä se, että kotona laitettiin ruokaa vain vähän, yhdistyivät heikkoon testosteronitasoon (Hu 2018).

Vältä vähärasvaista ruokavaliota

Vähärasvaisen ruokavalion noudattaminen on kontrolloiduissa tutkimuksissa alentanut testosteronitasoa. Vaikutuksen katsotaan johtuvan siitä, että ruokavalion rasvaa tarvitaan testosteronin muodostamiseksi kehossa ja vähärasvaisella ruokavalioilla rasvaa saadaan liian vähän.

Eniten testosteronia ovat alentaneet vähärasvaiset kasvisruokavaliot, todetaan interventiotutkimuksiin perustuvassa koostetutkimuksessa (Whittaker 2020).

Tulehdusta lisäävä ruokavalio haitallinen

Tulehdusta lisäävä ruokavalio alentaa myös testosteronia viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan. Tulehdusta lisää ruokavalio, joka sisältää esimerkiksi prosessoitua lihaa, valkoisista jauhoista valmistettuja tuotteita, limsaa, sokeria, huonolaatuisia rasvoja ja paistettuja ruokia (Li 2022).

Haitallisia ruokavalion osatekijöitä

Raffinoituja hiilihydraatteja, kuten valkoista leipää, sokeria ja sokerilla makeutetut juomia nauttivilla on havaittu olevan keskimäärin matalampi testosteronitaso.

Sokeri ja sokeroidut juomat alentavat testosteronitasoa

Väestötutkimusten lisäksi sokerin haitallisuus on osoitettu myös kontrolloidussa tutkimusasetelmassa. Kontrolloidussa ristikkäistutkimuksessa havaittiin, että glukoosi eli rypälesokeri alentaa nopeasti luteinisoivan hormonin tasoa. Sitä seuraten myös testosteronitaso sukelsi noin neljän tunnin ajaksi (Iranmanesh 2012).

Myös sokerilla makeutettuja juomia runsaasti nauttivilla on havaittu olevan suurempi riski testosteronin puutokseen.

Yhdysvaltalaisessa poikkileikkaustutkimuksessa havaittiin, että nuorilla miehillä, jotka saivat sokerilla makeutetuista juomista päivittäin vähintään 442 kilokaloria, oli 2,3 kertaa suurempi riski testosteronin puutokseen. Kalorimäärä vastaa sitä, että päivässä juotaisiin runsas litra sokerilla makeutettua limsaa (Chen 2018).

Viimemainitussa tutkimuksessa testosteronin puutoksen raja oli 8 nmol/l. Rajaa voi pitää liian alhaisena muun muassa siksi, että tyypin 2 diabeteksen riski alkaa kasvaa jyrkästi testosteronitason alittaessa 14 nmol/l (Atlantis 2016).

Paistettu ruoka haitallista

Taiwanilaisessa tutkimuksessa havaittiin, että paistetun ruuan syöminen oli yhteydessä alempaan testosteronitasoon. Paistetun ruuan haitallisuuden voi olettaa johtuvan siitä, että se johtaa rasvojen hapettumiseen sekä tulehduksen lisääntymiseen, jotka edelleen vaikuttavat haitallisesti testosteronin synteesiin (Kurniawan 2019).

Runsas alkoholinkäyttö alentaa testosteronitasoa

Runsas alkoholinkäyttö alentaa testosteronia. Tieteelliseen artikkeliin sisältyy laskelma, jonka mukaan testosteroni laskee, jos mies juo vähintään 5–6 lasillista A olutta, lasin koon ollessa 3,55 desilitraa (Bianco 2014).

Testosteronitasonkin vuoksi alkoholinkäyttöä kannattaa kohtuullistaa korkeintaan kahteen annokseen päivässä. Yksi annos on esimerkiksi 12–15 cl lasillinen punaviiniä.

Testosteronia kohottavia elämäntapakeinoja

Laihduttaminen voi normalisoida testosteronitasot

Edellä jo kerroin, että ylipaino ja varsinkin lihavuus ovat usein syynä mataliin testosteronitasoihin.

Laihduttaminen kohottaa testosteronitasoa, ja sitä pidetään hyvin suositeltavana muutenkin. Yhdessä liikunnan kanssa laihduttaminen voi normalisoida testosteronitasot. Laihduttaminen kohottaa niin kokonaistestosteronia kuin vapaata testosteroniakin (Corona 2013).

Voimaharjoittelu kohottaa lihavien testosteronia

Testosteronitasoa voi akuutisti, lyhytaikaisesti, kohottaa voimaharjoittelulla, jossa harjoitetaan isoja lihasryhmiä ja riittävän isoilla painoilla. Testosteronitasot kuitenkin laskevat takaisin lähtötasoon tai jopa sen alle jo puolen tunnin kuluessa, joten voimaharjoittelun testosteronia kohottava vaikutus on hyvin lyhytaikainen.

Liikunnan vaikutus testosteronin perustasoon on sen sijaan monimutkaisempi. Katsausartikkelissa katsotaan, että liikunta ei yleisesti ottaen kohota testosteronin perustasoa, mutta siitä voi olla poikkeuksia (Riachy 2020).

Varsinkin lihaville liikunta on hyvin suositeltavaa. Ylipainoisilla ja erityisesti lihavilla niin aerobinen liikunta kuin voimaharjoittelukin kohottavat testosteronitasoa. Testosteronitasojen kohoamisen lisäksi rasvamassa voi vähentyä voimaharjoittelun ansiosta.

Pitkäkestoinen kestävyysliikunta sen sijaan alentaa testosteronitasoa. Sitä selitetään sillä, että liikunnan aiheuttama stressi tuottaa reaktiivisia happiradikaaleja, jotka vaikuttavat hypotalamus–aivolisäke-akseliin.

Testosteronitasoja kohottavia ruokavalioita

Ketogeeninen ruokavalio kohottaa testosteronitasoa

Ketogeeninen ruokavalio on ruokavalio, jossa hiilihydraatteja rajoitetaan voimakkaasti. Niitä korvataan pääasiassa rasvalla, josta saadaan keskimäärin 70–80 prosenttia energiasta. Seitsemään tutkimukseen perustuvan koostetutkimuksen mukaan ketogeeninen ruokavalio kohottaa miesten testosteronitasoa (Furini 2023).

Kontrolloidussa tutkimuksessa, jossa osallistujat olivat keski-ikäisiä voimaharjoittelua harjoittavia miehiä, ketogeeninen ruokavalio ei kuitenkaan kohottanut testosteronitasoa enemmän kuin tavallinen vähähiilihydraattinen ruokavalio (Vidić 2021)

Kananmunien kolesteroli ja albumiini voivat kohottaa testosteronia.

 

Ketogeenisen ruokavalion arvellaan kohottavan testosteronia sen ansiosta, että siitä saadaan runsaasti kolesterolia, josta muodostetaan testosteronia kivesten Leydigin soluissa.

Ketogeeniseen ruokavalioon liittyy huonoja puolia

Vaikka ketogeeninen ruokavalio kohottaa testosteronia, siinä on huonoja puolia.

Ensimmäinen liittyy siihen, että ketogeenisessa ruokavaliossa suuri osa energiasta saadaan rasvasta. Tutkijat huomauttavat, että voimalajien urheilijoille rasva ei ole ihanteellinen energianlähde. Käytännön merkitystä asialla on lähinnä voimalajeissa kilpaileville. Harrastaa voi vaikka tulokset jäisivät vähän alemmaksikin.

Merkittävämpi ketogeeniseen ruokavalioon liittyvä ongelma on, että sen noudattaminen voi olla haitallista sydänterveydelle. Viime keväänä esiteltiin brittiläiseen väestöön perustuvan seurantatutkimuksen tuloksia, jotka ovat vähähiilihydraattisen kannalta huolestuttavia.

Tutkittavilla, jotka olivat saaneet hiilihydraateista korkeintaan 25 prosenttia energiastaan ja vähintään 45 prosenttia energiastaan rasvasta, havaittiin olevan yli kaksi kertaa suurempi sydäntapausten riski (ACC 2023).

Sydänriskien lisääntymisen arvioitiin johtuneen siitä, että vähähiilihydraattista ruokavaliota noudattaneiden LDL-kolesteroli ja ApoB – joka ennustaa sydänriskejä LDL-kolesteroliakin paremmin – olivat keskimäärin korkeampia.

Vähähiilihydraattisen ruokavalion haitalliset vaikutukset näihin aterogeenisiin lipoproteiineihin johtuvat ennen kaikkea siitä, että siinä keskimäärin syödään enemmän eläinrasvoja, joista saadaan runsaasti tyydyttynyttä rasvaa. Lisäksi ruokavaliossa liukoista kuitua saadaan tyypillisesti vähemmän, mikä sekin kohottaa kolesterolia.

Runsas kolesterolin saanti on myös yksi ketogeeniseen ruokavalioon sisältyvä riski. Väestötutkimuksissa on nimittäin havaittu, että runsas kolesterolin saanti on yhteydessä 6 prosenttia suurempaan kuolleisuuteen. Näin arvioidaan viimevuotisessa koostetutkimuksessa (Darooghegi Mofrad 2022).

Yleensä terveille ihmisille suositellaan, että kolesterolia saataisiin alle 300 milligrammaa päivässä. Ketogeenisella ruokavaliolla kolesterolia saadaan useimmiten 500–1 000 milligrammaa päivässä, jotkut sitäkin enemmän (Santos 2017).

Jos itse noudattaisin ketogeenista ruokavaliota, suosisin rasvan lähteinä ekstraneitsytoliiviöljyä, avokadoa, saksanpähkinöitä ja MCT-öljyä. Tällainen ruokavalio onkin olemassa: ketogeeninen Välimeren ruokavalio (Clarke 2022).

Yksittäisiä hyödyllisiä ruokavalion tekijöitä

Kananmunan valkuainen kohottaa testosteronia ainakin akuutisti

Albumiini eli kananmunan valkuainen kohottaa testosteronia ainakin akuutisti pienen tutkimuksen mukaan. Tutkimuksessa kananmunan valkuaista syötiin 41 grammaa – noin 10 kananmunan valkuaista vastaava määrä – joka kohotti testosteronia ainakin viiden tunnin ajaksi (sen ylittävästä ajasta ei saatu tietoa, koska testosteronitasoja mitattiin vain tuon ajan).

Tutkijat eivät olleet varmoja, mistä kananmunan valkuaisin aikaansaama testosteronin kohoaminen johtui, mutta arvelivat sen olevan IGF-1:n, kasvutekijän, ansiota (Pearce 2019).

Tonnikala voi kohottaa testosteronia

Tonnikalan syöminen annoksella 100 grammaa päivässä 15 päivän ajan on kohottanut tuntuvasti miesten testosteronitasoa pienessä irakilaistutkimuksessa. Tutkimuksessa tonnikala oli säilykkeenä. Mysteeri on, miksi tonnikalan syöminen kohottaisi testosteronia. Tutkimuksen luotettavuutta vähentää heikko raportointi sekä sen julkaisu heikkolaatuisessa tiedelehdessä (Hasan 2022).

Oliiviöljy saattaa kohottaa testosteronia

Oliiviöljy sisältää pääasiassa öljyhappoa, joka on yksittäistyydyttymätön rasvahappo. Yksittäistyydyttymätöntä rasvaa ruokavaliosta saaneiden testosteronitasojen on havaittu olevan yhteydessä parempaan testosteronitasoon useissa tutkimuksissa.

Lisäksi marokkolainen tutkimus osoittaa erityisesti ekstraneitsytoliiviöljyn käytön hyötyä. Tutkimuksessa 25 grammaa voita päivässä korvattiin joko oliiviöljyllä tai arganöljyllä, joka on marokkolaista arganpuusta saatua öljyä. Oliiviöljyä voin sijaan käyttäneiden testosteroni kohosi 17,4 prosenttia ja arganöljyä käyttäneiden 19,9 prosenttia (Derouiche 2013).

Osaltaan ekstraneitsytoliiviöljyn hyödyt testosteronin kohottamisessa voivat johtuvat siitä, sen sisältämä oleuropeiini, joka on fenolinen yhdiste, vaikuttaa aromataasin estäjänä. Kerron näistä aineista seuraavassa.

Aromataasin estäjät

On monia luonnonaineita, jotka voivat kohottaa testosteronia epäsuorasti estämällä testosteronin muuttumista estradioliksi. Tällaisia aineita kutsutaan aromataasin estäjiksi. Niitä on tutkittu eniten naisilla siksi, että aromataasin estäjät voivat olla hyödyllisiä rintasyövän estämisessä. Monet näin vaikuttavat aineet ovat flavonoideja.

Punaviini kohtuullisesti nautittuna

Alkoholilla on vähäisesti tai kohtuullisesti nautittuna välitön testosteronia kohottava vaikutus, todetaan keväällä julkaistussa katsausartikkelissa (Smith 2023).

Erityisesti punaviini voi kohtuullisesti käytettynä kohottaa testosteronia. Punaviini sisältää polyfenoleita, jotka vaikuttavat aromataasin estäjinä, ja ne estävät siten testosteronin muuttumista estrogeeniksi. Vaikutus on havaittu solumalleissa, eläinkokeissa ja naisilla, mutta miehillä asiaa ei ole tietääkseni tutkittu (Zamir 2021).

Sen sijaan runsas alkoholinkäyttö alentaa testosteronitasoa, ja sen sanotaan olevan yksi tavallisimmista syistä testosteronin puutokseen.

Hunaja saattaa kohottaa testosteronia

Eläintutkimusten perusteella hunaja kohottaa testosteronia. Havaintoa voi pitää yllättävänä, koska hunaja sisältää pääasiassa sokereita, ja sokerin käyttö alentaa testosteronitasoa.

Hunajan testosteronia kohottava vaikutus on osittain krysiinin ansiota. Se on flavonoidi, joka estää testosteronin muuttumista estrogeeniksi.

Toistaiseksi puuttuu kuitenkin vielä näyttö siitä, että hunaja kohottaa testosteronia myös miehillä eikä vain koiraseläimillä.

Persilja ja valkosipuli saattavat kohottaa testosteronia.

 

Syö persiljaa ja valkosipulia

Persiljan ja valkosipulin käyttö kohottaa testosteronia solumallien ja eläintutkimusten perusteella. Vaikka miehillä niiden vaikutusta ei ole tutkittu, nämä yrtit tiedetään yleisesti terveellisiksi, joten niitä kannattaa käyttää, vaikka vahva näyttö puuttuu.

Muita elämäntapatekijöitä

Vähennä hormonihäiriköille altistumista

Yhtenä pääasiallisena syynä miesten alentuneisiin testosteronitasoihin pidetään hormonihäiriköitä, joita syntyy modernin teollisen elämäntavan seurauksena. Niitä ovat muovien sisältämät kemikaalit, palonestoaineet ja torjunta-aineet.

Monet muovit sisältävät muun muassa ftalaatteja ja bisfenoli A:ta, joita pidetään hormonihäiriköinä. Näille altistumista voi välttää vähentämällä kaikkea muovien käyttöä arkielämässä ja kotona.

Tärkeintä on välttää sellaisten muovien käyttöä, jotka ovat kosketuksissa suuhun. Kannattaa siis siirtyä muovisten tai polymeerikalvoilla vuorattujen kertakäyttöastioiden käytöstä keraamisten astioiden käyttöön. Siinä auttaa esimerkiksi se, että ei juoda noutokahveja eikä syödä noutoruokaa.

Teflon-astioiden käytöstä kannattaa siirtyä teräksisten ja valurautaisten pannujen käyttöön.

Muovikemikaaleja on myös monissa kosmetiikkatuotteissa ja siivousaineissa. Esimerkiksi hiuslakoissa, kynsilakoissa ja hajuvesissä on haitallisia ftalaatteja. Valitsemalla tuotteita, jotka on valmistettu luonnollisemmista raaka-aineista, voi vähentää muovikemikaaleille altistumista.

Palonestoaineet ovat myös hormonihäiriköitä. Niiden saantia voi vähentää esimerkiksi välttämällä sellaisten uusien huonekalujen ostamista, jotka on käsitelty palonestoaineilla.

Monet torjunta-aineet vaikuttavat elimistössä hormonihäiriköinä, ja niiden saantia voi vähentää parhaiten ostamalla luomua.

Langattoman teknologian säteily

Kännykän käytöllä ja WiFin säteilyllä on meta-analyysien mukaan miehen sperman laatua heikentävää vaikutusta. Lisäksi eläinkokeissa on havaittu, että kännykkäsäteily alentaa testosteronitasoa (Adams 2014, Meo 2010).

Näin ollen hedelmällisyytensä ja testosteronitasojensa parantamisesta kiinnostuneiden miesten on suositeltavaa välttää kännykän pitämistä taskussa tai alavatsan päällä. Valokuituyhteyden käyttö WiFin sijaan on myös hyvä keino vähentää altistusta radiotaajuiselle säteilylle.

Vähentynyt uni

Unen vähentyminen on myös yhdistetty alempiin testosteronitasoihin. Unen lyhentyminen johtuu osaltaan älypuhelinten käytöstä iltaisin tai jopa öisin, kun laitteiden käyttöä ei malteta lopettaa.

Olen aiemmin kirjoittanut unen parantamisesta tässä kirjoituksessani.

Terveysväitelainsäädäntö rajoittaa

Kohtuuttoman tiukaksi kiristynyt terveysväitelainsäädännön viranomaistulkinta on rajoittanut tämän kirjoituksen aihepiiriä. En ole voinut kirjoittaa sellaisista rohdoksista, ravintoaineista ja ravintolisistä, joita Suomen Terveysravinnolla on myynnissä. Siten terveysväitelainsäädännön viranomaistulkinta käytännössä rajoittaa sananvapautta ja estää kuluttajia saamasta parasta tietoa.

