ApoB ja ApoA1 sydäntaudin riskitekijöinä – ja miten niitä voi parantaa elämäntavoilla

Sydän- ja verisionitaudit ovat yhä suurin sairausryhmä, johon suomalaiset kuolevat. Siten sydämelle terveellisiin elämäntapoihin panostaminen on järkevää.

Oliiviöljy alentaa ApoB:tä, sydäntaudin riskitekijää.

 

Perinteisesti sydäntautiriskiä on ennustettu erityisesti LDL-kolesterolilla, mutta sen ennustavuus jättää toivomisen varaa. Monet ihmiset, joiden LDL-kolesteroli on normaalilla tasolla, sairastuvat sydäntauteihin.

ApoB on kolesteroliarvoja parempi markkeri

ApoB on sydäntautimarkkeri, jonka ennustavuus on perinteisiä kolesteroliarvoja parempi.

Yhdysvaltain Sydänliiton julkaisemassa tiedelehdessä kirjoittajat ottavat nyt vahvasti kantaa sen puolesta, että sydäntautiriskin arvioinnissa tulisi käyttää ApoB:tä LDL-kolesterolin sijaan: ”Yhdessä aiemman näytön kanssa ApoB:n ylivertaisuus kolesterolimarkkereihin verrattuna sydän- ja verisuonintautiriskin arvioinnissa ja suorassa terapiatyössä on vahvasti osoitettu”, kirjoittajat lausuvat.

He myös toteavat, että ApoB voidaan analysoida edullisesti käyttäen laajasti saatavilla olevia automatisoituja menetelmiä ja täsmällisemmin kuin LDL-kolesteroli (Contois 2023).

Myös Kanadan Lääkäriseuran tiedelehdessä on otettu hiljattain vahvasti kantaa ApoB:n käytön puolesta. Lehden ytimekkäässä artikkelissa todetaan, että ApoB on ”suositeltava vaihtoehto” LDL-kolesterolin määritykselle (Ahmad 2023).

Suomalaisessa Käypä hoito -suosituksessa todetaan, että apolipoproteiinimääritykset ovat pätevä tapa selvittää valtimotaudin riskiä, vaikka ne eivät ole Suomessa rutiinikäytössä (Strandberg 2022).

Näen tilanteen niin, että laiva on kääntymässä. Apoliproteiinien määritykset ovat ennen pitkää korvaamassa tavanomaiset kolesteroliarvojen mittaukset sydäntautiriskin arvioinnissa.

Mikä on ApoB?

ApoB eli apoliproteiini B -arvo saadaan, kun lasketaan yhteen kaikki aterogeeniset eli sepelvaltimotautia aiheuttavat lipoproteiinit. ApoB on pintaproteiini, joka kuljettaa kolesterolia kudoksiin. ApoB heijastelee pääasiassa pieniä, tiheitä LDL-partikkeleita, jotka ovat haitallisimpia valtimoiden seinämille (Waldius 2021).

ApoB:n arvon olisi hyvä olla pieni, alle 0,90 g/l. Jos henkilön sydäntapausriskin arvioidaan olevan suuri, sen tulisi olla tätäkin matalampi.

Muistisääntönä voi painaa mieleen, että ApoB muistuttaa LDL-kolesterolia.

Mikä on ApoA1?

Pieni ApoA1-proteiini eli apolipoproteiini A-1 kuljettaa kolesterolia valtimon seinämästä takaisin maksaan ja edelleen eritettäväksi pois. Sen ohella ApoA1 kuljettaa mukanaan suojaavia tekijöitä, joilla on muun muassa tulehduksen vastaisia vaikutuksia. Näin ollen ApoA1 on valtimotaudilta suojaava tekijä.

ApoA1:llä on U:n muotoinen suhde sydäntautiriskiin. Pienin riski on ApoA1-arvon ollessa noin 1,67–1,75 g/l. Useimmiten ongelma on, että ApoA1 jää tuon optimialueen alapuolelle, jolloin suojaavaa vaikutusta ei ole tarpeeksi (Faaborg-Andersen 2023).