Testosteronikorvaushoito

Aina elämäntapamuutokset eivät auta riittävästi. Testosteronin puutteen hoitoon käytetäänkin usein testosteronikorvaushoitoa.

Testosteroniterapian on osoitettu parantavan seksuaalista toimintaa ja elämänlaatua, kuten mielialaa. Myös lihasmassa ja -voima sekä luun mineraalitiheys parantuvat.

Kontrolloidussa tutkimuksessa testosteronihoito, joka on yhdistetty elämäntapamuutoksiin, on vähentänyt tyypin 2 diabeteksen riskiä huomattavasti enemmän kuin pelkät elämäntapamuutokset (Wittert 2021).

Testosteronihoito on myös yhdistynyt pienempään kuolleisuuteen useissa tutkimuksissa (Sharma 2015).

Yhteenveto

Yleisin testosteronin puutteen syy on lihavuus. Painon pudotus normaaliksi voi palauttaa testosteronitason viitearvojen sisälle. Ylipainoisilla ja lihavilla liikunnan on hyvä olla osa painonpudotusta myös siksi, että heillä liikunta kohottaa testosteronitasoa.

Tietoa ruokavalioiden ja niiden osatekijöiden vaikutuksesta testosteronitasoihin ei ole vielä paljon, ja tieteellinen näyttö on lisäksi monelta osin ristiriitaista.

Tiedetään kuitenkin, että ruokavalion on tulisi sisältää riittävästi rasvaa, jotta testosteronia muodostuu hyvin. Vähärasvaista ruokavaliota kannattaa siis välttää. Sokeri ja muut raffinoidut hiilihydraatit ovat haitallisia ja alentavat testosteronitasoa.

Parhaiten testosteronia saattaa kohottaa ketogeeninen ruokavalio, mutta samaan aikaan on viitteitä sen haitallisuudesta sydämelle.

Ruokakaupassa kannattaa ostaa luomua, koska osa torjunta-aineista vaikuttaa miehen hormonitoimintaa häiritsevästi.

Arkielämässä on hyvä vähentää muovin ja teflonin käyttöä niiden sisältäessä hormonihäiriköinä vaikuttavia muovikemikaaleja. Samoin on varminta käyttää langattoman teknologian sijaan mieluummin valokuituyhteyttä.

Viitteet:

Adams JA, Galloway TS, Mondal D, et al. Effect of mobile telephones on sperm quality: a systematic review and meta-analysis. Environ Int. 2014 Sep;70:106-12.

Atlantis E, Fahey P, Martin S, et al. Predictive value of serum testosterone for type 2 diabetes risk assessment in men. BMC Endocr Disord. 2016 May 27;16(1):26.

Banihani SA. Mechanisms of honey on testosterone levels. Heliyon. 2019 Jul 4;5(7):e02029.

Bianco A, Thomas E, Pomara F, et al. Alcohol consumption and hormonal alterations related to muscle hypertrophy: a review. Nutr Metab (Lond). 2014 Jun 6;11:26.

Caronia LM, Dwyer AA, Hayden D, et al. Abrupt decrease in serum testosterone levels after an oral glucose load in men: implications for screening for hypogonadism. Clin Endocrinol (Oxf). 2013 Feb;78(2):291-6.

Chen L, Xie YM, Pei JH, et al. Sugar-sweetened beverage intake and serum testosterone levels in adult males 20-39 years old in the United States. Reprod Biol Endocrinol. 2018 Jun 23;16(1):61.

Chen Z, Shen X, Tian K, et al. Bioavailable testosterone is associated with symptoms of depression in adult men. J Int Med Res. 2020 Aug;48(8):300060520941715.

Clarke C. The Ketogenic Mediterranean Diet: Optimal Health and Weight Loss. Ruled.me. 2022 Sept 7.

Corona G, Rastrelli G, Monami M, et al. Body weight loss reverts obesity-associated hypogonadotropic hypogonadism: a systematic review and meta-analysis. Eur J Endocrinol. 2013 May 2;168(6):829-43.

Darooghegi Mofrad M, Naghshi S, Lotfi K, et al. Egg and Dietary Cholesterol Intake and Risk of All-Cause, Cardiovascular, and Cancer Mortality: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Front Nutr. 2022 May 27;9:878979.

Derouiche A, Jafri A, Driouch I, et al. Effect of argan and olive oil consumption on the hormonal profile of androgens among healthy adult Moroccan men. Nat Prod Commun. 2013 Jan;8(1):51-3.

Furini C, Spaggiari G, Simoni M, et al. Ketogenic state improves testosterone serum levels-results from a systematic review and meta-analysis. Endocrine. 2023 Feb;79(2):273-282.

Grossmann M. Testosterone and glucose metabolism in men: current concepts and controversies. J Endocrinol. 2014 Jan 27;220(3):R37-55.

Hasan BJ, Abbas, ZF. Using Tuna meat as a supplement to increase testosterone hormone level in men. Journal Port Science Research. 2022;5(1).

Hauser R, Skakkebaek NE, Hass U, et al. Male reproductive disorders, diseases, and costs of exposure to endocrine-disrupting chemicals in the European Union. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Apr;100(4):1267-77.

Hu TY, Chen YC, Lin P, et al. Testosterone-Associated Dietary Pattern Predicts Low Testosterone Levels and Hypogonadism. Nutrients. 2018 Nov 16;10(11):1786.

Iranmanesh A, Lawson D, Veldhuis JD. Glucose ingestion acutely lowers pulsatile LH and basal testosterone secretion in men. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2012 Mar 15;302(6):E724-30.

‘Keto-Like’ Diet May Be Linked to Higher Risk of Heart Disease, Cardiac Events. American Collage on Cardiology. 2023 Mar 5.

Kurniawan AL, Hsu CY, Rau HH, et al. Dietary patterns in relation to testosterone levels and severity of impaired kidney function among middle-aged and elderly men in Taiwan: a cross-sectional study. Nutr J. 2019 Jul 27;18(1):42.

Lehtonen A, Huupponen R, Tuomilehto J, et al. Serum testosterone but not leptin predicts mortality in elderly men. Age Ageing. 2008 Jul;37(4):461-4.

Li Y, Liu M, Cui Y, et al. Increased risk of testosterone deficiency is associated with the systemic immune-inflammation index: a population-based cohort study. Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Aug 16;13:974773.

Lopez DS, Wulaningsih W, Tsilidis KK, et al. Environment-wide association study to comprehensively test and validate associations between nutrition and lifestyle factors and testosterone deficiency: NHANES 1988-1994 and 1999-2004. Hormones (Athens). 2020 Jun;19(2):205-214.

Lopez DS, Qiu X, Advani S, et al. Double trouble: Co-occurrence of testosterone deficiency and body fatness associated with all-cause mortality in US men. Clin Endocrinol (Oxf). 2018 Jan;88(1):58-65.

Meo SA, Al-Drees AM, Husain S, Khan MM, Imran MB. Effects of mobile phone radiation on serum testosterone in Wistar albino rats. Saudi Med J. 2010 Aug;31(8):869-73.

Mínguez-Alarcón L, Chavarro JE, Mendiola J, et al. Fatty acid intake in relation to reproductive hormones and testicular volume among young healthy men. Asian J Androl. 2017 Mar-Apr;19(2):184-190.

Nagata C, Takatsuka N, Kawakami N, Shimizu H. Relationships between types of fat consumed and serum estrogen and androgen concentrations in Japanese men. Nutr Cancer. 2000;38(2):163-7.

Nassan FL, Jensen TK, Priskorn L, et al. Association of Dietary Patterns With Testicular Function in Young Danish Men. JAMA Netw Open. 2020 Feb 5;3(2):e1921610.

Patel P, Shiff B, Kohn TP, Ramasamy R. Impaired sleep is associated with low testosterone in US adult males: results from the National Health and Nutrition Examination Survey. World J Urol. 2019 Jul;37(7):1449-1453.

Pearce KL, Tremellen K. The Effect of Macronutrients on Reproductive Hormones in Overweight and Obese Men: A Pilot Study. Nutrients. 2019 Dec 14;11(12):3059.

Perheentupa A, Mäkinen J, Laatikainen T, et al. A cohort effect on serum testosterone levels in Finnish men. Eur J Endocrinol. 2013 Jan 17;168(2):227-33.

Rastrelli G, Santi D. Not only a matter of glucose: The andrological consequences of diabetes mellitus. Andrology. 2023 Feb;11(2):201-203.

Riachy R, McKinney K, Tuvdendorj DR. Various Factors May Modulate the Effect of Exercise on Testosterone Levels in Men. J Funct Morphol Kinesiol. 2020 Nov 7;5(4):81.

Sadr M, Khorashad BS, Talaei A, et al. 2D:4D Suggests a Role of Prenatal Testosterone in Gender Dysphoria. Arch Sex Behav. 2020 Feb;49(2):421-432.

Santos HO. Ketogenic diet and testosterone increase: Is the increased cholesterol intake responsible? To what extent and under what circumstances can there be benefits? Hormones (Athens). 2017 Jul;16(3):150-160.

Santos HO, Gomes GK, Schoenfeld BJ, de Oliveira EP. The Effect of Whole Egg Intake on Muscle Mass: Are the Yolk and Its Nutrients Important? Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2021 Nov 1;31(6):514-521.

Schmid SM, Hallschmid M, Jauch-Chara K, et al. Sleep timing may modulate the effect of sleep loss on testosterone. Clin Endocrinol (Oxf). 2012 Nov;77(5):749-54.

Sharma R, Oni OA, Gupta K, et al. Normalization of testosterone level is associated with reduced incidence of myocardial infarction and mortality in men. Eur Heart J. 2015 Oct 21;36(40):2706-15.

Shores MM, Smith NL, Forsberg CW, et al. Testosterone treatment and mortality in men with low testosterone levels. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Jun;97(6):2050-8.

Smith SJ, Lopresti AL, Fairchild TJ. The effects of alcohol on testosterone synthesis in men: a review. Expert Rev Endocrinol Metab. 2023 Mar;18(2):155-166.

Tikkanen T. Miesten testosteronitasot laskevat ympäri maailmaa. Yle. 28.10.2019.

Vidić V, Ilić V, Toskić L, et al. Effects of calorie restricted low carbohydrate high fat ketogenic vs. non-ketogenic diet on strength, body-composition, hormonal and lipid profile in trained middle-aged men. Clin Nutr. 2021 Apr;40(4):1495-1502.

Volek JS, Kraemer WJ, Bush JA, et al. Testosterone and cortisol in relationship to dietary nutrients and resistance exercise. J Appl Physiol (1985). 1997 Jan;82(1):49-54.

Whittaker J, Wu K. Low-fat diets and testosterone in men: Systematic review and meta-analysis of intervention studies. J Steroid Biochem Mol Biol. 2021 Jun;210:105878.

Wilson JM, Lowery RP, Roberts MD, et al. Effects of Ketogenic Dieting on Body Composition, Strength, Power, and Hormonal Profiles in Resistance Training Men. J Strength Cond Res. 2020 Dec;34(12):3463-3474.

Wittert G, Bracken K, Robledo KP, et al. Testosterone treatment to prevent or revert type 2 diabetes in men enrolled in a lifestyle programme (T4DM): a randomised, double-blind, placebo-controlled, 2-year, phase 3b trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Jan;9(1):32-45.

Yeap BB, Marriott RJ, Antonio L, et al. Sociodemographic, lifestyle and medical influences on serum testosterone and sex hormone-binding globulin in men from UK Biobank. Clin Endocrinol (Oxf). 2021 Feb;94(2):290-302.

Yeo S, Holl K, Peñaherrera N, et al. Burden of Male Hypogonadism and Major Comorbidities, and the Clinical, Economic, and Humanistic Benefits of Testosterone Therapy: A Narrative Review. Clinicoecon Outcomes Res. 2021 Jan 12;13:31-38.

Zamir A, Ben-Zeev T, Hoffman JR. Manipulation of Dietary Intake on Changes in Circulating Testosterone Concentrations. Nutrients. 2021 Sep 25;13(10):3375.

Zhang C, Bian H, Chen Z, et al. The Association between Dietary Inflammatory Index and Sex Hormones among Men in the United States. J Urol. 2021 Jul;206(1):97-103.

Zhao B, Gan L, Graubard BI, et al. Associations of Dietary Cholesterol, Serum Cholesterol, and Egg Consumption With Overall and Cause-Specific Mortality: Systematic Review and Updated Meta-Analysis. Circulation. 2022 May 17;145(20):1506-1520.

Maitorasvassa on terveellisiä osatekijöitä

Maitotuotteitten terveellisyyttä arvioitaessa niistä puhutaan usein ryhmänä, ikään kuin maitotuotteiden välillä ei olisi olennaisia eroja. Korkeintaan tehdään jako rasvaisiin ja vähärasvaisiin maitotuotteisiin.

Viili on terveellinen homogenoimaton maitotuote, jonka maitorasvan pallokalvo on ehyt.

 

Olen jo pitkään katsonut, että maitotuotteiden terveellisyyttä määrittää esimerkiksi se, ovatko ne hapatettuja vai hapattamattomia. Kantaani puoltaa myös suomalainen seurantatutkimus, jossa vain hapatettujen maitotuotteiden käyttö yhdistyi pienempään sydäntapausten riskiin, mutta hapattamattomilla oli päinvastainen vaikutus (Koskinen 2018).

Lisäksi tieteellisessä artikkelissa katsotaan, että ”maito, jogurtti, juusto, voi ja kerma ovat kukin ainutlaatuisia”, ja niitä tulisi tarkastella sen mukaisesti (Thorning 2017).

Hapattamisen tai hapattamattomuuden lisäksi maitotuotteiden terveellisyyteen vaikuttaa muukin prosessointi.

Esimerkiksi sillä on merkitystä, onko maitorasva luonnollisessa muodossaan eheänä maidon rasvapallona vai onko se rikottu. Luonnostaan maito sisältää mikroskooppisen pieniä, toisistaan irrallisia rasvapisaroita, jotka lilluvat vesiliukoisessa seoksessa, hienommin sanottuna vesifaasissa.

Maidon rasvapisaroita ympäröi ohut kalvo

Homogenoimattoman maidon rasvapisaroita ympäröi ohut biologinen kalvo, joka on nimeltään maitorasvan pallokalvo (engl. milk fat globule membrane, MFGM). Siinä on runsaasti bioaktiivisia yhdisteitä, kuten sfingolipidejä, fosfolipidejä ja kolesterolia.

Maitorasvan pallokalvo on myös osa maitotuotteiden ruokamatriisia. Ruokamatriisi merkitsee maitotuotteiden rakenteen kokonaisuutta sekä sitä, miten se vaikuttaa ravintoaineiden imeytymiseen.

Viime vuosina ravitsemustieteessä on vahvistunut käsitys, että ehyt ruokamatriisi on yleensä terveydelle hyväksi, kun taas rikottu ruokamatriisi yhdistyy terveyshaittoihin. Edellisessä kirjoituksessani tarkastelemani ultraprosessoitu ruoka on hyvä esimerkki rikotusta ruokamatriisista.

Ehyen ruokamatriisin tavoiteltavuus näyttää pätevän myös maitotuotteiden kohdalla. Terveellisintä vaikuttaa olevan, kun maitorasvan pallokalvo on ehyt tai ainakin se, että sen fragmentteja on runsaasti jäljellä tuotteessa.

Maitorasvan pallokalvon terveyshyötyjä

Useat tutkimukset viittaavat maitorasvan pallokalvon potentiaalisiin terveyshyötyihin, muun muassa seuraaviin:

 • Maitorasvan pallokalvo tukee aivojen terveyttä, parantaa kognitiivista toimintaa ja pienentää riskiä sairastua hermoston rappeutumissairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin (Zhou 2023).
 • Lisäksi maitorasvan pallokalvolla on havaittu olevan antimikrobisia ja tulehdusta vähentäviä ominaisuuksia (Clare 2008).
 • Maitorasvan pallokalvo tukee suoliston terveyttä, suojaa ruoansulatuskanavaa infektioilta sekä edistää immuunijärjestelmän toimintaa (Cavaletto 2022).
 • Maitorasvan pallokalvo vähentää kolesterolin ja tyydyttyneen rasvan imeytymistä ruuista. Siten sillä on suotuisa vaikutus kolesterolitasoihin (Demmer 2016).

Eräs kontrolloitu tutkimus valaisee hyvin sitä, millainen vaikutus ehyellä maitorasvan pallokalvolla on ihmisen kolesterolitasoihin. Kahdeksan viikkoa kestäneessä tutkimuksessa koehenkilöiden, miesten ja naisten, tehtävänä oli syödä päivittäin 40 grammaa maitorasvaa, joka saatiin joko kuohukermasta tai voiöljystä. Viimemainittu muistuttaa intialaisessa keittiössä käytettyä kirkastettua voita eli gheetä, mutta valmistetaan hieman toisin.

Tutkimuksessa havaittiin, että kuohukerma ei kohottanut tutkittavien LDL-kolesterolia lainkaan verrattuna alkutilanteeseen. Sen sijaan voiöljyä nauttineiden LDL-kolesteroli kohosi 11 prosenttia (Rosqvist 2015).

Tutkijat katsoivat, että ero kuohukerman ja voiöljyn välillä johtui pääasiassa siitä, että kuohukerma oli homogenoimatonta, jolloin sen maitorasvan pallokalvo on ehyt. Voiöljyssä ja voissa maitorasvan pallokalvo on sen sijaan enimmäkseen rikkoutunut, ja ne sisältävät huomattavasti vähemmän maidon polaarisia lipidejä.

Vaikka maitorasvan pallokalvosta on hyötyä kaikenikäisille, siitä näyttää olevan eniten hyötyä imeväisille. Äidinmaidossa on luonnostaan ehyt maitorasvan pallokalvo, ja nykyisin joitakin äidinmaidonkorvikkeita on täydennetty maitorasvan pallokalvolla, mikä onkin fiksua. Äidinmaito on silti vauvan parasta ravintoa.

Maitorasvan pallokalvo sisältää polaarisia lipidejä

Maitorasvan pallokalvo, jota edellä käsiteltiin, koostuu enimmäkseen polaarisista lipideistä. Polaarinen viittaa siihen, että näiden rasva-aineiden toinen pää on hydrofobinen eli vettä hylkivä ja toinen pää hydrofiilinen eli vesiliukoinen.

Tämän ominaisuuden ansiosta maidon polaarisia lipidejä voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa emulgointiaineena. Siinä tarkoituksessa ne ovatkin keinotekoisia emulgointiaineita terveellisempiä.

Maitorasvan pallokalvon koostuessa pääasiassa polaarisista lipideistä näiden terveysvaikutukset muistuttavat toisiaan.

Polaariset lipidit alentavat LDL-kolesterolia ja triglyseridejä

Maidon polaariset lipidit ovat rasva-aineita, jotka ovat todennäköisesti terveellisin osa maitorasvaa. Vaikka niitä on vain noin 1 prosentti maitorasvasta, niiden vaikutusta pidetään tärkeänä.

Kirnupiimä on yleinen juoma Virossa.

 

Ranskalainen tutkijaryhmä on havainnut, että maidon polaarisilla lipideillä on edullista vaikutusta sydäntaudin riskitekijöihin. Se havaitsi kontrolloidussa tutkimuksessa, että maidon polaarisilla lipideillä rikastettu juusto alensi LDL-kolesterolia lähes 9 prosenttia ja triglyseridejä runsaat 15 prosenttia (Vors 2020).

Tutkimuksen tuloksilla lienee eniten käytännön merkitystä meijeriteollisuudelle, joka voisi kehittää funktionaalisia kolesterolia alentavia maitotuotteita lisäämällä polaarisia lipidejä maitotuotteisiin.

Muita hyviä vaikutuksia

Maidon polaariset lipidit voivat myös korjata suoliston dysbioosia, vähentää tulehduksia, parantaa suoliston terveyttä ja tukea hermoston kehitystä (Anto 2020).

Maitotuotteiden homogenoinnista

Maitoa homogenoidaan, koska kuluttajat yleensä haluavat, että rasva ei jää pinnalle vaan sekoittuu tasaisesti maidon joukkoon.

Homogenoimattoman maidon rasvapisarat ovat mikroskooppisen pieniä, keskimäärin läpimitaltaan noin 3 mikrometriä. Kun maito homogenoidaan, se rikkoo maidon rasvapisarat luonnollista vielä paljon pienemmiksi, noin yhteen kymmenesosaan alkuperäisestä koosta. Samalla ehyt maitorasvan pallokalvo rikkoutuu.

Arvostettu ravitsemustieteen professori Dariush Mozaffarian on arvioinut, että homogenointi ja maitorasvan pallokalvon läsnäolo tai sen puuttuminen voivat vaikuttaa maitotuotteiden terveellisyyteen (Mozaffarian 2019).

Näissä tuotteissa eniten maidon terveellisimpiä rasvoja

Tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että kannattaa suosia sellaisia maitotuotteita, joissa maitorasvan pallokalvoa ja polaarisia lipidejä on runsaasti. Vastaavasti on hyvä jättää vähemmälle sellaiset maitotuotteet, joissa niitä on vain niukasti.

Ehyttä maitorasvan pallokalvoa on eniten rasvaisissa homogenoimattomissa maitotuotteissa, esimerkiksi homogenoimattomassa täysmaidossa, homogenoimattomassa kuohukermassa, punaisessa viilissä ja useimmissa juustoissa – kannattaa kuitenkin tarkistaa, että juusto on valmistettu homogenoimattomasta maidosta.

Kirnupiimään on rikastunut maitorasvan pallokalvon fragmentteja erityisen paljon. Se johtuu siitä, että kirnupiimä on voinvalmistuksen sivutuote. Maitorasvan pallokalvo rikastuu maitoa voiksi kirnutessa vesifaasiin, kun taas voihin jäävät maidon rasvat triglyserideinä. Näin ollen maidon rasvan terveelliset osatekijät jäävät paradoksaalisesti vähärasvaiseen kirnupiimään mutta runsasrasvaisessa voissa niitä on vain vähän (Vanderghem 2010).

Alussa kirjoitin, että fermentoidut maitotuotteet ovat terveellisempiä kuin fermentoimattomat. Jos tähän ehtoon yhdistetään vielä se, mitä tiedetään maitorasvan pallokalvosta ja polaarisista lipideistä, niin terveellisimpiä näyttävät olevan maitotuotteet, jotka täyttävät molemmat ehdot. Toisin sanoen ne, jotka ovat sekä fermentoituja että sisältävät maitorasvan pallokalvoa ja polaarisia lipidejä.

Tällä perusteella hyvin terveellisiä valintoja ovat esimerkiksi:

 • Kirnupiimä
 • Viili 3,5 %
 • Goudajuusto, luomu
 • Edamjuusto

Kirnupiimää ei juurikaan ole arvostettu ihmisravintona, ja siksi sitä on heikosti saatavilla. Juustoportti kuitenkin valmistaa kirnupiimää, mutta sitä myydään vain harvoissa S- ja K-kaupoissa.

Lisäksi virolaista ruokaa myyvistä Eestin Herkut -liikkeistä kirnupiimää voi ostaa hyvin edullisesti hintaan 1,29/kg. Kirnupiimä on viroksi ’pett’.

Huomio laajempaan viitekehykseen

Maitorasvapohdinnat on hyvä asettaa laajempaan viitekehykseen. Isossa kuvassa on niin, että maitorasvan ei tulisi olla pääasiallista ravinnon rasvaa, vaan terveellisintä on käyttää pääasiallisena ravinnon rasvana ekstraneitsytoliiviöljyä (Martínez-González 2022).

Lisäksi myös avokadon, pähkinöiden ja rasvaisen kalan rasvat ovat hyvin suositeltavia.

Kirjoitusta päivitetty 3.7.2023 siten, että vispikerma on vaihdettu kuohukermaksi. Muutos liittyy siihen, että Suomesta ei nettitietojen mukaan voi ostaa homogenoimatonta vispikermaa. Näin ollen homogenoimaton kuohukerma on parempi valinta, koska se sisältää ehyttä maitorasvan pallokalvoa.

Viitteet:

Anto L, Warykas SW, Torres-Gonzalez M, Blesso CN. Milk Polar Lipids: Underappreciated Lipids with Emerging Health Benefits. Nutrients. 2020 Apr 4;12(4):1001.

Bruno RS, Pokala A, Torres-Gonzalez M, Blesso CN. Cardiometabolic health benefits of dairy-milk polar lipids. Nutr Rev. 2021 Dec 8;79(Suppl 2):16-35.

Cavaletto M, Givonetti A, Cattaneo C. The Immunological Role of Milk Fat Globule Membrane. Nutrients. 2022 Oct 31;14(21):4574.

Chai C, Oh S, Imm JY. Roles of Milk Fat Globule Membrane on Fat Digestion and Infant Nutrition. Food Sci Anim Resour. 2022 May;42(3):351-371.

Clare DA, Zheng Z, Hassan HM, Swaisgood HE, Catignani GL. Antimicrobial properties of milkfat globule membrane fractions. J Food Prot. 2008 Jan;71(1):126-33.

Demmer E, Van Loan MD, Rivera N, et al. Addition of a dairy fraction rich in milk fat globule membrane to a high-saturated fat meal reduces the postprandial insulinaemic and inflammatory response in overweight and obese adults. J Nutr Sci. 2016 Mar 7;5:e14.

Koskinen TT, Virtanen HEK, Voutilainen S, et al. Intake of fermented and non-fermented dairy products and risk of incident CHD: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. Br J Nutr. 2018 Dec;120(11):1288-1297.

Le Barz M, Vors C, Combe E, et al. Milk polar lipids favorably alter circulating and intestinal ceramide and sphingomyelin species in postmenopausal women. JCI Insight. 2021 May 24;6(10):e146161.

Lee H, Padhi E, Hasegawa Y, et al. Compositional Dynamics of the Milk Fat Globule and Its Role in Infant Development. Front Pediatr. 2018 Oct 24;6:313.

Li T, Gong H, Yuan Q, et al. Supplementation of polar lipids-enriched milk fat globule membrane in high-fat diet-fed rats during pregnancy and lactation promotes brown/beige adipocyte development and prevents obesity in male offspring. FASEB J. 2020 Mar;34(3):4619-4634.

Manoni M, Cattaneo D, Mazzoleni S, et al. Milk Fat Globule Membrane Proteome and Micronutrients in the Milk Lipid Fraction: Insights into Milk Bioactive Compounds. Dairy. 2021; 2(2):202-217.

Martínez-González MA, Sayón-Orea C, Bullón-Vela V, et al. Effect of olive oil consumption on cardiovascular disease, cancer, type 2 diabetes, and all-cause mortality: A systematic review and meta-analysis. Clin Nutr. 2022 Dec;41(12):2659-2682.

Mozaffarian D. Dairy Foods, Obesity, and Metabolic Health: The Role of the Food Matrix Compared with Single Nutrients. Adv Nutr. 2019 Sep 1;10(5):917S-923S.

Nilsson Å, Duan RD, Ohlsson L. Digestion and Absorption of Milk Phospholipids in Newborns and Adults. Front Nutr. 2021 Aug 18;8:724006.

Rosqvist F, Smedman A, Lindmark-Månsson H, et al. Potential role of milk fat globule membrane in modulating plasma lipoproteins, gene expression, and cholesterol metabolism in humans: a randomized study. Am J Clin Nutr. 2015 Jul;102(1):20-30.

Thorning TK, Bertram HC, Bonjour JP, et al. Whole dairy matrix or single nutrients in assessment of health effects: current evidence and knowledge gaps. Am J Clin Nutr. 2017 May;105(5):1033-1045.

Vanderghem C, Bodson P, Danthine S, et al. Milk fat globule membrane and buttermilks: from composition to valorization. Biotechnol Agron Soc Environ. 2010;14:485-500.

Vors C, Joumard-Cubizolles L, Lecomte M, et al. Milk polar lipids reduce lipid cardiovascular risk factors in overweight postmenopausal women: towards a gut sphingomyelin-cholesterol interplay. Gut. 2020 Mar;69(3):487-501.

Zhou Y, Zou X, Feng R, et al. Improvement of Spatial Memory and Cognitive Function in Mice via the Intervention of Milk Fat Globule Membrane. Nutrients. 2023 Jan 19;15(3):534.

Ultraprosessoitu ruoka on terveysriski

Länsimaissa on viimeisen puolen vuosisadan aikana tapahtunut valtava muutos syömisessä ja ruokakulttuurissa. Vielä 1960-luvun alussa ruoka valmistettiin kotona, kouluissa ja työpaikkaruokaloissa lähes täysin perusraaka-aineista. Puolivalmisteitakaan ei paljon ollut.

Lähes kaikki kuvan ruuat voitaisiin luokitella ultraprosessoiduiksi sisältämien lisäaineiden vuoksi.

 

Nyt 60 vuotta myöhemmin suurin osa monissa rikkaissa länsimaissa syödystä ruuasta on ultraprosessoitua eli runsaasti prosessoitua. Arvioidaan, että useissa länsimaissa ultraprosessoidun ruuan osuus energiansaannista on 50–60 prosentin luokkaa.

Monet meistä siis syövät enimmäkseen elintarviketeollisuuden pitkälle prosessoimaa ruokaa. Muutos on tapahtunut kuin varkain, kun vuosittainen kasvu on ollut yhden prosentin luokkaa. Kun muutos on ollut niin vähittäistä, sitä ei ole ollut helppoa havaita.

Ultraprosessoidussa ruuassa on ongelmallista se, että se on tunnustettu monien kroonisten sairauksien riskitekijäksi (Tristan Asensi 2023).

Elintarviketeollisuus pyrkii voittojen kasvattamiseen

Ultraprosessoitua ruokaa on alettu valmistaa, koska se on erittäin voitollista elintarviketeollisuudelle. Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola ja Unilever ovat liikevaihdoltaan maailman suurimpia elintarvikealan yrityksiä. Kaikkien näiden menestys perustuu hiottuihin teollisiin valmistusprosesseihin, jotka ovat mahdollistaneet raaka-aineiltaan edullisten elintarvikkeiden massatuotannon ja suuren katteen.

Ultraprosessoidun ruuan yleistyminen on osaltaan kietoutunut yhteen yhteiskunnan muutoksen kanssa. Naisten työssäkäynnin yleistyminen loi kysyntää nopeammin ja helpommin valmistettaville valmisruuille. Yleinen ansiotason nousu on lisäksi mahdollistanut sen, monella on ollut varaa ostaa muutakin kuin peruselintarvikkeita. Suuret elintarvikealan yritykset ovat iskeneet tähän saumaan tuotekehittelyllään.

Monet pitävät ultraprosessoitujen ruokien mausta, ja ne ovat tehneet elämästä helpompaa. Lukuisissa tutkimuksissa niiden käyttö on kuitenkin yhdistetty terveyshaittoihin, joten maksamme terveydellämme hintaa helppoudesta.

Ultraprosessoitu ruoka on usein ravitsemuksellisesti heikkolaatuista

Ultraprosssoitu ruoka on tyypillisesti laadultaan heikompaa kuin vähemmän prosessoitu. Ultraprosessoitu ruoka sisältää keskimäärin enemmän energiaa, sokeria ja huonolaatuista rasvaa, mutta mikroravintoaineita, kuten vitamiineja ja mineraaleja, siinä on vähemmän. Myös kuitua ja polyfenoleita, jotka ovat tärkeitä terveydellemme, siinä on vähemmän.

Elintarviketeollisuus käyttää ultraprosessoidun ruuan valmistamiseen usein eristettyjä raaka-aineita. Sen sijaan, että valmistuksessa olisi käytetty rehellisiä raaka-aineita eli kokonaisia ruoka-aineita, ultraprosessoidun ruuan pääraaka-aineina on usein valkoisia vehnäjauhoja, puhdistettuja kasviöljyjä sekä sokeria tai glukoosi-fruktoosisiirappia. Kun niissä ei ole itsessään juurikaan makua, sitä on jouduttu luomaan keinotekoisesti aromiaineilla ja muilla lisäaineilla.

Ultraprosessoitu yhdistetty näihin terveyshaittoihin

Ultraprosessoidun ruuan yhteyttä terveyshaittoihin on selvitetty kymmenissä väestötutkimuksissa. Niissä on muun muassa havaittu:

 • Runsaasti ultraprosessoitua ruokaa syövillä on suurempi ylipainon ja lihavuuden riski. Esimerkiksi espanjalaisessa seurantatutkimuksessa havaittiin, että eniten ultraprosessoitua ruokaa syöneillä oli 26 prosenttia suurempi ylipainon riski.
 • Myös yhdysvaltalainen kontrolloitu tutkimus vahvistaa, että ultraprosessoitu ruoka johtaa painonnousuun. Siinä havaittiin, että ultraprosessoidun ruuan syöminen johti runsaampaan energiansaantiin ja lihomiseen (Hall 2019).
 • Kahdessa seurantatutkimuksessa on havaittu, että ultraprosessoidun ruuan syöminen on yhteydessä suurempaan metabolisen oireyhtymän riskiin.
 • Ultraprosessoitua ruokaa runsaasti syövillä on myös suurempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Kolmen tutkimuksen yhteisanalyysin perusteella ultraprosessoitua ruokaa runsaasti syövillä on 29 prosenttia suurempi sydän- ja verisuonitautien riski (Pagliai 2021).
 • Tämänvuotisessa koostetutkimuksessa on havaittu, että ultraprosessoitua ruokaa syövillä on 71 prosenttia suurempi Crohnin taudin riski verrattuna sitä vain vähän syöviin. Crohnin tauti on tulehduksellinen suolistosairaus (Narula 2023).
 • Runsaasti ultraprosessoitua ruokaa syövillä on myös suurempi riski sairastua syöpään. Ultraprosessoidun ruuan osuuden kasvaessa ruokavaliossa 10 prosentilla syöpäriski kasvaa 13 prosentilla, arvioidaan myöskin tänä vuonna julkaistussa koostetutkimuksessa. Ultraprosessoidun ruuan syöminen yhdistyy etenkin suurempaan haimasyövän ja paksusuolen syövän riskiin, mutta myös rintasyövän riski näyttää kasvavan sitä runsaasti syövillä (Isaksen 2023).
 • Kaikkiaan 17 aiempaan tutkimukseen perustuvan koosteen mukaan ultraprosessoidun ruuan runsas syöminen on yhteydessä suurempaan masennus- ja ahdistusoireiden riskiin (Lane 2022).
 • Brittiläisessä väestössä tehdyssä seurantatutkimuksessa on havaittu, että ultraprosessoidun ruuan syöminen yhdistyy suurempaan dementian ja Alzheimerin taudin riskiin. Ultraprosessoidun ruuan osuuden kasvaessa ruokavaliossa 10 prosentilla dementiariski kasvoi 25 prosentilla (Li 2022).
 • Runsaasti ultraprosessoitua ruokaa syövillä on havaittu olevan 25 prosenttia suurempi riski kuolla kaikki kuolemansyyt yhteen laskettuna, arvioidaan viiden tutkimuksen perusteella tehdyssä yhteisanalyysissa (Pagliai 2021).

Haitat johtuvat näistä syistä

Ultraprosessoitujen ruokien rakenne on monesti nestemäinen tai pehmeä, mössömäinen. Juokseva tai pehmeä rakenne saa aikaan sen, että niiden syöminen kohottaa tyypillisesti verensokeria nopeasti ja aikaansaa heikomman kylläisyydentunteen verrattuna kokonaisiin ruoka-aineisiin.