Muistisääntönä voi painaa mieleen, että ApoA1 muistuttaa HDL-kolesterolia.

ApoA1 ennustaa kuolleisuutta myös iäkkäillä

Tavallinen kolesteroliarvojen ongelma on, että ne menettävät ennustavuutensa iäkkäiden ihmisten kohdalla.

ApoA1 kuvaa HDL-partikkelien määrää, ja se täydentää hyvin ApoB:n ennustavuutta.

Ruotsalaisessa AMORIS-tutkimuksessa havaittiin, että yleensä haitallisena pidetty korkea kokonaiskolesteroli ei ennustanut sydänkuolleisuutta eikä kokonaiskuolleisuutta yli 60-vuotiaiden keskuudessa. Sen sijaan matala ApoA1 (alle 1,28 g/l) ennusti niin sydänkuolleisuutta kuin kokonaiskuolleisuuttakin kaikissa ikäryhmissä, jopa yli 80-vuotiaiden keskuudessa (Ding 2021).

Vihreät lehtivihannekset ja salaatit kuuluvat sydämelle terveelliseen ruokavalioon.

 

Myös ApoA1:tä kannattaa siis käyttää sydänriskien arvioinnissa. Lisäksi tulos viittaa siihen, että erityisesti iäkkäiden ihmisten kannattaa pyrkiä kohottamaan ApoA1:tä elämäntavoilla.

ApoB/ApoA1-suhde ennustaa sydäntapauksia tarkimmin

ApoB ennustaa yksinäänkin sydäntautiriskiä ja sydäntapauksia, mutta jos käytetään ApoB/ApoA1-suhdetta, päästään vielä parempaan ennustavuuteen.

ApoB/ApoA1-suhde ennustaa erityisen hyvin sydäntapausten riskiä. Ruotsalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että ApoA1:n-ollessa tutkittavilla matala se lisäsi sydäntaudin riskiä 40 prosentilla verrattuna pelkkään ApoB:hen. Ennustavuus siis parani selvästi käytettäessä ApoB/ApoA1-suhdetta (Walldius 2021).

ApoB on LDL-kolesterolia likimääräisesti muistuttava ja sydäntautiriskiä kohottava markkeri. ApoA1 puolestaan vastaa likimain HDL-kolesterolia, jota on totuttu pitämään hyvänä kolesterolina. ApoA1 on siis valtimotaudilta suojaava, kun sen taso on korkeahko.

ApoB:hen vaikuttavat tekijät

ApoB on siis valtimotautia kohottava markkeri. Sitä kohottavat tekijät ovat sydäntautiriskiä lisääviä ja alentavat hyödyllisiä.

Korkea painoindeksi, eli ylipaino ja lihavuus, on ehkä voimakkaimmin ApoB:tä kohottava tekijä. Vastaavasti on havaittu, että 6–12 prosentin painonpudotus alentaa ApoB:tä.

Runsas tyydyttyneen rasvan saanti sekä runsas kolesterolin saanti kohottavat molemmat ApoB:tä. Niinpä esimerkiksi voin säännöllistä käyttöä ja monen kananmunan päivittäistä syömistä on järkevää välttää (Lamantia 2016).

Tupakointi on yhdistetty korkeampiin ApoB-tasoihin, minkä katsotaan johtuvan pääasiassa siitä, että tupakoinnilla on haitallinen vaikutus rasva-aineenvaihduntaan (Kauss 2022).

Välimeren ruokavalio alentaa ApoB:tä

Ruokavaliomalleista ApoB:n alentamiseen suositellaan vahvimmin Välimeren ruokavaliota.

Suosituksen perustana on se, että kolme kuukautta kestäneissä kontrolloidussa tutkimuksessa Välimeren ruokavalio on alentanut sitä. Lisäksi kahdessa interventiotutkimuksessa on havaittu, että Välimeren ruokavaliolla on hyvä vaikutus ApoB-tasoon (Mazidi 2022).