Kontrolloidussa ristikkäistutkimuksessa on osoitettu, että heikomman kylläisyydentunteen vuoksi ultraprosessoitu ruoka johtaa runsaampaan energiansaantiin ja painonnousuun (Hall 2019).

Sipsien syömisen on havaittu kohottavan interleukiini-6:ta, tulehdusarvoa.

 

Yhtä huono vaikutus on, että ultraprosessoitu ruoka vaikuttaa haitallisesti suoliston mikrobiotaan, vähentäen bakteerikannan monipuolisuutta ja lisäten sellaisten bakteerikantojen kasvua, jotka on yhdistetty sairauksiin.

Suoliston bakteerikannan muutos huonoon suuntaan vähentää terveydelle hyödyllisen butyraatin ja muiden lyhytkasvuisten rasvahappojen muodostumista paksusuolessa.

Ultraprosessoitu ruoka on haitallista myös siksi, että se vie tilaa tuoreelta ja vähemmän prosessoidulta ruualta.

Osaltaan ultraprosessoidun ruuan haitat johtuvat lisäaineista, joista kerron seuraavassa.

Monet lisäaineet ovat haitallisia terveydelle

Lisäaineet ovat aineita, joita lisätään elintarvikkeisiin eri syistä, kuten parantamaan rakennetta, makua, ulkonäköä ja säilyvyyttä. Vaikka joitakin lisäaineita pidetään yleisesti turvallisina, toiset on yhdistetty terveyshaittoihin. Seuraavassa joitakin esimerkkejä tiettyjen lisäaineiden haitoista:

 • Fosfaattilisäaineet. Fosfaattilisäaineita (E450–452) käytetään yleisesti sulatejuustoissa, lihajalosteissa ja leivonnaisissa parantamaan rakennetta, makua ja kosteuden säilymistä. Tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen, että runsas fosfaattilisäaineiden saanti kohottaa kroonisten sairauksien riskiä, esimerkiksi munuaisvaurioiden, osteoporoosin sekä sydän- ja verisuonisairauksien riski kasvaa. Fosfaattilisäaineet voivat myös häiritä kivennäisaineiden tasapainoa kehossa, mikä voi johtaa erilaisiin aineenvaihduntahäiriöihin. Olen käsitellyt fosforin liikasaannin haittoja laajemmin tässä kirjoituksessani.
 • Happamuudensäätöaineet. Happamat lisäaineet ovat haitallisia hampaiden ja luuston terveydelle. Fosforihappo (E338) on yleinen happamuuden säätöaine, jota on lisätty moniin virvoitusjuomiin, urheilujuomiin ja mehujuomiin. Fosforihappo kuluttaa ajan mittaan hammaskiillettä ja johtaa siten hampaiden eroosioon. Lisäksi fosforihapon runsas saanti on yhdistetty lisääntyneeseen luunmurtumien ja osteoporoosin riskiin. Sitruunahappo (E330) on puolestaan happo, jota on luontaisesti monissa hedelmissä, mutta sitä käytetään myös lisäaineena monissa jalostetuissa elintarvikkeissa ja juomissa. Fosforihapon tavoin sitruunahappo kuluttaa hammaskiillettä.
 • Nitriitit. Nitriittejä (E250) käytetään yleisesti jalostetuissa lihavalmisteissa, kuten pekonissa, kinkussa ja makkaroissa värin säilyttämiseksi ja haitallisten bakteerien kasvun estämiseksi. Nitriitit voivat kuitenkin reagoida kehon aminohappojen kanssa muodostaen nitrosamiineja, jotka ovat voimakkaita syöpää aiheuttavia aineita. Tutkimukset ovat yhdistäneet suuren nitriittien saannin lisääntyneeseen syöpäriskiin, erityisesti paksusuolensyöpään.
 • Keinotekoiset makeutusaineet. Keinotekoiset makeutusaineet, kuten sakariini (E954), sukraloosi (E955), asesulfaami K (E950) ja aspartaami (E951), voivat sekoittaa bakteerien tasapainoa suolistossa ja johtaa suoliston dysbioosiin. Nämä makeutusaineet voivat myös häiritä ruokahalun säätelyä ja lisätä mielitekoa makeisiin ruokiin. Lisäksi keinotekoiset makeutusaineet voivat muuttaa tapaa, jolla keho reagoi glukoosiin, mikä voi ajan myötä johtaa heikentyneeseen glukoosinsietoon ja insuliiniresistenssiin (Suez 2014). Tuoreen koostetutkimuksen mukaan keinomakeutusaineiden käyttö yhdistyy suurempaan lihavuuden, tyypin II diabeteksen, kohonneen verenpaineen ja sydän- ja verisuonisairauksien riskin sekä suurempaan kaikista syistä johtuvaan kuolleisuuteen (Diaz 2023).
 • Emulgointiaineet. Emulgointiaineet ovat aineita, joita lisätään elintarvikkeisiin niiden rakenteen ja stabiliteetin parantamiseksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tietyt emulgointiaineet, kuten polysorbaatti 80 (E433) ja karboksimetyyliselluloosa (E466), häiritsevät suoliston mikrobiotaa ja voivat johtaa suoliston tulehdukseen. Eläintutkimukset ovat myös viittaavat siihen, että suuret annokset emulgointiaineita voivat johtaa aineenvaihduntahäiriöihin, kuten liikalihavuuteen ja diabetekseen.
 • Säilöntäaineet. Säilöntäaineet ovat aineita, joita lisätään elintarvikkeisiin estämään pilaantumista ja pidentämään niiden säilyvyyttä. Jotkin säilöntäaineet, kuten natriumbentsoaatti (E211) ja butyloitu hydroksianisoli (BHA, E320), on kuitenkin yhdistetty kielteisiin terveysvaikutuksiin. Solututkimuksissa on esimerkiksi havaittu, että natriumbentsoaatti voi aiheuttaa DNA-vaurioita ja solukuolemaa ihmissoluissa, kun taas BHA on yhdistetty syöpään eläinkokeissa.
Ultraprosessoitu ruoka sisältää enemmän haitta-aineita

Lisäaineiden ohella ultraprosessoidussa on muuta ruokaa useammin niihin tahattomasti muodostuneita tai päätyneitä haitta-aineita, esimerkiksi akryyliamidia, PAH-yhdisteitä, aromaattisia hiilivetyjä, bentseeniä, PCB-yhdisteitä, ftalaatteja ja bisfenoli A:ta. Niiden saanti on yhdistetty erilaisiin metabolisiin haittoihin ja suurempaan sairastavuuteen (Menichetti 2023).

Myös ultraprosessoidun ruuan valmistukseen olennaisesti kuuluvat jauhaminen ja pilkkominen voivat aiheuttaa haittoja. Jauhetun tai pilkotun ruuan säilyttäminen kaupassa tai kotona altistaa nimittäin PAMP-yhdisteiden (patogeeneihin yhdistyneet molekyylikuviot) muodostumiselle, vaikka ruokia säilytettäisiin täysin oikein jääkaappilämpötilassa.

Näissä molekyyleissä on haitallista se, että ne lisäävät tulehdusta elimistössämme.

On havaittu, että kun vapaaehtoiset koehenkilöt söivät ruokaa, jonka PAMP-molekyylien määrä oli minimoitu, se alensi valkosolujen määrää, LDL-kolesterolia, kehon painoa ja vyötärön ympärystä – kaikki hyödyllisiä vaikutuksia (Herieka 2016).

Näin tunnistat ultraprosessoidun

Ultraprosessoidun ruuan tunnistamiseen käytetään yleisimmin uraauurtavaa työtä tehneen brasilialaisen ravitsemustieteilijän Carlos A. Monteiron kehittämää NOVA-luokittelua. Siinä ruuat jaetaan neljään ryhmään niiden prosessoinnin asteen mukaan. Neljänteen ryhmään päätyy kaikkein prosessoiduin ruoka, jota siis kutsutaan ultraprosessoiduksi ruuaksi.

Margariini on ultraprosessoitua sisältämiensä lisäaineiden vuoksi.

 

Käytännössä ultraprosessoidun ruuan erottaa siitä, jos sen ainesosaluettelossa on mainittu sellaisia raaka-aineita, joita ei juurikaan käytetä kotikeittiöissä. Niitä ovat esimerkiksi glukoosi-fruktoosisiirappi, maltodekstriini, proteiini-isolaatit, kovetut kasvirasvat, väriaineet, aromiaineet, täyteaineet ja emulgointiaineet.

Esimerkkejä ultraprosessoiduista ruuista:

 • Margariinit ja levitteet
 • Pakattu leipä
 • Sulatejuusto
 • Aamiaismurosekoitukset
 • Keksit ja valmiskakut
 • Makeutetut jogurtit ja rahkat
 • Välipalapatukat
 • Makkarat ja leikkeleet
 • Valmiit pakasteateriat
 • Instantkeitot ja -nuudelit
 • Hampurilaiset
 • Valmispitsat
 • Perunalastut ja juustonaksut
 • Virvoitusjuomat ja makeutetut juomat
 • Urheilujuomat
 • Makeiset
 • Tislatut alkoholijuomat, kuten vodka

Kattavampi opas NOVA-luokitteluun on tässä englanninkielisessä PDF-tiedostossa.

Kaikki ruuan prosessointi ei ole haitallista

Ultraprosessoituun ruokaan perehtyneet ravitsemustieteilijät korostavat, että kaikki ruuan prosessointi ei ole haitallista, vaan se on usein jopa välttämätöntä. Ruoka-aineista on esimerkiksi tarpeen poistaa syötäväksi kelpaamattomat osat, mikä on jo alkeellista prosessointia. Myös puolivalmisteet ovat usein oikein hyviä.

Tarkoituksena on sen sijaan vähentää kaikkein prosessoiduimman ruuan osuutta ruokavaliossamme ja korvata sitä vähemmän prosessoidulla ruualla.

Kaikki ultraprosessoidut ruuat eivät ole epäterveellisiä

Vaikkakin ultraprosessoitu ruoka on luokkana, kokonaisuutena, terveydelle haitallista, luokitus ei ole täydellinen, koska se ei tunnista virheettömästi terveydelle haitallisia ruokia. Jos halutaan saada luotettava kuva yksittäisten ultraprosessoitujen elintarvikkeiden terveellisyyden asteesta, on tarpeen lukea lisäksi tuoteselosteita analyyttisesti ja pohtia tuotteiden ravintosisältöä.

Ultraprosessoituun ruokaan luokitellaan myös esimerkiksi tavallinen suuren leipomon ruisleipä. Ruisleipä päätyy luokiteltavaksi ultraprosessoituihin, koska suuret leipomot käyttävät raaka-aineina muun muassa emulgointiaineita ja säilöntäaineita. Vaikka nämä lisäaineet eivät ole terveellisiä, ne eivät nähdäkseni muuta koko leipää epäterveelliseksi – onhan ruisleipä suurimmaksi osaksi täysjyväviljaa.

Ultraprosessoitu ei kuulu perinteiseen Välimeren ruokavalioon

Perinteisten ruokakulttuurien yhteinen piirre on, että niissä ruoka on valmistettu enimmäkseen kotona tavallisista perusraaka-aineista. Se pätee myös perinteiseen suomalaisen ruokavalioon sekä Välimeren ruokavalioon, jonka hyödyistä olen usein kirjoittanut.

Välimeren ruokavalio -suosituksiin sisältyy yhä nykyäänkin se, että ruoka suositellaan laitettavaksi kotona sen sijaan, että syötäisiin valmisruokaa. Ruuan laittaminen kotona auttaa myös pääsemään lähemmäksi Välimeren ruokavaliota (Radd-Vagenas 2017).

Viime vuonna julkaistussa italialaisessa poikkileikkaustutkimuksessa havaittiinkin, että mitä paremmin tutkittavat seurasivat Välimeren ruokavaliota, sitä vähemmän he söivät ultraprosessoitua ruokaa (Dinu 2022).

Suomalaiset ravitsemussuositukset laahaavat jäljessä

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO suosittelee ultraprosessoidun ruuan kulutuksen rajoittamista. Sen kanssa linjassa myös eräiden maiden virallisissa ravitsemussuosituksissa ultraprosessoitua ruokaa kehotetaan välttämään tai vähentämään.

Latinalaisen Amerikan maat ovat ehkä yllättäen edelläkävijöitä ultraprosessoidun ruuan huomioimisessa. Näiden maiden väestöstä yli kaksi kolmasosaa asuu maissa, joiden ravitsemussuosituksissa ultraprosessoitua ruokaa neuvotaan karttamaan.

Esimerkiksi brasilialaisissa ja juuri uudistetuissa meksikolaisissa ravitsemussuosituksissa ultraprosessoitua ruokaa kehotetaan välttämään täysin.

Uusiseelantilaisissa suosituksissa kehotetaan syömään mahdollisimman paljon ’kokonaisia’ ruoka-aineita, jotka ovat ravintoainetiheitä  ja vähemmän prosessoituja. Pitkälle prosessoituja ruokia, joissa on paljon tyydyttynyttä rasvaa, lisättyä sokeria ja suolaa, kehotetaan rajoittamaan.

Norjalaiset ravitsemustutkijat katsovat tieteellisessä artikkelissaan, että ravitsemussuosituksissa tulisi kiinnittää huomiota ruuan prosessoinnin asteeseen. Meidän tulisi syödä pääasiassa kokonaisia ruoka-aineita (Zinöcker 2018).

Sen sijaan uudistettaviin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin ei ole ennakkotietojen mukaan tulossa suositusta ultraprosessoidun ruuan vähentämisestä. Muutosvastarintaisen kannan taustalla on mahdollisesti se, että suomalainen elintarviketeollisuus työllistää lukuisia ravitsemusterapeutteja. Se synnyttää taloudellisen sidonnaisuuden, joka voi vaikuttaa johtavien ravitsemustieteilijöiden kantoihin, joko tietoisesti tai tiedostamatta.

Sulatejuustossa on haitallisia fosfaattilisäaineita, mutta ravitsemussuositukset eivät tunnista sitä, koska niissä ei kiinnitetä huomiota ruuan prosessointiin.

 

Ultraprosessointiin olisi kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota suomalaisissakin ravitsemussuosituksissa. Ultraprosessoidun käsite valottaa hyvin ravitsemuksen sellaisia ulottuvuuksia, joita tavanomainen ruuan ravintosisältö ei paljasta. Käsite tuo valokeilaan modernin ravitsemuksen piinallisen ongelman, johon ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota.

Jos ultraprosessoidun ruuan ongelmiin ei kiinnitetä huomiota, se on kuin elefantti olohuoneessa, josta ei olla tietävinään.

Yhteenveto

Ravitsemustieteessä on perinteisesti kiinnitetty huomiota lähinnä ruuan ravintoainesisältöön mutta liiallinen prosessointi on jäänyt lähes huomiotta. Lähestymistapa on osoittautunut riittämättömäksi. On tarpeen täydentää sitä tiedolla ruuan prosessoinnin asteesta.

Jatkuvasti vahvistuva tutkimusnäyttö osoittaa, että ultraprosessoidun ruuan runsas syöminen yhdistyy moniin terveyshaittoihin lihavuudesta tyypin 2 diabetekseen ja syövästä suurempaan riskiin kuolla kaikki kuolemansyyt yhteen laskettuna. Terveyshaitat selittyvät muun muassa kielteisellä vaikutuksella suoliston mikrobiotaan.

Kaikkea ruuan prosessointia ei tarvitse välttää. On silti järkevää vähentää ruokavaliossa nimenomaan ultraprosessoitujen elintarvikkeiden osuutta. Niiden tunnistamisessa auttaa se, että ne sisältävät sellaisia raaka-aineita, joita ei juurikaan käytetä kotikeittiössä – erityisesti lisäaineita. Sen lisäksi, että lisäaineet ovat usein itsessään haitallisia, ne myös kielivät liiasta prosessoinnista.

Viitteet:

Borsani B, De Santis R, Perico V, et al. The Role of Carrageenan in Inflammatory Bowel Diseases and Allergic Reactions: Where Do We Stand? Nutrients. 2021 Sep 27;13(10):3402.

Chazelas E, Druesne-Pecollo N, Esseddik Y, et al. Exposure to food additive mixtures in 106,000 French adults from the NutriNet-Santé cohort. Sci Rep. 2021 Oct 4;11(1):19680.

Chen Z, Khandpur N, Desjardins C, et al. Ultra-Processed Food Consumption and Risk of Type 2 Diabetes: Three Large Prospective U.S. Cohort Studies. Diabetes Care. 2023 Jul 1;46(7):1335-1344.

Dehghan M, Mente A, Rangarajan S, et al. Ultra-processed foods and mortality: analysis from the Prospective Urban and Rural Epidemiology study. Am J Clin Nutr. 2023 Jan;117(1):55-63.

Diaz C, Rezende LF, Sabag A, et al. Artificially sweetened beverages and health outcomes: an umbrella review. Adv Nutr. 2023 May 13.

Dinu M, Tristan Asensi M, Pagliai G, et al. Consumption of Ultra-Processed Foods Is Inversely Associated with Adherence to the Mediterranean Diet: A Cross-Sectional Study. Nutrients. 2022 May 15;14(10):2073.

FAO. Ultra-processed foods, diet quality and human health. 2019.

García S, Pastor R, Monserrat-Mesquida M, et al. Ultra-processed foods consumption as a promoting factor of greenhouse gas emissions, water, energy, and land use: A longitudinal assessment. Sci Total Environ. 2023 May 24:164417.

Guías alimentarias 2023 para la población mexicana.

Hall KD, Ayuketah A, Brychta R, et al. Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake. Cell Metab. 2019 Jul 2;30(1):226.

Herieka M, Faraj TA, Erridge C. Reduced dietary intake of pro-inflammatory Toll-like receptor stimulants favourably modifies markers of cardiometabolic risk in healthy men. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2016 Mar;26(3):194-200.