Kahdeksan viikkoa kestäneessä kontrolloidussa tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan, että Välimeren ruokavalio alentaa ApoB:tä pääasiassa sen ansiosta, että siitä saadaan runsaasti yksittäistyydyttymätöntä rasvaa. Sen saanti alentaa ApoB:tä tyydyttyneeseen rasvaan ja hiilihydraatteihin verrattuna (Michielsen 2019).

Yksittäistyydyttymätöntä rasvaa saadaan Välimeren ruokavaliossa eniten ekstraneitsytoliiviöljystä, jota käytetään siinä lähes yksinomaisena ruokaöljynä. Ekstraneitsytoliiviöljy sisältää tyypillisesti 70–80 prosenttia yksittäistyydyttymätöntä rasvaa. Se onkin paras rasvavalinta ApoB:n alentamiseksi. Erityisesti ekstraneitsytoliiviöljy on hyödyllistä, koska sen polyfenolit voimistavat ApoB:tä alentavaa vaikutusta.

Ekstraneitsytoliiviöljyn käyttöä puoltaa myös se, että oliiviöljyn käyttö on väestötutkimuksissa yhdistetty pienempään sydäntauti- ja aivohalvauskuolleisuuteen sekä pienempään riskiin kuolla kaikki kuolemansyyt yhteen laskettuna (Xia 2022).

Välimeren ruokavalion katsotaan alentavan ApoB:tä myös sen ansiosta, että siinä syödään runsaasti papuja, vihanneksia ja hedelmiä, kalaa. Niistä saadaan tyydyttymättömiä rasvoja, liukoista kuitua ja polyfenoleita.

Osaltaan ApoB:tä alentaa sekin, että Välimeren ruokavalio sisältää luonnostaan vain vähän tyydyttynyttä rasvaa, koska voita ei juurikaan käytetä ja punaista lihaa syödään vain vähän.

Pähkinöiden syöminen alentaa ApoB:tä.

 

Myös pähkinöiden syöminen kuuluu Välimeren ruokavalioon. Uudessa, laajassa koostetutkimuksessa on havaittu, että pähkinöidenkin syöminen alentaa ApoB:tä (Houston 2023).

Pähkinöistä sydämelle terveellisiä ovat varsinkin saksanpähkinät. Pähkinöitä on suositeltavinta ostaa kaupoista suolaamattomina, paahtamattomina ja muutenkin käsittelemättöminä. Sopiva pähkinöiden syömisen määrä on noin 30 grammaa päivässä.

Psylliumin tai kasvisterolien käyttö ei kuulu Välimeren ruokavalioon, mutta molempien on havaittu alentavan ApoB:tä.

Muita ApoB:tä alentavia ruokavalioita

Välimeren ruokavalion noudattajien lisäksi on havaittu, että vegaaneilla on alempi ApoB-taso tavallisiin sekaruuan syöjiin verrattuna. Vegaanien alemman ApoB:n katsotaan pääasiassa selittyvän sillä, että he saavat ruokavaliostaan vähemmän tyydyttynyttä rasvaa mutta enemmän monityydyttymättömiä rasvoja ja kuitua (Bradbury 2014).

Myös Terveellinen pohjoismainen ruokavalio on alentanut ApoB:tä kontrolloidussa tutkimuksessa, jossa sitä verrattiin ”tavanomaiseen” pohjoismaiseen ruokavalioon. Tutkimuksessa oli kuitenkin se menetelmällinen heikkous, että kontrolliryhmään kuuluneiden ruokavaliota tietoisesti heikennettiin antamalla heille ilmaiseksi esimerkiksi vähäkuituista vehnäleipää ja voita. Tällainen eettisestikin kyseenalainen temppuilu ei ole korrektia, sillä se kasvattaa keinotekoisesti hoitoruokavalion hyötyä verrattuna kontrolliruokavalioon (Uusitupa 2015).

7–8 tunnin yöunet parhaita

Lyhyet yöunet nukkuvilla on havaittu olevan suurempi riski siihen, että heidän ApoB-tasonsa on koholla. Kannattaa siis pyrkiä nukkumaan normaalit yönunet eli 7–8 tuntia yössä (Ren 2018).