Isaksen IM, Dankel SN. Ultra-processed food consumption and cancer risk: A systematic review and meta-analysis. Clin Nutr. 2023 Mar 30;42(6):919-928.

Juul F, Vaidean G, Lin Y, Deierlein AL, Parekh N. Ultra-Processed Foods and Incident Cardiovascular Disease in the Framingham Offspring Study. J Am Coll Cardiol. 2021 Mar 30;77(12):1520-1531.

Lane MM, Davis JA, Beattie S, et al. Ultraprocessed food and chronic noncommunicable diseases: A systematic review and meta-analysis of 43 observational studies. Obes Rev. 2021 Mar;22(3):e13146.

Lawrence M. Ultra-processed foods: a fit-for-purpose concept for nutrition policy activities to tackle unhealthy and unsustainable diets. Br J Nutr. 2022 Dec 14;129(12):1-4.

Li H, Li S, Yang H, et al. Association of Ultraprocessed Food Consumption With Risk of Dementia: A Prospective Cohort Study. Neurology. 2022 Sep 6;99(10):e1056-e1066.

Marino M, Puppo F, Del Bo’ C, et al. A Systematic Review of Worldwide Consumption of Ultra-Processed Foods: Findings and Criticisms. Nutrients. 2021 Aug 13;13(8):2778.

Menichetti G, Ravandi B, Mozaffarian D, Barabási AL. Machine learning prediction of the degree of food processing. Nat Commun. 2023 Apr 21.

Mertens E, Colizzi C, Peñalvo JL. Ultra-processed food consumption in adults across Europe. Eur J Nutr. 2022 Apr;61(3):1521-1539.

Monteiro CA, Cannon G, Moubarac JC, et al. The UN Decade of Nutrition, the NOVA food classification and the trouble with ultra-processing. Public Health Nutr. 2018 Jan;21(1):5-17.

Monteiro CA, Cannon G, Levy RB, et al. Ultra-processed foods: what they are and how to identify them. Public Health Nutr. 2019 Apr;22(5):936-941.

Naimi S, Viennois E, Gewirtz AT, Chassaing B. Direct impact of commonly used dietary emulsifiers on human gut microbiota. Microbiome. 2021 Mar 22;9(1):66.

Narula N, Chang NH, Mohammad D, et al. Food Processing and Risk of Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2023 Jan 31:S1542-3565(23)00071-X.

Pagliai G, Dinu M, Madarena MP, et al. Consumption of ultra-processed foods and health status: a systematic review and meta-analysis. Br J Nutr. 2021 Feb 14;125(3):308-318.

Radd-Vagenas S, Kouris-Blazos A, Singh MF, Flood VM. Evolution of Mediterranean diets and cuisine: concepts and definitions. Asia Pac J Clin Nutr. 2017;26(5):749-763.

Rico-Campà A, Martínez-González MA, Alvarez-Alvarez I, et al. Association between consumption of ultra-processed foods and all-cause mortality: SUN prospective cohort study. BMJ. 2019 May 29;365:l1949.

Sambu S, Hemaram U, Murugan R, Alsofi AA. Toxicological and Teratogenic Effect of Various Food Additives: An Updated Review. Biomed Res Int. 2022 Jun 24;2022:6829409.

Sarmiento-Santos J, Souza MBN, Araujo LS, et al. Consumers’ Understanding of Ultra-Processed Foods. Foods. 2022 May 7;11(9):1359.

Srour B, Kordahi MC, Bonazzi E, et al. Ultra-processed foods and human health: from epidemiological evidence to mechanistic insights. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022 Dec;7(12):1128-1140.

Suez J, Korem T, Zeevi D, et al. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature. 2014 Oct 9;514(7521):181-6.

Tristan Asensi M, Napoletano A, Sofi F, Dinu M. Low-Grade Inflammation and Ultra-Processed Foods Consumption: A Review. Nutrients. 2023 Mar 22;15(6):1546.

Wang L, Du M, Wang K, et al. Association of ultra-processed food consumption with colorectal cancer risk among men and women: results from three prospective US cohort studies. BMJ. 2022 Aug 31;378:e068921.

Yuan L, Hu H, Li T, et al. Dose-response meta-analysis of ultra-processed food with the risk of cardiovascular events and all-cause mortality: evidence from prospective cohort studies. Food Funct. 2023 Mar 20;14(6):2586-2596.

Zinöcker MK, Lindseth IA. The Western Diet-Microbiome-Host Interaction and Its Role in Metabolic Disease. Nutrients. 2018 Mar 17;10(3):365.

Fibromyalgiaan apua elämäntapakeinoista

Fibromyalgia on oireyhtymä, jossa keskeistä on laaja-alainen krooninen kipu. Muina oireina on usein myös uupumusta, unihäiriöitä ja aivosumua sekä muita mielialaan liittyviä oireita.

Fibromyalgiaa sairastaa Suomessa noin 4 prosenttia väestöstä. Siitä kärsivät ovat toiseksi yleisin potilasryhmä reumatologien vastaanotoilla nivelrikosta kärsivien potilaiden jälkeen.

Sauvakävely ja luontoliikunta ovat fibromyalgiassa hyödyllisiä.

 

Fibromyalgian perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta yleisesti ajatellaan, että siinä on yleistä keskushermoston herkistyminen. Fibromyalgian voi laukaista fyysinen tai psyykkinen trauma, mutta monissa tapauksissa selvää sairastumisen laukaisevaa tekijää ei löydy. Perinnöllisyyden vaikutusta pidetään suurena.

Joitain biologisia löydöksiä

Asiantuntijat uskovat nykyisin, että yliaktiivisten gliasolujen eli hermotukisolujen laukaisema tulehdus on pääsyy väsymykseen ja kipuun fibromyalgiassa. Syytä gliasolujen liialliseen aktivoitumiseen ei kuitenkaan tiedetä (Albrecht 2019).

Fibromyalgiapotilaiden elimistössä muodostuu tavallista enemmän vapaita radikaaleja, mikä lisää oksidatiivista stressiä. Lisäksi fibrosairaiden endogeenisten antioksidanttien tasot ovat keskimäärin matalammalla tasolla kuin terveillä ihmisillä (Siracusa 2021).

Liiallisen oksidatiivisen stressin katsotaan varsinkin pitkään jatkuvan lisäävän elimistön lievää systeemistä tulehdusta.

Potilailla on myös havaittu kasvuhormonin vähentynyttä eritystä. Se voi osaltaan pahentaa ahdistusta ja masennusta sekä aiheuttaa uupumusta.

On myös esitetty, että kipu fibromyalgiassa voi johtua verenkierron häiriöstä ja lihasten verisuonten supistumisesta, mikä johtaisi heikkoon verenkiertoon ja aineenvaihduntahaittoihin (Katz 2007).

Elämäntapahoitoja suositellaan ensisijaisena hoitona

Suomalaisessa vertaisarvioidussa katsausartikkelissa suositellaan lääkkeettömiä hoitoja ensisijaisena hoitona fibromyalgiaan. Samassa yhteydessä todetaan, että myös potilaat asettavat lääkkeettömät hoidot usein ensisijaisiksi (Leino-Arjas 2020).

Lääkkeet tulisi ottaa käyttöön vasta, jos lääkkeettömillä keinoilla ei ole vaikutusta. Katsausartikkelien ja koostetutkimusten mukaan seuraavista liikuntamuodoista ja hoidoista on hyötyä fibromyalgiassa:

 • Liikunnan hyödyistä ylipäänsä on katsausartikkelin mukaan vahvinta näyttöä. Aerobisella liikunnalla, voimaharjoittelulla ja venyttelyllä näyttää kullakin olevan omanlaisiaan hyötyjä. Aerobinen liikunta ja voimaharjoittelu vähentävät kipua ja parantavat toimintakykyä, venyttelyharjoitukset puolestaan parantavat elämänlaatua.
 • Meditatiivinen liikunta puolestaan voi parantaa unen laatua ja lievittää uupumusta, mutta vaikutusta kipuun ei havaittu. Meditatiivisen liikunnan muotoja ovat esimerkiksi jooga, taiji ja qigong.
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapian muoto. Cochrane-katsauksen mukaan kognitiivinen käyttäytymisterapia vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä fibromyalgiassa.
 • Tietoiseen läsnäoloon perustuvat rentoutumisharjoitukset lievittävät tutkimusten mukaan kipua ja parantavat elämänlaatua fibromyalgiassa. Näillä harjoituksilla pyritään rentoutumisen lisäksi hyväksyvään, tietoiseen läsnäoloon nykyhetkessä. Harjoituksiin voi kuulua esimerkiksi mindfulness-meditaatiota, kävelymeditaatiota ja joogaa.
 • Akupunktio ja sähköakupunktio vähentävät kipua 30 prosentilla fibromyalgian tavanomaiseen hoitoon lisättynä.
 • Vesi- ja kylpylähoidoista on myös saatu hyvää kokemusta fibromyalgiassa. Vesihoitoihin kuuluu myös talviuinti, jonka on suomalaistutkimuksessa havaittu lievittävän kipua myös fibromyalgiassa.
 • Yhdistelmähoidot, joissa on yhdistetty monia hoitomuotoja, ovat myös katsausartikkelin mukaan auttaneet fibromyalgiassa. Yhdistettäessä liikuntaan esimerkiksi potilasohjausta tai psykologisia menetelmiä hoitotulokset ovat tavanomaista hoitoa parempia.
 • Hierontahoidoilla, joita jatketaan pidempään kuin viisi viikkoa, on koostetutkimuksen mukaan hyödyllistä lyhytaikaista vaikutuksia. Hieronta lievittää fibromyalgiapotilaiden tuntemaa kipua, ahdistusta ja masennusta (Li 2014).

Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että on olemassa paljon erilaisia hoitoja ja liikuntamuotoja, jotka voivat lievittää fibromyalgiasta kärsivän oireita, ja kukin voi valita niistä mieleisensä. Liikuntaa on joka tapauksessa suositeltavaa harrastaa muodossa tai toisessa.

Ruokavaliot voivat vaikuttaa taudinkuvaan ja oireisiin

Ruokavaliot voivat vaikuttaa fibromyalgiassa niin taudinkuvaa pahentavasti kuin parantavastikin.

Epäterveellinen ruokavalio pahentaa fibromyalgian oireita.

 

Epäterveellinen ruokavalio johtaa tulehduksen lisääntymiseen elimistössä, jolla puolestaan on suora kipua pahentava vaikutus. Lisäksi korkeat sokeriarvot lisäävät keskushermoston herkistymistä. Huono ruokavalio vaikuttaa keskushermoston herkistymiseen tuottamalla nekroottisia (kuolleita) soluja, oksidatiivista stressiä ja kudosvaurioita.

Terveelliset ruokavaliot sen sijaan lievittävät tulehdusta ja kroonista kipua. Tieteellisessä artikkelissa todetaan, että syömistottumukset ovat fibromyalgiapotilaille tärkeitä, sillä ”tutkimukset ovat osoittaneet oireiden lievittymistä tasapainoisella ja terveellisellä ruokavaliolla” (Batista 2016).

Potilaat pitävät ruokavalion vaikutusta suurena

Italialaisessa kyselytutkimuksessa havaittiin – ehkä yllättävästi – että potilaat pitävät ruokavalion vaikutusta fibromyalgiassa suurempana kuin minkään muun hoidon.

Ruokavalion vaikutusta fibromyalgiaan ei ole tutkittu yhtä paljon kuin monien muiden sairauksien kohdalla. Tieteellisissä katsausartikkeleissa ruokavalioiden tehosta fibromyalgiassa todetaan yleisluontoisesti, että tulokset ovat lupaavia. Varauksia silti on, koska tutkimusten laatu ei useinkaan ole hyvä.

Silti ruokavaliota ja ravintotekijöitä koskevia tutkimuksia on niin paljon, että niiden pohjalta voi jo vetää joitakin johtopäätöksiä.

Monissa tutkimuksissa on selvitetty kasvisruokavalion vaikutusta. Osassa on tutkittu myös yksittäisten ravintolisien tai niiden yhdistelmien vaikutusta fibromyalgian oireisiin ja tulehdukseen.

Havaintoja ruokavalion yhteydestä oireisiin

Tutkimuksissa on tehty havaintoja ravintotekijöiden yhteydestä fibromyalgiapotilaiden oireisiin.

Brasilialaisessa poikkileikkaustutkimuksessa havaittiin, että fibromyalgiapotilaiden ruokavalion laatu oli heikompi kuin terveiden verrokkien. Lisäksi havaittiin, että monien vitamiinien ja mineraalien saanti oli potilailla riittämätöntä (Batista 2016).

Samassa brasilialaistutkimuksessa todettiin myös, että liikunnan ohella antioksidanttilisä voisi olla fibromyalgiassa hyödyllinen. Antioksidanttilisän yhdistäminen liikuntaan hillitsee oksidatiivista stressiä, jota fibromyalgiapotilaiden elimistössä on terveitä enemmän.

Myös pari vuotta sitten julkaistussa espanjalaistutkimuksessa havaittiin, että eräiden mineraalien ja vitamiinien vähäisempi saanti on yhteydessä kipuun ja oireiden voimakkuuteen. Tulos viittaa siihen, että fibromyalgiassa kannattaa pyrkiä syömään ravintoainetiheää ruokaa, jolloin mikroravintoaineita saadaan enemmän.

Ravintoainetiheä ruoka merkitsee käytännössä esimerkiksi sitä, että raffinoitujen hiilihydraattien ja sokerin tulisi vähentää. Kun vaaleaa leipää ja pullaa korvataan esimerkiksi monenvärisillä vihanneksilla ja hedelmillä sekä pähkinöillä, ravintoaineiden ja polyfenolien saanti paranee. Samalla ruokavaliosta saadaan enemmän kuitua, antioksidantteja ja tulehdusta vähentäviä yhdisteitä.

Ekstraneitsytoliiviöljyllä on tulehdusta vähentävää ja antioksidanttivaikutusta. Kontrolloidussa mutta pienessä tutkimuksessa on havaittu, että runsas ekstraneitsytoliiviöljyn käyttö vähentää oksidatiivista stressiä ja parantaa toimintakykyä fibromyalgiapotilailla (Rus 2017).

Kohtuullinen alkoholinkäyttö saattaa olla hyödyllistä. Yhdysvaltalaisessa poikkileikkaustutkimuksessa havaittiin, että fibromyalgiapotilailla, jotka olivat käyttäneet alkoholia 3–7 annosta viikossa, oli vähemmän kipua ja parempi elämänlaatu (Kim 2013).

Fibromyalgiassa hyödyllisiä ruokavaliomalleja

Kasvisruokavaliot lievittävät kipua

Vegaani- ja kasvisruokavalioilla on fibromyalgiassa myönteistä ja lupaavaa vaikutusta kipuun, uneen ja elämänlaatuun. Erityisesti raakaravintoon perustuvista vegaaniruokavalioista – elävästä ravinnosta – on ollut fibromyalgiassa hyötyä. Merkille pantavaa on, että elävän ravinnon vaikutusta fibromyalgiaan on tutkittu juuri Suomessa.

Kasvisruokavalioiden hyödyn fibromyalgiassa arvioidaan selittyvän sillä, että niistä saadaan runsaasti kuitua, antioksidanttivitamiineja, mineraaleja ja polyfenoleita, jotka vaikuttavat myös antioksidantteina.

Raakaravintopainotteinen kasvisruoka lievittää oireita fibromyalgiassa.

 

Oikeaoppisen elävän ravinnon noudattamista vaikeuttaa käytännössä se, että sen mukainen ruuanlaitto vaatii suunnittelua ja ajallista panostusta. Jos elävään ravintoon haluaa paneutua, parhaiten siitä pääsee jyvälle osallistumalla jollekin kurssille, jolla sen ruuanlaittomenetelmiä opetetaan.

Elävän ravinnon ruokien laittamista voi oppia myös keittokirjoista, joita voi tilata esimerkiksi Elävän ravinnon yhdistyksestä.

Elävässä ravinnossa ei juurikaan käytetä lisättyjä öljyjä, mutta ekstraneitsytoliiviöljyn käyttö mielestäni kannattaa – onhan sen käytöstä ollut hyötyä fibromyalgiapotilailla (Rus 2017).

Välimeren ruokavalio parantaa mielialaa

Välimeren ruokavaliolla, jota oli täydennetty mm. tryptofaanilla, on havaittu olevan myönteistä vaikutusta fibromyalgiapotilaiden ahdistukseen, mielialaan ja syömishäiriöön.

Välimeren ruokavalio ei kuitenkaan lievittänyt kipua eikä parantanut unta, joten tällä hetkellä tuntuu siltä, että raakaravintopainotteiset kasvisruokavaliot auttavat fibromyalgiassa enemmän.

FODMAP-ruokavalio auttaa

Fibromyalgiapotilailla on huomattavasti normaaliväestöä useammin ärtyvän suolen oireyhtymää. Näin ollen sitä lievittävät keinot ovat hyödyksi.

Ärtyvän suolen oireyhtymää voi hoitaa FODMAP-ruokavaliolla, jossa rajoitetaan tiettyjen imeytymättömien hiilihydraattien saantia. FODMAP-ruokavalio on selvästi lievittänyt oireita fibromyalgiasta kärsivillä. Lähinnä sitä voi suositella silloin, kun kärsitään ruuansulatusvaivoista.

Yleisluontoiset ohjeet FODMAP-ruokavalion noudattamiseksi löydät esimerkiksi tältä sivulta.

Vaikkakin FODMAP-ruokavalio toimii ärtyvän suolen hoidossa, siinä on ongelmallista, että siinä vältetään myös monia sellaisia ruoka-aineita, jotka tiedetään yleisesti terveellisiksi – esim. omena, sipuli, parsakaali ja pavut.

FODMAP-ruokavalion lisäksi myös joogasta tai kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta on havaittu olevan hyötyä niin fibromyalgiassa kuin ärtyvän suolen oireyhtymässäkin (Islam 2022).

Sen sijaan gluteenin välttämisestä ei näytä olevan apua fibromyalgiassa. Tutkimuksen mukaan keliakiasta riippumaton gluteeniyliherkkyys ei ole fibromyalgiasta kärsivillä sen yleisempää kuin normaaliväestössäkään. Lisäksi lyhyessä kontrolloidussa tutkimuksessa gluteenin välttäminen ei ollut vertailuruokavaliota parempi. Tämä ei tietenkään kumoa sitä, että yksittäiset fibrosairaat voivat saada apua gluteenin välttämisestä.

Luonnonaineet ja ravintolisät

Monet luonnonaineet ja ravintolisät voivat lievittää fibromyalgian oireita. Myös erään tieteellisen katsausartikkelin johtopäätöksissä arvioidaan yleisellä tasolla, että ravintolisistä voi olla apua fibromyalgiassa.

Klorella lievittää kipua

Klorella on makean veden mikrolevä, jota käytetään jauhemaisena tai puristemuotoisena ravintolisänä. Sen säännöllisen käytön on lievittävän kipua fibromyalgiassa – potilaiden oireet lievittyivät tutkimuksessa 22 prosentilla.

Myöhemmässä tutkimuksessa havaittiin, että klorellan käyttö lisää elimistön itsensä valmistamien antioksidanttien tasoja. Kun niiden on havaittu olevan fibromyalgiassa alemmalla tasolla kuin terveillä, klorellan käyttö voi parantaa fibromyalgiasta kärsivien antioksidanttisuojausta (Merchant 2000).

Klorellaa voi käyttää esimerkiksi annoksella 1–2 teelusikallista päivässä. Sitä myydään hyvin varustetuissa marketeissa, ekokaupoissa ja luontaistuotekaupoissa.

Asetyyli-L-karnitiini lievittää kipua ja masennusta

Karnitiini on ravintolisä, jota on kahta pääasiallista muotoa, L-karnitiinia ja asetyyli-L-karnitiinia. Näiden pääasiallinen ero on, että asetyyli-L-karnitiini kykenee läpäisemään veri-aivoesteen, jolloin se voi vaikuttaa lihasten lisäksi myös mielialaan.

Karnitiinin käyttöä fibromyalgiassa puoltaa se, että osalla potilaista on havaittu olevan sen puutetta lihaksissa. Karnitiini on lihaksille tärkeää, koska se kontrolloi rasvahappojen virtaa solujen mitokondrioihin. Jos karnitiinia on liian vähän, se voi heikentää lihasten toimintaa.

Asetyyli-L-karnitiinin vaikutusta fibromyalgiaan on selvitetty parissa kontrolloidussa tutkimuksessa. Toisessa niistä asetyyli-L-karnitiinia annettiin ensin suurempi aloitusannos kahden viikon ajan, ja sen jälkeen sitä käytettiin annoksella 3 x 500 mg päivässä kahdeksan viikon ajan.

Tutkimuksessa havaittiin, että asetyyli-L-karnitiini lievitti fibromyalgiapotilaiden kipua huomattavasti plaseboa enemmän. Sen lisäksi itse arvioitu masennus lievittyi, ja asetyyli-L-karnitiinia käyttäneet tunsivat terveytensä muutenkin paremmaksi (Rossini 2007).

Asetyyli-L-karnitiinia pidetään yleisesti turvallisena. Erittäin harvoin se saattaa kuitenkin aiheuttaa kokemuksellisia haittavaikutuksia, kuten pelokkuutta. Siksi suosittelen käytön kokeilemista pienellä aloitusannoksella.

Kreatiini parantaa lihasvoimaa

Kreatiini on suosittu urheiluravinne, jonka vaikutusta on tutkittu myös fibromyalgiapotilailla.

Plasebokontrolloidussa, noin neljä kuukautta kestäneessä tutkimuksessa kreatiinia käytettiin 5 päivän ajan annoksella 20 grammaa päivässä, ja sen jälkeen 5 grammaa päivässä.

Tutkimuksessa havaittiin, että kreatiini paransi fibromyalgiapotilailla niin ylä- kuin alavartalonkin lihasvoimaa. Kreatiinista ei kuitenkaan ollut juuri muuta hyötyä (Alves 2013).

Myös muista ravintolisistä olisi hyötyä

Myös eräiden tunnetumpien ravintolisien käyttö on osoittautunut fibromyalgiassa hyödylliseksi, mutta kohtuuttoman tiukaksi kiristyneen terveysväitelainsäädännön viranomaisvalvonnan vuoksi en voi kertoa niistä tässä.

Tiukka terveysväitelainsäädännön tulkinta ei ole lukijoittenikaan etu – estäähän se saamasta tietoa, josta olisi hyötyä terveyden ylläpitämisessä. Kun ihmiset eivät saa parasta tietoa itsehoitoaan varten, he päätyvät käyttämään enemmän särky- ja muita lääkkeitä. Näin järjestelmä palvelee lähinnä lääketeollisuuden eikä potilaiden etuja.

Yhteenveto ja johtopäätöksiä

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että runsaasti antioksidantteja ja kuitua sisältävistä ruokavalioista on hyötyä fibromyalgiassa. Ruokavalion on hyvä sisältää runsaasti vihanneksia ja hedelmiä, mahdollisimman vähän prosessoituja ruokia, laadukkaita proteiinin lähteitä ja terveellisiä rasvoja.

Erityisestyi kypsentämätöntä kasvisruokaa kannattaa syödä runsaasti, ja samalla on hyvä välttää sokeria ja muuta epäterveellistä. Myös ravintolisistä katsotaan olevan fibromyalgiassa hyötyä (Kadayifci 2022).

Eniten hyötyä fibromyalgiassa on elämäntapahoidoista, joista monet kuuluvat vaihtoehtoisten ja täydentävien hoitojen piiriin. Noin 90 prosenttia fibromyalgiapotilaista käyttääkin täydentäviä hoitoja oireittensa hillitsemiseksi (Siracusa 2021).

Kun vaihtoehtoiset ja täydentävät hoidot ovat fibromyalgiapotilaille näinkin tärkeitä, niihin pääsyä tulisi helpottaa.

Viitteet:

Albrecht DS, Forsberg A, Sandström A, et al. Brain glial activation in fibromyalgia – A multi-site positron emission tomography investigation. Brain Behav Immun. 2019 Jan;75:72-83.

Alves CR, Santiago BM, Lima FR, et al. Creatine supplementation in fibromyalgia: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013 Sep;65(9):1449-59.

Batista ED, Andretta A, de Miranda RC, et al. Food intake assessment and quality of life in women with fibromyalgia. Rev Bras Reumatol Engl Ed. 2016 Mar-Apr;56(2):105-10. English, Portuguese.

Correa-Rodríguez M, Rueda-Medina B, Casas-Barragán A, et al. Dietary Intake Assessment, Severity of Symptoms, and Pain in Women with Fibromyalgia. Clin Nurs Res. 2021 Nov;30(8):1164-1173.

El Zohiery A, El Miedany Y, Elserry T, et al. Impact of electromagnetic field exposure on pain, severity, functional status and depression in patients with primary fibromyalgia syndrome. Egypt Rheumatol. 2021;43(4):331-5.

Heikkinen L. Fibromyalgiasta voi kuntoutua. Books on Demand. 2019.

Huttunen H. Kiputus – fibromyalgiasta vapauteen. Atar. 2016.

Huttunen P, Kokko L, Ylijukuri V. Winter swimming improves general well-being. Int J Circumpolar Health. 2004 May;63(2):140-4.

Islam Z, D’Silva A, Raman M, Nasser Y. The role of mind body interventions in the treatment of irritable bowel syndrome and fibromyalgia. Front Psychiatry. 2022 Dec 22;13:1076763.

Kadayifci FZ, Bradley MJ, Onat AM, et al. Review of nutritional approaches to fibromyalgia. Nutr Rev. 2022 Nov 7;80(12):2260-2274.

Katz DL, Greene L, Ali A, Faridi Z. The pain of fibromyalgia syndrome is due to muscle hypoperfusion induced by regional vasomotor dysregulation. Med Hypotheses. 2007;69(3):517-25.

Kim CH, Vincent A, Clauw DJ, et al. Association between alcohol consumption and symptom severity and quality of life in patients with fibromyalgia. Arthritis Res Ther. 2013 Mar 15;15(2):R42.

Kocyigit BF, Sagtaganov Z, Yessirkepov M, Akyol A. Assessment of complementary and alternative medicine methods in the management of ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis, and fibromyalgia syndrome. Rheumatol Int. 2023 Apr;43(4):617-625.

Leino-Arjas P, Markkula R. Aikuisten fibromyalgian monisäikeinen hoito. Duodecim. 2020;136(8):871-7.

Li YH, Wang FY, Feng CQ, et al. Massage therapy for fibromyalgia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2014 Feb 20;9(2):e89304.

Lowry E, Marley J, McVeigh JG, et al. Dietary Interventions in the Management of Fibromyalgia: A Systematic Review and Best-Evidence Synthesis. Nutrients. 2020 Aug 31;12(9):2664.

Martínez-Rodríguez A, Rubio-Arias JÁ, Ramos-Campo DJ, et al. Psychological and Sleep Effects of Tryptophan and Magnesium-Enriched Mediterranean Diet in Women with Fibromyalgia. Int J Environ Res Public Health. 2020 Mar 26;17(7):2227.

Merchant RE, Andre CA. A review of recent clinical trials of the nutritional supplement Chlorella pyrenoidosa in the treatment of fibromyalgia, hypertension, and ulcerative colitis. Altern Ther Health Med. 2001 May-Jun;7(3):79-91.

Merchant RE, Carmack CA, Wise CM. Nutritional supplementation with Chlorella pyrenoidosa for patients with fibromyalgia syndrome: a pilot study. Phytother Res. 2000 May;14(3):167-73.

Nadal-Nicolás Y, Miralles-Amorós L, Martínez-Olcina M, et al. Vegetarian and Vegan Diet in Fibromyalgia: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2021 May 6;18(9):4955.

Pagliai G, Giangrandi I, Dinu M, et al. Nutritional Interventions in the Management of Fibromyalgia Syndrome. Nutrients. 2020 Aug 20;12(9):2525.

Rossini M, Di Munno O, Valentini G, et al. Double-blind, multicenter trial comparing acetyl l-carnitine with placebo in the treatment of fibromyalgia patients. Clin Exp Rheumatol. 2007 Mar-Apr;25(2):182-8.

Rus A, Molina F, Ramos MM, et al. Extra Virgin Olive Oil Improves Oxidative Stress, Functional Capacity, and Health-Related Psychological Status in Patients With Fibromyalgia: A Preliminary Study. Biol Res Nurs. 2017 Jan;19(1):106-115.

Serrat M, Almirall M, Musté M, et al. Effectiveness of a Multicomponent Treatment for Fibromyalgia Based on Pain Neuroscience Education, Exercise Therapy, Psychological Support, and Nature Exposure (NAT-FM): A Pragmatic Randomized Controlled Trial. J Clin Med. 2020 Oct 18;9(10):3348.

Silva AR, Bernardo A, Costa J, et al. Dietary interventions in fibromyalgia: a systematic review. Ann Med. 2019;51(sup1):2-14.

Siracusa R, Paola RD, Cuzzocrea S, Impellizzeri D. Fibromyalgia: Pathogenesis, Mechanisms, Diagnosis and Treatment Options Update. Int J Mol Sci. 2021 Apr 9;22(8):3891.

Nivelreuman hoitoa tukeva ruokavalio

Nivelreuma on systeeminen autoimmuunisairaus, joka aiheuttaa tulehdusta nivelissä.

Nivelreumaan sairastumiseen vaikuttaa perinnöllinen riski, mutta myös muilla tekijöillä on paljon merkitystä. Esimerkiksi infektiot, tupakointi ja epäterveellinen ruokavalio kohottavat sairastumisriskiä huomattavasti.

Kypsennettyjen vihannesten ja oliiviöljyn syöminen on yhdistetty pienempäån nivelreuman riskiin.

 

Toisaalta terveellinen ruokavalio vähentää nivelreumaan sairastumisen riskiä ja lievittää myös oireita jo sairastuneilla. Näin ollen ruokavalion parantamiseen kannattaa panostaa.

Vaikkakin ruokavaliolla on paljon vaikutusta sairauteen, tieteellisissä katsausartikkeleissa on ihmetelty sitä, että vain harvojen nivelreumaa sairastavien potilaiden ruokavalio on terveellinen (Rondanelli 2020).

Nivelreuman hoidossa pidetään parhaana kokonaisvaltaista mallia, jossa lääkehoito yhdistetään elämäntapahoitoihin, kuten ruokavalioon, painonhallintaan ja liikuntaan.

Runsaasti vihanneksia ja oliiviöljyä

Laajassa yhdysvaltalaisessa seurantatutkimuksessa selvitettiin terveellisen ruokavalion yhteyttä nivelreumariskiin. Tuloksena havaittiin, että alle 55-vuotiailla naisilla oli 33 prosenttia pienempi nivelreumaan sairastumisen riski, jos heidän ruokavalionsa oli terveellinen (Hu 2017).

Samassa tutkimuksessa yksittäisistä ruokavalion tekijöistä vahvimmin suojaavia olivat kohtuullinen alkoholin käyttö sekä vähäinen punaisen lihan syöminen. Kohtuulliseksi alkoholinkäytöksi katsottiin noin 1 annos alkoholia päivässä. Myös monissa muissa tutkimuksissa on havaittu, että alkoholin kohtuullinen käyttö on yhteydessä pienempään nivelreumaan riskiin.

Voisi luulla, että raa’at vihannekset torjuvat parhaiten nivelreumaa, mutta kreikkalaisessa tapaus-kontrollitutkimuksessa havaittiin, että kypsennettyjä vihanneksia ja oliiviöljyä käyttäneillä oli huomattavasti pienempi nivelreumaan sairastumisen riski. Noin 3 annosta kypsennettyjä vihanneksia päivässä syöneillä oli 75 prosenttia pienempi nivelreumaan sairastumisen riski verrattuna niitä vain vähän syöneisiin. Kypsennetyt vihannekset ja oliiviöljy olivat toisistaan riippumatta yhteydessä pienempään riskiin, joten molemmista oli hyötyä.

Muissa tutkimuksissa on havaittu, että runsas rasvaisen kalan, oliiviöljyn ja kypsennettyjen vihannesten nauttiminen suojaa nivelreuman kehitykseltä, kun taas punaisen lihan ja sokerilla makeutettujen virvoitusjuomien nauttiminen voivat lisätä sen riskiä.

Sienten syöminen saattaa vähentää nivelreumariskiä, sillä kiinalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että sieniä syöneillä oli 33 prosenttia pienempi riski sairastua nivelreumaan. Kun kiinalaisessa väestössä yleisimmin syödään herkkusieniä ja siitakesieniä, tutkimus käytännössä puoltaa näiden syömistä – joskin muistakin sienistä voi olla hyötyä.

Tutkijat arvelevat sienten hyödyn selittyvän sillä, että niiden syömisellä on immuniteettia moduloivaa vaikutusta. Sienten syöminen on todennäköisesti hyödyllistä myös nivelreumaa sairastaville, vaikkakaan asiaa ei ole vielä tutkittu (He 2016).

Yhdysvaltalaisessa seurantatutkimuksessa puolestaan havaittiin muun ohella, että ristikukkaisia kasveja, kuten parsakaalia, kuukausittain vähintään 3 kertaa syöneillä oli 35 prosenttia pienempi nivelreumaan sairastumisen riski (Cerhan 2003).

Samassa yhdysvaltalaistutkimuksessa havaittiin, että beetakryptoksantiinia runsaasti saaneilla oli 41 prosenttia pienempi nivelreumaan sairastumisen riski. Beetakryptoksantiini on karotenoidi, joka vaikuttaa elimistössämme antioksidanttina. Sitä on monissa väriltään oransseissa kasviksissa ja hedelmissä.

Beetakryptoksantiinin erinomaisia lähteitä ovat myskikurpitsa sekä oranssi ja punainen paprika, mutta sitä on kohtalaisen paljon myös mandariineissa ja appelsiineissa.

Nivelreumassa hyödyllisiä ruokavaliomalleja

Kasvisruokavaliot auttavat

On jo toista tusinaa kontrolloituja tutkimuksia, joissa on selvitetty kasvis- tai vegaaniruokavalion vaikutusta nivelreumaan. Monissa näistä vegaaninen ruokavalio on ollut lisäksi gluteeniton.

Pitkäkestoisin kasvisruokavalioita koskevista tutkimuksista on norjalaisen lääkärin Jens Kjeldsen-Kraghin johtama tutkimus, jossa selvitettiin paaston ja vuoden ajan noudatetun kasvisruokavalion vaikutusta. Tutkimuksessa 27 nivelreumaa sairastavaa potilasta satunnaistettiin hoitoryhmään, samalla kun 26 potilasta jatkoi tavanomaisen ruokavalionsa noudattamista koko tutkimuksen ajan.

Tutkimus alkoi 7–10 päivää kestäneellä paastolla, jonka jälkeen tutkittavat ohjattiin noudattamaan gluteenitonta vegaaniruokavaliota 3,5 kuukauden ajaksi. Sen jälkeen koehenkilöt siirtyivät vähitellen noudattamaan laktovegetaarista ruokavaliota.

Punaisessa paprikassa on beetakryptoksantiinia,, jota runsaasti saaneilla on ollut pienempi riski sairastua nivelreumaan.

 

Neljän viikon jälkeen hoitoruokavaliota noudattaneilla havaittiin merkittävää parannusta muun muassa arkojen nivelten määrässä, turvonneiden nivelten lukumäärässä, kipupisteissä, aamujäykkyyden kestossa, C-reaktiivisessa proteiinissa sekä terveyskyselyn tuloksissa (Kjeldsen-Kragh 1991).