ApoA1:een vaikuttavat tekijät

ApoA1 on markkeri, joka ennustaa sydäntapauksia ja kokonaiskuolleisuutta hyvin erityisesti ikäihmisillä. ApoA1:n ei saisi olla matala (Ding 2021).

Kohtuullinen alkoholinkäyttö kohottaa ApoA1:tä

ApoA1:tä, joka siis on valtimotaudilta suojaava tekijä, kohottaa voimakkaimmin alkoholinkäyttö, erityisesti viinin juominen. Tämä vaikutus on yhdenmukainen sen kanssa, että alkoholinkäyttö kohottaa myös HDL-kolesterolia, niin sanottua hyvää kolesterolia (Frondelius 2017).

Punaviini kohottaa hyvin ApoA1:tä, valtimoita suojaavaa tekijää.

 

Aiemmin useissa seurantatutkimuksissa kohtuullisen alkoholinkäytön, ja varsinkin viinin juonnin, on havaittu yhdistyvän pienempään sydänkuolleisuuteen. Se on todennäköisesti osaltaan juuri sen ansiota, että alkoholinkäyttö kohottaa ApoA1:tä.

Myös liikunta yhdistetty parempaan ApoA1-tasoon eräissä tutkimuksissa mutta kaikissa sitä ei ole havaittu.

Ruokavalion tekijöistä korkeampaan ApoA1:een ovat yhteydessä juuston, kalan ja merenelävien syöminen. Myös vihannesten syöminen on lievässä yhteydessä korkeampaan ApoA1-tasoon.

Voin käyttö kohottaa ApoA1:tä, mutta koska tyydyttynyt rasva myös heikentää ApoB/ApoA1-suhdetta, sen käyttöä ei voi suositella.

Oliiviöljyn käyttö kohottaa ApoA1:tä, kun sillä korvataan hiilihydraatteja ruokavaliossa (Lou-Bonafonte 2012).

ApoA1:tä heikentäviä tekijöitä

ApoA1:tä alentavia eli sydämelle haitallisia tekijöitä ovat korkea painoindeksi eli käytännössä lihavuus ja ylipaino. Lihavuus on voimakkaassa yhteydessä alempaan ApoA1-lukemaan.

Tupakoijilla ApoA1 on myös huomattavasti alempi kuin tupakoimattomilla, mikä johtunee tupakoinnin haitallisesta vaikutuksesta rasva-aineenvaihduntaan.

Sokeri on ApoA1:lle haitallista. Sokeri ja lisättyä sokeria sisältävät tuotteet ovat yhteydessä heikompaan ApoA1-tasoon. Niinpä esimerkiksi leivonnaisia, makeisia, hilloa ja sokerilla makeutettuja limsoja käyttävien ApoA1-tasot ovat alempia.

Toisaalta keinomakeutusaineetkaan eivät ole hyödyksi ApoA1:lle. Solututkimuksessa on havaittu, että keinomakeutusaineet ja fruktoosi heikentävät ApoA1:n toimintaa (Jang 2011).

Maidon juominen on myös ruokavalion tekijä, joka on yhdistetty alempaan ApoA1-tasoon. Näin maito jälleen kerran erottuu kielteisesti hapanmaitotuotteista.

Näin voit parantaa ApoB/ApoA1-suhdetta

ApoB/ApoA1-suhde on kaikista tärkein markkeri, koska se ennustaa yleensä sydäntapauksia tarkemmin kuin ApoB tai ApoA1 yksin.

ApoB/ApoA-1-suhteen tulisi olla mieluiten miehillä alle 0,77 ja naisilla alle 0,63.

Mitä suurempi ApoB/ApoA1-suhde on, sitä enemmän kolesterolia kiertää plasmassa ja kertyy valtimon seinämään (Behbodikhah 2021).

ApoB/ApoA1-suhdetta heikentää runsaasti hiilihydraatteja sisältävä ruokavalio. Varsinkin raffinoidut hiilihydraatit, kuten sokeri, sokeroidut juomat, hillot, leivonnaiset ja muut valkoisista jauhoista tehdyt tuotteet, ovat haitallisia.