Merkille pantavaa on, että siirtyminen myöhemmin laktovegetaariselle ruokavaliolle ei pahentanut tutkimuksessa nivelreuman oireita. Se viittaa siihen, että maitotuotteet eivät ole kohtuullisesti syötyinä haitallisia nivelreumassa.

Elävä ravinto lievittää kipua

Elävä ravinto on vegaanisen raakaravinnon suuntaus, joka sisältää myös jonkin verran hapatettuja ruokia sekä ituja ja vehnänoraasta tuoreeltaan puristettua mehua.

Huomionarvoista on, että elävän ravinnon vaikutusta reumaan on tutkittu juuri Suomessa. Ensimmäinen tutkimuksista oli vuonna 1995 julkaistu lääkäri Mikko Nenosen väitöskirjatutkimus. Kontrolloidussa, kahdesta kolmeen kuukautta kestäneessä tutkimuksessa havaittiin, että 70 prosenttia koehenkilöistä koki elävän ravinnon helpottaneen heidän oireitaan (Nenonen 1998).

Toisessa kontrolloiduissa tutkimuksissa selvitettiin elävän ravinnon vaikutusta kipuun fibromyalgiasta ja nivelreumasta kärsivillä potilailla. Tuloksena havaittiin, että useimmilla elävä ravinto lievitti kipua (Hänninen 2000).

Nenosen tutkimuksessa elävän ravinnon hyödylliset vaikutukset säilyivät vain niin pitkään kuin sitä noudatettiin. Kun elävällä ravinnolla olleet palasivat takaisin tavalliseen sekaruokavalioon, myös oireet palasivat.

Oma näkemykseni on, että jos elävää ravintoa halutaan noudattaa nivelreuman hoitona, ruokavaliota kannattaa täydentää rasvaisella kalalla, vaikka muuten noudatettaisiinkin puhtaasti elävää ravintoa. Myös anekdotaalinen tieto tukee tätä kantaani: Tapasin kerran elävän ravinnon kouluttajan, joka oli reumaatikko, ja hänen sairautensa tuntui olevan hyvin hallinnassa. Hän kertoi minulle noudattavansa muuten elävää ravintoa mutta sanoi syövänsä lohta sen lisäksi, ja hän piti tätä hyvänä ratkaisuna.

Välimeren ruokavaliota suositellaan

Siitä huolimatta, että tutkimuksia kasvisruokavalioiden vaikutuksesta nivelreumaan on määrällisesti enemmän, tutkijat suosittelevat nivelreumaan yleisimmin Välimeren ruokavaliota.

Välimeren ruokavalion tehoa nivelreuman oireiden lievittämisessä arvioitiin muutaman vuoden takaisessa systemaattisessa katsauksessa. Sen mukaan Välimeren ruokavalio on lievittänyt nivelreumaa sairastavien kipua VAS-asteikolla arvioituna, ja lisäksi se on parantanut toimintakykyä (Forsyth 2018).

Uudemmassa koostetutkimuksessa on lisäksi havaittu, että Välimeren ruokavalio on lievittänyt nivelreumapotilaiden kipua enemmän kuin vegaaniruokavalio tai kasvisruokavalio (Schönenberger 2021).

Aivan tuore kontrolloitu tutkimus vahvistaa näyttöä, että Välimeren ruokavalio auttaa nivelreumassa. Pääasiassa keski-ikäisistä naisista koostuneessa tutkimuksessa havaittiin, että 12 viikon tutkimusjakson loputtua Välimeren ruokavaliota noudattaneiden fyysinen toimintakyky ja elämänlaatu olivat parantuneet vertailuruokavaliota noudattaneita enemmän sekä myös alkutilanteeseen verrattuna. Tutkimusta ei ole vielä ehditty vertaisarvioida (Raad 2023).

Välimeren ruokavalion hyötyjen ajatellaan olevan pitkälti sen ansiota, että sen mukaisesti syömällä saadaan runsaasti polyfenoleita, jotka vaikuttavat elimistössämme antioksidantteina ja tulehdusta vähentäen. Siitä saadaan lisäksi runsaasti prebiootteja, jotka ruokkivat suolistossamme suotuisia bakteereja. Lisäksi Välimeren ruokavalio sisältää kalaa, jonka rasvoilla on tulehdusta lievittävää vaikutusta.

Ranskalainen asiantuntijaryhmä julkaisi noin vuosi sitten maailman ensimmäisen virallisen ravitsemussuosituksen tulehduksellisiin reumasairauksiin, erityisesti nivelreumaan. Suosituksessa päädytään suosittelemaan reumaatikoille Välimeren ruokavaliota. Huomionarvoista on lisäksi nimenomainen toteamus, että he eivät suosittele vegaaniruokavaliota tai kasvisruokavaliota (Daien 2022).

Italialaistutkijoiden suositusruokavalio nivelreumaan

Italialaistutkijat ovat kehittäneet tutkimusnäytön pohjalta nivelreumapotilaille suositusruokavalion, joka muistuttaa hyvin paljon Välimeren ruokavaliota. Heidän suosituksensa perustuu erittäin laajan tutkimusnäytön läpikäyntiin, joten heidän ehdotukseensa kannattaa paneutua (Rondanelli 2021).

Rasvaisen kalan syöminen usein lievittää nivelreuman oireita.

 

ITALIALAISTUTKIJOIDEN SUOSITUS RUOKAVALIOKSI REUMAATIKOILLE:

 • 5 annosta hedelmiä ja vihanneksia päivässä. Niistä 3 annosta hedelmiä ja 2 annosta vihanneksia. Hedelmistä suositeltavimpia ovat marjat ja sitrushedelmät, vihanneksista vihreät lehtivihannekset ja ristikukkaiset vihannekset, esimerkiksi parsakaali. Lisäksi reumaatikkojen tulisi tarkkailla, pahentavatko tomaatit heidän oireitaan, sillä sitä pidetään mahdollisena.
 • 3 annosta täysjyväviljaa päivässä. Viljan tulisi olla mieluiten gluteenitonta.
 • 2–3 annosta ekstraneitsytoliiviöljyä päivässä. Mieluiten kuumentamattomana.
 • 10 grammaa siemeniä päivittäin. Pellavansiementen tai chian siementen nauttimista suositellaan keinona saada riittävästi monityydyttymättömiä rasvahappoja.
 • 1 annos pähkinöitä päivittäin. 1 annos on 30 grammaa eli pieni kourallinen.
 • 1 annos alkoholia päivässä. Annos on esimerkiksi 12,5 cl punaviiniä. Alkoholin maltillinen käyttö alentaa tulehdusarvoja.
 • 2 annosta maitotuotteita päivässä. 1,5 dl vähärasvaista maitoa ja 1,25 dl vähärasvaista jogurttia.
 • 3 annosta kalaa viikossa. Rasvainen kala on suositeltavinta.
 • 3 annosta siipikarjan lihaa viikossa.
 • 3 annosta palkokasveja viikossa.
 • 2 kananmunaa viikossa. Kananmunat on suositeltavinta syödä pehmeiksi keitettyinä tai uunissa paistettuna omelettina.
 • 1 annos punaista lihaa viikossa.
 • Käytä mausteita päivittäin. Mausteiden käyttö lievittää oksidatiivista stressiä ja tulehdusta ja tuo helpotusta nivelreumassa.
 • Vältä sokeria ja rajoita suolan käyttöä.
Huomautuksia

Italiassa annoskoot poikkeavat kansainvälisistä. Kun italialaistutkijat suosittelevat vain 2 annosta vihanneksia, tulee ottaa huomioon, että vihannesten annoskoko on italialaisissa ravitsemussuosituksissa niinkin suuri kuin 200 grammaa ja lehtivihannesten kohdalla 80 grammaa. Kun nämä annoskoot muutetaan suomalaisiksi, päädyttäneen noin 5 annokseen vihanneksia päivässä (CREA 2018).

Päivittäin reumaatikonkin kannattaa mielestäni syödä 2–3 annosta hedelmiä, marjat mukaan lukien, sekä 5–8 annosta vihanneksia, juurekset mukaan lukien. Yksi annos hedelmiä tai vihanneksia on 75–80 grammaa. Kypsentämättömien lehtivihannesten kohdalla yksi annos on noin 2,4 dl.

Palkokasvien suositusmäärän yläraja olisi voinut olla italialaissuosituksissa korkeampi. Mikään ei estä syömästä papuja, linssejä tai tofua päivittäin. Palkokasvien syöminen on myös olennainen osa Välimeren ruokavaliota.

Lisäksi ruokavaliosuositus voisi myös sisältää kehotuksen syödä sieniä viikoittain, onhan niiden syöminen yhdistetty pienempään nivelreuman riskiin.

Paasto vauhdittaa ruokavaliomuutosta

Moniin vegaaniruokavaliota koskeviin reumatutkimuksiin oli yhdistetty 7-10 päivän mittainen mehupaasto. Yleensä näissä huomattiin, että paastoaminen lievittää nivelreuman oireita, mutta hyöty on ohimenevä.

Paasto sopii silti hyvin aloittamaan terapeuttisen ruokavaliomuutoksen siten, että paaston jälkeen jatketaan nivelreumaan hyvin sopivalla ruokavaliolla, olipa se sitten Välimeren ruokavalio tai jokin kasvisruokavalion muoto.

Nivelreumassa paastoksi sopii hyvin perinteinen mehupaasto. Jotta ensikertalaisen paasto sujuisi huolettomasti, on suositeltavaa osallistua paastokurssille tai ainakin kannattaa lukea jokin mehupaastosta kertova kirja. Esimerkiksi Marika Brunilan ’Iloa ja terveyttä paastosta’ on erinomainen, vaikka se on julkaistu jo vuosikymmeniä sitten.

Myös paastoa jäljittelevän ruokavalion hyödyistä nivelreumassa on alustavia hyviä tuloksia. Jos paastoa jäljittelevä ruokavalio kiinnostaa, olen kirjoittanut siitä laajemmin tässä kirjoituksessani.

Suolistoyhteys – tiettyjen ruokien välttäminen auttaa

Alati vahvistuva tutkimusnäyttö viittaa siihen, että suoliston terveydellä on yhteys nivelreumaan, ja nivelreuma ”voi jopa saada alkunsa suolistosta, ainakin joillakin ihmisillä” (Alwarith 2019).

Viime vuonna julkaistun tieteellisen katsausartikkelin mukaan nivelreumaan vaikuttaa suoliston bakteerikannan vinoutunut ja suppea koostumus sekä suoliston seinämän yliläpäisevyys (Wąż 2022).

Vehnän ja muiden gluteenipitoisten viljojen syöminen voi lisätä suolen yliläpäisevyyttä ja pahentaa siten oireita.

 

Suoliston huono bakteerikanta voi lisätä tulehdusta elimistössä, ja yliläpäisevä suoli voi päästää verenkiertoon ruokahiukkasia ja bakteeriperäisiä endotoksiineja. Viimemainitut ovat bakteerien ulkoseinämän sisältämiä myrkkyaineita, jotka vapautuvat bakteerin hajotessa.

Yliläpäisevää suolta aiheuttavat monet ruoan lisäaineet, esimerkiksi emulgointiaineet ja pintajännitystä vähentävät aineet, sekä alkoholi ja viljojen gluteeni (Khoshbin 2020).

Yliläpäisevä suoli ja endotoksiinit selittävät osaltaan sitä, että reumapotilaista monilla oireet pahenevat heidän syötyään tiettyjä ruokia.

Israelilaisessa tutkimuksessa selvittiin taannoin, mitkä ruoka-aineet yleisimmin johtavat nivelreuman oirekuvan pahenemiseen. Nivelreumaa sairastavat potilaat saivat tehtäväkseen tunnistaa 6 viikkoa kestävän jakson aikana, mitkä ruoka-aineet aiheuttavat oireita.

Tuloksena havaittiin, että viljat olivat erityisen ongelmallisia. Niistä maissi ja vehnä aiheuttivat oireita yli 50 prosentille tutkittavista. Seitsemästä useimmin oireita aiheuttavista neljä oli viljoja.

Tutkimuksessa yleisimmin nivelreumaoireita aiheuttavia ruoka-aineita ovat (suluissa prosenttiosuus, kuinka monelle tutkituista nämä olivat triggeriruokia eli oireita pahentavia ruokia):

Maissi 57
Vehnä 54
Pekoni ja sianliha 39
Appelsiini 39
Maito 37
Kaura 37
Ruis 34
Kananmuna 32
Naudanliha 32
Kahvi 32

Muita oireiden aiheuttajia olivat mallas, juusto, greippi, tomaatti, maapähkinä, sokeriruoko, voi, lammas, sitruuna, soija.

Näihin tuloksiin kannattaa suhtautua pienellä varauksella siksi, että tutkimushenkilöt olivat israelilaisia eli he poikkesivat perimältään tyypillisistä suomalaisista. Suomalaisessa väestössä oireita aiheuttavat ruoka-aineet saattavat olla toisenlaisia.

Triggeriruoat ovat lisäksi hyvin yksilöllisiä. Nivelreumaa sairastavan olisikin hyvä päästä perille siitä, onko olemassa joitain ruoka-aineita, jotka juuri hänellä lisäävät tulehdusta tai kipuja.

Eliminaatioruokavaliosta voi olla hyötyä

Terveellisen ruokavalion noudattamisen lisäksi tutkimuksessa on havaittu, että nivelreumassa voi olla apua eliminaatioruokavaliosta, jossa ruokavaliosta jätetään pois liha, maitotuotteet sekä gluteenia sisältävät viljat.

Tällaisen eliminaatioruokavalion vaikutusta selvitettiin kolme kuukautta kestäneessä kontrolloidussa italialaistutkimuksessa, johon osallistui 40 nivelreumasta kärsivää naista, Heillä kaikilla oli nivelreumalääkitys, jolla oli saavutettu vakaa hoitotasapaino, ja tutkittavat jatkoivat lääkityksen käyttöä myös tutkimusaikana.

Tuloksena havaittiin, että lihan, maitotuotteiden ja gluteenin välttäminen alensi tutkittavien tulehdusarvoja verrattuna vertailuruokavalioon, joka myös oli kohtalaisen terveellinen. Bonuksena havaittiin, että eliminaatioruokavalio alensi myös systolista ja diastolista verenpainetta (Guagnano 2021).

Italialaistutkimuksen menetelmällisenä heikkoutena tosin oli, että eliminaatioruokavaliota noudattaneet söivät paljon kalaa. Kun kalan tiedetään lievittävän nivelreuman oireita, ei tiedetä, oliko hoitoruokavalio parempi ruokien eliminoinnin vuoksi vai kalan ansiosta.

Suoliston mikrobiotan parantaminen auttaa

Suoliston mikrobiotalla on vaikutus niin sairastumisen riskiin kuin myös nivelreuman aktiivisuuteen. Mikrobiotan laatua parantamalla voi pienentää nivelreumaan sairastumisen riskiä.

Tuoreen tieteellisen artikkelin mukaan reumapotilaiden oireet lievenevät, kun suoliston mikrobiotaa parannetaan liukoisella kuidulla ja probiooteilla. Myös tulehdusmarkkerit alenevat suolistoflooran parantuessa (Wu 2023).

Käytännössä mikrobiotan laatua voi parantaa lisäämällä vihannesten, marjojen, papujen, pähkinöiden, ekstraneitsytoliiviöljyn ja fermentoitujen ruokien osuutta ruokavaliossa. Fermentoituja ruokia ovat esimerkiksi jogurtti, piimä, viili, tempe, natto ja hapankaali.

On myös tärkeää välttää ruokia, joilla on siihen haitallinen vaikutus mikrobiotaan. Niitä ovat esimerkiksi sokeri, höttöhiilarit, punainen liha ja makkara, keinomakeutusaineet sekä pikaruoka ja pitkälle jalostetut teolliset ruoat.

Jos suoliston mikrobiotan kohentaminen kiinnostaa, olen aiemmin kirjoittanut aiheesta tässä kirjoituksessani.

Yksittäisiä hyödyllisiä ruoka-aineita

Vihreät lehtivihannekset ja mustikat voivat olla erityisen hyödyllisiä kipupotilaille. Eräässä kyselytutkimuksessa nivelreumapotilaat kokivat pinaatin ja mustikoiden syömisestä olleen eniten hyötyä omien oireittensa lievittämisessä. Myös mansikat koettiin lähes yhtä hyviksi.

Reumaatikot ovat kokeneet, että mustikoiden ja mansikoiden syöminen lievittää oireita.

 

Samassa kyselytutkimuksessa kala mainittiin ruoka-aineena, jonka nivelreumapotilaat ovat kokeneet helpottavan omia oireitaan (Tedeschi 2017).

Runsas kahvinjuonti kasvattaa riskiä

Kahvi on yleisesti ottaen terveellinen juoma, mutta viime vuonna julkaisussa koostetutkimuksessa havaittiin, että runsas kahvin juonti näyttää lisäävän nivelreumaan sairastumisen riskiä. Yhteenvedon mukaan runsaasti kahvia juovilla on noin 30 prosenttia suurempi riski sairastua nivelreumaan verrattuna kahvia vähän juoviin (Asoudeh 2022).

Samassa koostetutkimuksessa havaittiin, että kofeiiniton kahvi yhdistyy vahvemmin suurempaan riskiin. Sitä runsaasti juovilla havaittiin olevan peräti 89 prosenttia suurempi nivelreuman riski. Kofeiinittoman kahvin haitallisuuden arvioidaan johtuvan sen valmistuksessa käytetyistä liuotinaineista.

Suomalaisessa dosentti Markku Heliövaaran johtamassa tutkimuksessa havaittiin taannoin, että kahvin kafestoli, joka on diterpeeni, kohottaa reumatekijää ja lisää siten nivelreumaan sairastumisen riskiä (Heliövaara 2000).