Myös vähähiilihydraattinen ruokavalio, tyydyttyneen rasvan runsas saanti ja kuidun vähäinen määrä ovat tekijöitä, jotka on yhdistetty huonompaan ApoB/ApoA1-suhteeseen. Ketogeenisen ruokavalion on havaittu vaikuttavan lipidiarvoihin haitallisesti erityisesti normaalipainoisilla ihmisillä, todetaan tänä vuonna julkaistussa koostetutkimuksessa (Joo 2023).

Erittäin laajassa PURE-tutkimuksessa havaittiin, että ApoB/ApoA1-suhde oli matalin, kun tyydyttynyttä rasvaa saatiin alle 5 prosenttia energiasta eli erittäin vähän. Tyydyttyneen rasvan, kuten voin, käyttöä on siis hyvä rajoittaa.

Ehkä odotusten vastaisesti ApoB/ApoA1-suhdetta heikentää myös, jos linolihappoa, omega-6-rasvahappoa, saadaan hyvin paljon. Runsas linolihapon saanti lisää kolesterolin hapettumista elimistössä. Niinpä esimerkiksi auringonkukkaöljyä tai soijaöljyä ei kannata käyttää ruuanlaitossa.

ApoB/ApoA1-suhteen alentamiseksi ruokavalion tulee sisältää ainakin kohtalaisesti rasvaa, mutta rasvan laadulla on paljon merkitystä. Parhaiten ApoB/ApoA1-suhdetta parantaa yksittäistyydyttymätön rasva. Näin ollen kannattaa käyttää esimerkiksi oliiviöljyä ja syödä avokadoa.

Kannatan itse ekstraneitsytoliiviöljyn käyttöä, mutta myös rypsiöljy parantaa ApoB/ApoA1-suhdetta, jos sitä haluaa mieluummin käyttää.

Juuston ja jogurtin syöminen on yhdistetty parempaan ApoB/ApoA1-suhteeseen.

 

Jogurtti ja juusto ovat fermentoituja maitotuotteita, joiden syömisen on havaittu yhdistyvän parempaan ApoB/ApoA1-suhteeseen, joten niitä kannattaa syödä kohtuullisesti.

Välimeren ruokavaliota suositellaan ApoB/ApoA1-suhteen parantamiseksi

Tieteellisissä katsausartikkeleissa suositellaan Välimeren ruokavaliota ApoB/ApoA1-suhteen pienentämiseksi (Nacarelli 2023).

Myös kontrolloidussa tutkimuksessa, joka käsitti 551 osallistujaa, havaittiin ekstraneitsytoliiviöljyllä täydennetyn Välimeren ruokavalion pienentävän ApoB/ApoA1-suhdetta (Solá 2011).

Muita ApoB/ApoA1-suhdetta parantavia ruokavalioita

Myös vegaaniruokavaliota noudattavien ApoB/ApoA1-suhteen on havaittu olevan parempi kuin tavallista sekaruokavaliota noudattavien. Lisäksi DASH-ruokavalio parantaa ApoB/ApoA1-suhdetta.

Myös Terveellinen pohjoismainen ruokavalio on parantanut ApoB/ApoA1-suhdetta kontrolloidussa tutkimuksessa, jossa sitä verrattiin ”tavanomaiseen” pohjoismaiseen ruokavalioon. Tutkimuksessa oli kuitenkin menetelmällisiä heikkouksia, kuten edellä kerroin (Uusitupa 2015).

Mikroravintoaineista hyötyä

Useiden mikroravintoaineiden eli vitamiinien ja mineraalien on havaittu parantavan ApoB/ApoA1-suhdetta, mutta suhteettoman tiukaksi kiristyneen terveysväitelainsäädännön viranomaisvalvonnan takia joudun pidättymään niiden kertomisesta tässä. Näin tiukka viranomaistulkinta rajoittaa mielestäni kohtuuttomasti sananvapautta eikä tällainen viranomaisvalvonta ole kuluttajienkaan edun mukaista – estäähän se saamasta tietoa parhaista keinoista, joilla voi pitää huolta omasta terveydestään.