Kahvin kafestolin ja kahveolin vuoksi suodatinkahvia on jo pitkään pidetty sydämelle terveellisempänä kuin pannukahvia tai espressotyyppisiä kahveja, mutta sama näyttää pätevän myös nivelreumaan.

Yhteenvetona voi sanoa, että kahvia voi juoda 2–3 kupillista nivelreumankin kannalta, mutta runsaampaa juomista on hyvä rajoittaa.

Vihreä tee hyödyllistä

Aasiassa on vuosituhansien ajan juotu vihreä teetä. Se sisältää polyfenoleja, jotka vaikuttavat elimistössämme antioksidantteina ja tulehdusta vähentäen. Vihreän teen nauttiminen suojaa niveliä ja aikaansaa immuunivasteiden muutoksia, jotka lievittävät niveltulehdusta.

Eläintutkimuksessa verrattiin vihreän teen ja mustan teen vaikutuksia niveltulehdukseen ja havaittiin, että vihreän teen uutteella oli ylivoimainen tulehdusta vähentävä vaikutus (Ramadan 2017).

Vihreän teen vaikutusta selvitettiin myös kontrolloidussa tutkimuksessa, johon osallistujat olivat noin 60-vuotiaita miehiä ja naisia. Puoli vuotta kestäneessä tutkimuksessa vihreä osoittautui hyödylliseksi vähentämään nivelreuman aktiivisuutta joko yksin tai liikuntaan yhdistettynä (Alghadir 2016).

Päivittäin kannattaa nauttia vaikkapa 3 kupillista tavallista vihreää teetä tai 1 kupillinen matchaa, joka on valmistettu jauhetuista vihreän teen lehdistä.

Luonnonaineet auttavat

Monista luonnonaineista, kuten rohdoksista ja mausteista, on havaittu olevan hyötyä nivelreumassa. Myös nivelreumaan suositusruokavalion kehittäneet italialaistutkijat suosittelevat monien mausteiden käyttöä nivelreumaa sairastaville niiden tulehdusta vähentävien vaikutusten vuoksi. Erityisesti monista intialaisen keittiön mausteista voi olla hyötyä.

Valkosipuli lievittää oireita

Terveelliseen ruokavalioon kannattaa sisällyttää valkosipulia. Iranilaisessa kontrolloidussa tutkimuksessa on nimittäin havaittu, että valkosipuli auttaa nivelreumassa.

Kahdeksan viikkoa kestäneessä tutkimuksessa havaittiin, että valkosipulin käyttö annoksella 1 gramma valkosipulijauhetta päivässä alensi tulehdusarvoja ja lievitti nivelreuman oireita, kuten kivun voimakkuutta ja kipeiden nivelten määrää. Lisäksi valkosipulia käyttäneet potilaat kokivat elämänlaatunsa parantuneen ja väsymyksensä vähentyneen (Moosavian 2020).

Tutkimuksessa käytetty annos 1 gramma valkosipulijauhetta vastaa noin 2,5 grammaa tuoretta valkosipulia eli noin yhtä keskikokoista kynttä.

Ravintolisistä hyötyä

Ruusunmarjajauhe vähentää kipua

Ruusunmarjajauheen vaikutusta nivelreumaan selvitettiin lumekontrolloidussa tutkimuksessa, johon osallistui 89 nivelreumaa sairastavaa potilasta, pääasiassa naisia. Puoli vuotta kestäneessä tutkimuksessa kapseloitua ruusunmarjajauhetta käytettiin annoksella 2,5 grammaa kahdesti päivässä.

Kolmessa tutkimuksessa on havaittu, että ruusunmarjajauhe lievittää kipua nivelreumassa.

 

Tuloksena havaittiin, että ruusunmarjajauheen käyttö paransi vointia muun muassa terveyskyselyllä sekä niveltulehdusten aktiivisuuden arviointiin käytetyllä DAS-28-lomakkeella mitattuna. Tutkijat totesivat tulosten viittaavan siihen, että ruusunmarjajauheesta voi olla hyötyä käytettäessä sitä normaalin hoidon lisänä (Willich 2010).

Myös myöhemmän kolmen kontrolloidun tutkimuksen koosteen mukaan ruusunmarjasta on apua nivelreumassa. Koosteen mukaan ruusunmarjajauheen käyttö vähentää kipua ja on kaksi kertaa lumevalmisteen käyttöä tehokkaampaa. Hyötynä pidetään lisäksi sitä, että toisin kuin eräät yleiset kipulääkkeet, ruusunmarjajauhe ei aiheuta ruoansulatuskanava haavaumia eikä vaikuta veren hyytymistekijöihin (Cohen 2012).

Kversetiini lievittää jäykkyyttä ja kipua

Kversetiini on voimakas tulehdusta vähentävä flavonoidi, jota on muun muassa sipulissa, omenissa ja kapriksissa. Sitä käytetään myös ravintolisänä, ja kontrolloidussa tutkimuksessa on selvitetty sen vaikutusta nivelreumaa sairastavilla naisilla.

Tutkittavat satunnaistettiin käyttämään joko kversetiiniä annoksella 500 mg päivässä tai plasebovalmistetta. Kahdeksan viikkoa kestäneessä tutkimuksessa havaittiin, että kversetiinin käyttö lievitti nivelreuman oireita, kuten aamujäykkyyttä ja -kipua sekä liikunnan jälkeistä kipua. Myös sairauden aktiivisuuden arviointiin käytetyn DAS-28-asteikon lukemat paranivat, ja tulehdusmarkkeri hs-TNF-alfa aleni (Javadi 2017).

Kversetiinin käyttö tutkimuksessa käytetyllä annostuksella tulisi maksamaan noin 16 euroa kuukaudessa.

Resveratroli auttaa

Resveratroli on polyfenoli, joka tunnetuin siitä, että sitä on jonkin verran punaviinissä. Ravintolisänä sitä käytetään yleensä huomattavasti suurempina annoksina kuin punaviiniä juomalla voi käytännössä saada.

Kliinisessä tutkimuksessa selvitettiin resveratrolin käytön hyötyä nivelreumaa sairastavilla potilailla, naisilla ja miehillä. Resveratrolia käytettiin annoksella 1 gramma päivässä normaalin lääkehoidon lisänä 3 kuukauden ajan. Kontrolliryhmä sai vain normaalia lääkehoitoa.

Tuloksena havaittiin, että resveratrolia käyttäneen ryhmän sairauden kuva parani DAS28-asteikolla mitattuna. Lisäksi useat markkerit, esimerkiksi CRP, alenivat resveratrolia käyttäneillä potilailla (Khojah 2018).

Resveratrolin ongelmana pidän sen korkeaa hintaa. Käyttö 1 gramman päiväannoksella tulisi maksamaan lähes 100 euroa kuukaudessa.

Myös muista ravintolisistä olisi hyötyä

Myös eräiden muiden ravintolisien käyttö on kontrolloiduissa tutkimuksissa vähentänyt todella huomattavasti nivelreumaan sairastumisen riskiä, mutta kohtuuttoman tiukaksi kiristyneen terveysväitelainsäädännön viranomaisvalvonnan vuoksi en voi kertoa niistä tässä.

Tiukka terveysväitelainsäädännön tulkinta ei ole lukijoittenikaan etu – estäähän se saamasta tietoa, josta olisi hyötyä terveyden ylläpitämisessä. Kun ihmiset eivät saa parasta tietoa itsehoitoaan varten, he päätyvät käyttämään enemmän särky- ja muita lääkkeitä. Siten tiukka viranomaislinja palvelee lähinnä lääketeollisuuden etuja.

Yhteenveto

Nivelreuman sairastumiseen riskiin vaikuttaa perinnöllinen alttius, mutta riskiä voi silti pienentää terveellisillä elintavoilla, kuten tupakoimattomuudella ja kasvisvoittoisella ruokavaliolla.

Välimeren ruokavalio nivelreumassa yleisimmin suositeltu ruokavalio. Jos sitä noudatetaan, ruokavaliossa kannattaa painottaa kasviksia ja rasvaista kalaa. Ruokavaliota kannattaa myös täydentää tofulla, marjoilla ja vihreällä teellä.

Elävä ravinto on vegaaniruokavalion suuntaus, jossa ruokaa ei kuumenneta. Myös se on vaihtoehto nivelreumaa sairastaville. Elävän ravinnon haasteena on, että sitä on puhtaassa muodossaan vaikea noudattaa, ja lisäksi ravintoaineiden puutokset ovat sitä noudattavilla yleisiä.

On tavallista, että nivelreumaa sairastavat voivat tunnistaa itselleen oireita aiheuttavia ruokia. Niitä kannattaa luonnollisesti välttää. Samalla on hyvä huolehtia siitä, että ruoka-aineiden eliminointi ei johda ravintoaineiden puutoksiin.

Ruokavaliosta voi olla huomattavaa hyötyä nivelreumassa. Osaltaan hyödyt välittyvät siten, että suoliston mikrobiota paranee ja tulehdus alenee. Näiden parantuessa taudin aktiivisuus voi vähentyä ja oireet lievittyvät.

Jos olet kiinnostunut tietämään, millainen on Välimeren ruokavalio, jota nivelreumaakin sairastaville suositellaan, olen tässä aiemmassa kirjoituksessani kuvannut sitä melko tarkasti.

Viitteet:

Alghadir AH, Gabr SA, Al-Eisa ES. Green tea and exercise interventions as nondrug remedies in geriatric patients with rheumatoid arthritis. J Phys Ther Sci. 2016 Oct;28(10):2820-2829.

Alwarith J, Kahleova H, Rembert E, et al. Nutrition Interventions in Rheumatoid Arthritis: The Potential Use of Plant-Based Diets. A Review. Front Nutr. 2019 Sep 10; 6:141.

Asoudeh F, Dashti F, Jayedi A, et al. Caffeine, Coffee, Tea and Risk of Rheumatoid Arthritis: Systematic Review and Dose-Response Meta-analysis of Prospective Cohort Studies. Front Nutr. 2022 Feb 10;9:822557.

Audo R, Sanchez P, Rivière B, et al. Rheumatoid arthritis is associated with increased gut permeability and bacterial translocation which are reversed by inflammation control. Rheumatology (Oxford). 2022 Aug 10:keac454.

Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, et al. Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality-a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. Int J Epidemiol. 2017 Jun 1;46(3):1029-1056.

Bennett JL, Pratt AG, Dodds, R. et al. Rheumatoid sarcopenia: loss of skeletal muscle strength and mass in rheumatoid arthritis. Nat Rev Rheumatol. 2023 Feb 17.

Bruzzese V, Scolieri P, Pepe J. Efficacy of gluten-free diet in patients with rheumatoid arthritis. Reumatismo. 2021 Jan 18;72(4):213-217.

Cerhan JR, Saag KG, Merlino LA, et al. Antioxidant micronutrients and risk of rheumatoid arthritis in a cohort of older women. Am J Epidemiol. 2003 Feb 15;157(4):345-54.

Cohen M. Rosehip – an evidence based herbal medicine for inflammation and arthritis. Aust Fam Physician. 2012 Jul;41(7):495-8.

Daien C, Czernichow S, Letarouilly JG, et al. Dietary recommendations of the French Society for Rheumatology for patients with chronic inflammatory rheumatic diseases. Joint Bone Spine. 2022 Mar;89(2):105319.

Darlington LG, Ramsey NW. Review of dietary therapy for rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol. 1993 Jun;32(6):507-14.

Forsyth C, Kouvari M, D’Cunha NM, et al. The effects of the Mediterranean diet on rheumatoid arthritis prevention and treatment: a systematic review of human prospective studies. Rheumatol Int. 2018 May;38(5):737-747.

Gioia C, Lucchino B, Tarsitano MG, et al. Dietary Habits and Nutrition in Rheumatoid Arthritis: Can Diet Influence Disease Development and Clinical Manifestations? Nutrients. 2020 May 18;12(5):1456.

Guagnano MT, D’Angelo C, Caniglia D, et al. Improvement of Inflammation and Pain after Three Months’ Exclusion Diet in Rheumatoid Arthritis Patients. Nutrients. 2021 Oct 9;13(10):3535.

He J, Wang Y, Feng M, et al. Dietary intake and risk of rheumatoid arthritis-a cross section multicenter study. Clin Rheumatol. 2016 Dec;35(12):2901-2908.

Heliövaara M, Aho K, Knekt P, et al. Coffee consumption, rheumatoid factor, and the risk of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2000 Aug;59(8):631-5.

Hu Y, Sparks JA, Malspeis S, et al. Long-term dietary quality and risk of developing rheumatoid arthritis in women. Ann Rheum Dis. 2017 Aug;76(8):1357-1364.

Hänninen, Kaartinen K, Rauma AL, et al. Antioxidants in vegan diet and rheumatic disorders. Toxicology. 2000 Nov 30;155(1-3):45-53.

Javadi F, Ahmadzadeh A, Eghtesadi S, et al. The Effect of Quercetin on Inflammatory Factors and Clinical Symptoms in Women with Rheumatoid Arthritis: A Double-Blind, Randomized Controlled Trial. J Am Coll Nutr. 2017 Jan;36(1):9-15.

Khanna S, Jaiswal KS, Gupta B. Managing Rheumatoid Arthritis with Dietary Interventions. Front Nutr. 2017 Nov 8;4:52.

Khojah HM, Ahmed S, Abdel-Rahman MS, Elhakeim EH. Resveratrol as an effective adjuvant therapy in the management of rheumatoid arthritis: a clinical study. Clin Rheumatol. 2018 Aug;37(8):2035-2042.

Khoshbin K, Camilleri M. Effects of dietary components on intestinal permeability in health and disease. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2020 Nov 1;319(5):G589-G608.

Kjeldsen-Kragh J, Haugen M, Borchgrevink CF, et al. Controlled trial of fasting and one-year vegetarian diet in rheumatoid arthritis. Lancet. 1991 Oct 12;338(8772):899-902.

Lanspa M, Kothe B, Pereira MR, et al. A Systematic Review of Nutritional Interventions on Key Cytokine Pathways in Rheumatoid Arthritis and Its Implications for Comorbid Depression: Is a More Comprehensive Approach Required? Cureus. 2022 Aug 15;14(8):e28031.

Linee guida per una sana alimentazione 2018. Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Moosavian SP, Paknahad Z, Habibagahi Z, Maracy M. The effects of garlic (Allium sativum) supplementation on inflammatory biomarkers, fatigue, and clinical symptoms in patients with active rheumatoid arthritis: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Phytother Res. 2020 Nov;34(11):2953-2962.

Nenonen MT, Helve TA, Rauma AL, Hänninen OO. Uncooked, lactobacilli-rich, vegan food and rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol. 1998 Mar;37(3):274-81.

Pattison DJ, et al. The role of diet in susceptibility to rheumatoid arthritis: a systematic review. J Rheumatol. 2004 Jul;31(7):1310-9.

Pedersen M, et al. Diet and risk of rheumatoid arthritis in a prospective cohort. J Rheumatol. 2005 Jul;32(7):1249-52.

Peltonen R, Nenonen M, Helve T, et al. Faecal microbial flora and disease activity in rheumatoid arthritis during a vegan diet. Br J Rheumatol. 1997 Jan;36(1):64-8.

Raad T, George E, Griffin A, et al. Effects of a Telehealth-Delivered Mediterranean Diet Intervention in Adults with Rheumatoid Arthritis (MEDRA): A Randomised Controlled Trial. medRxiv 2023.02.21.23286250.

Ramadan G, El-Beih NM, Talaat RM, Abd El-Ghffar EA. Anti-inflammatory activity of green versus black tea aqueous extract in a rat model of human rheumatoid arthritis. Int J Rheum Dis. 2017 Feb;20(2):203-213.

Rondanelli M, Perdoni F, Peroni G, et al. Ideal food pyramid for patients with rheumatoid arthritis: A narrative review. Clin Nutr. 2021 Mar;40(3):661-689.

Schönenberger KA, Schüpfer AC, Gloy VL, et al. Effect of Anti-Inflammatory Diets on Pain in Rheumatoid Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2021 Nov 24;13(12):4221.

Skoczyńska M, Świerkot J. The role of diet in rheumatoid arthritis. Reumatologia. 2018;56(4):259-267.

Tedeschi SK, Frits M, Cui J, et al. Diet and Rheumatoid Arthritis Symptoms: Survey Results from a Rheumatoid Arthritis Registry. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017 Dec;69(12):1920-1925.

Wąż K, Kucharz EJ, Kopeć-Medrek M, et al. Intestinal dysbiosis and increased intestinal permeability as a potential risk factor for the development and progression of rheumatoid arthritis. Rheumatol Forum. 2022; 8(4).

Willich SN, Rossnagel K, Roll S, et al. Rose hip herbal remedy in patients with rheumatoid arthritis – a randomised controlled trial. Phytomedicine. 2010 Feb;17(2):87-93.

Wu T, Li Y, Wu Y, et al. Effects of Microecological Regulators on Rheumatoid Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized, Controlled Trials. Nutrients. 2023; 15(5):1102.

Zhao T, Wei Y, Zhu Y, et al. Gut microbiota and rheumatoid arthritis: From pathogenesis to novel therapeutic opportunities. Front Immunol. 2022 Sep 8;13:1007165.

Uusimmat artikkelit

Blogin arkistot

Tilaajana saat ilmoituksen sähköpostiisi aina kun uusi blogikirjoitus julkaistaan.

Loading

Tietosuojaseloste

Haluan säilyttää blogissa myönteisen ilmapiirin. Kommenteissa saa esittää kriittisiäkin ajatuksia, mutta töykeät, loukkaavat ja jankkaavat kommentit poistetaan tai niitä ei julkaista. Pyydän ystävällisesti esiintymään omalla koko nimellä, jos kommentoit. Tervetuloa siis keskustelemaan hyvässä hengessä.

Seuraa Facebookissa