Yleisesti voin kuitenkin sanoa, että ruokavalion on hyvä olla laadukas ja ravintoainetiheä, jotta vitamiineja ja mineraaleja saadaan riittävästi. Ravintoainetiheyttä parantaa, kun vähennetään raffinoitujen hiilihydraattien eli ns. höttöhiilarien osuutta ruokavaliossa. Myös ultraprosessoidun ruuan osuutta tulisi vähentää.

ApoB:n ja ApoA1:n mittauttaminen

ApoB:n, ApoA1:n sekä näiden suhteen voi mittauttaa Puhdissa, jonka mittaukset otetaan Mehiläisessä. Mittaamiseen ei tarvita lääkärin lähetettä. Puhdissa näiden lipoproteiinien mittaaminen maksaa tätä kirjoitettaessa 89 euroa.

Kriittinen lukija saattaa epäillä, että kirjoitukseni olisi Puhdin mainos, mutta niin ei ole. Olen kirjoittanut tämän artikkelin pelkästään informaatiotarkoituksessa ilman mitään kaupallista tai muutakaan kytköstä Puhtiin.

Yhteenveto

Kirjoituksessa käsiteltyjä apolipoproteiineja pidetään ylivertaisina markkereina sydäntautiriskin arvioimisessa verrattuna perinteisiin kolesteroliarvoihin.

ApoB:tä ja ApoA1:tä ei vielä rutiinisti mitata terveydenhuollossa, mutta voit ottaa kirjoituksessa mainitut ruokavaliosuositukset käyttöösi, vaikka et tietäisikään omia arvojasi.

ApoB/ApoA1-suhteen parantamiseksi tieteellisissä artikkeleissa suositellaan Välimeren ruokavaliota, joka on kasvisvoittoinen sekaruokavalio. ApoB:tä alentaa Välimeren ruokavaliossa eniten ekstraneitsytoliiviöljyn käyttö ruokaöljynä, mutta myös muilla ruokavalion osatekijöillä on vaikutusta.

Jos olet kiinnostunut tietämään tarkemmin, millainen on Välimeren ruokavalio, olen kuvannut sen tässä kirjoituksessani.

Kirjoitusta on päivitetty 25.10.2023 lisäämällä ApoB/ApoA-1-suhteen optimiarvot.

Viitteet:

Ahmad M, Sniderman AD, Hegele RA. Apolipoprotein B in cardiovascular risk assessment. CMAJ Aug 2023, 195 (33) E1124.

Amiri M, Raeisi-Dehkordi H, Sarrafzadegan N, et al. The effects of Canola oil on cardiovascular risk factors: A systematic review and meta-analysis with dose-response analysis of controlled clinical trials. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2020 Nov 27;30(12):2133-2145.

Antoniazzi L, Arroyo-Olivares R, Bittencourt MS, et al. Adherence to a Mediterranean diet, dyslipidemia and inflammation in familial hypercholesterolemia. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2021 Jun 30;31(7):2014-2022.

Behbodikhah J, Ahmed S, Elyasi A, et al. Apolipoprotein B and Cardiovascular Disease: Biomarker and Potential Therapeutic Target. Metabolites. 2021 Oct 8;11(10):690.

Bradbury KE, Crowe FL, Appleby PN, et al. Serum concentrations of cholesterol, apolipoprotein A-I and apolipoprotein B in a total of 1694 meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans. Eur J Clin Nutr. 2014 Feb;68(2):178-83.

Contois JH, Langlois MR, Cobbaert C, Sniderman AD. Standardization of Apolipoprotein B, LDL-Cholesterol, and Non-HDL-Cholesterol. J Am Heart Assoc. 2023 Aug;12(15):e030405.

Del Gobbo LC, Falk MC, Feldman R, et al. Effects of tree nuts on blood lipids, apolipoproteins, and blood pressure: systematic review, meta-analysis, and dose-response of 61 controlled intervention trials. Am J Clin Nutr. 2015 Dec;102(6):1347-56.

Ding M, Wennberg A, Ek S, et al. The association of apolipoproteins with later-life all-cause and cardiovascular mortality: a population-based study stratified by age. Sci Rep. 2021 Dec 24;11(1):24440.

Dyslipidemiat. Käypä hoito -suositus. Duodecim. 2022.

Faaborg-Andersen CC, Liu C, Subramaniyam V, et al. U-shaped relationship between apolipoprotein A1 levels and mortality risk in men and women. Eur J Prev Cardiol. 2023 Mar 1;30(4):293-304.

Frondelius K, Borg M, Ericson U, et al. Lifestyle and Dietary Determinants of Serum Apolipoprotein A1 and Apolipoprotein B Concentrations: Cross-Sectional Analyses within a Swedish Cohort of 24,984 Individuals. Nutrients. 2017 Feb 28;9(3):211.

Guasch-Ferré M, Li J, Hu FB, et al. Effects of walnut consumption on blood lipids and other cardiovascular risk factors: an updated meta-analysis and systematic review of controlled trials. Am J Clin Nutr. 2018 Jul 1;108(1):174-187.

Houston L, Probst YC, Chandra Singh M, Neale EP. Tree Nut and Peanut Consumption and Risk of Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Adv Nutr. 2023 Sep;14(5):1029-1049.

Jang W, Jeoung NH, Cho KH. Modified apolipoprotein (apo) A-I by artificial sweetener causes severe premature cellular senescence and atherosclerosis with impairment of functional and structural properties of apoA-I in lipid-free and lipid-bound state. Mol Cells. 2011 May;31(5):461-70.

Joo M, Moon S, Lee YS, Kim MG. Effects of very low-carbohydrate ketogenic diets on lipid profiles in normal-weight (body mass index < 25 kg/m2) adults: a meta-analysis. Nutr Rev. 2023 Mar 17:nuad017.

Kauss AR, Antunes M, de La Bourdonnaye G, et al. Smoking and apolipoprotein levels: A meta-analysis of published data. Toxicol Rep. 2022 May 17;9:1150-1171.

Lamantia V, Sniderman A, Faraj M. Nutritional management of hyperApo: Nutr Res Rev. 2016 Dec;29(2):202-233.

Lou-Bonafonte JM, Fitó M, Covas MI, et al. HDL-related mechanisms of olive oil protection in cardiovascular disease. Curr Vasc Pharmacol. 2012 Jul;10(4):392-409.

Mazidi M, Webb RJ, George ES, et al. Nutrient patterns are associated with discordant apoB and LDL: a population-based analysis. Br J Nutr. 2022 Aug 28;128(4):712-720.

Mente A, Dehghan M, Rangarajan S, et al; Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators. Association of dietary nutrients with blood lipids and blood pressure in 18 countries: a cross-sectional analysis from the PURE study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 Oct;5(10):774-787.

Michielsen CCJR, Hangelbroek RWJ, Feskens EJM, Afman LA. Disentangling the Effects of Monounsaturated Fatty Acids from Other Components of a Mediterranean Diet on Serum Metabolite Profiles: A Randomized Fully Controlled Dietary Intervention in Healthy Subjects at Risk of the Metabolic Syndrome. Mol Nutr Food Res. 2019 May;63(9):e1801095.

Nacarelli GS, Fasolino T, Davis S. Dietary, macronutrient, micronutrient, and nutrigenetic factors impacting cardiovascular risk markers apolipoprotein B and apolipoprotein A1: a narrative review. Nutr Rev. 2023 Aug 23:nuad102.

Ren H, Liu Z, Zhou X, Yuan G. Association of sleep duration with apolipoproteins and the apolipoprotein B/A1 ratio: the China health and nutrition survey. Nutr Metab (Lond). 2018 Jan 5;15:1.

Solá R, Fitó M, Estruch R, et al. Effect of a traditional Mediterranean diet on apolipoproteins B, A-I, and their ratio: a randomized, controlled trial. Atherosclerosis. 2011 Sep;218(1):174-80.

Uusitupa M, Hermansen K, Savolainen MJ, et al. Effects of an isocaloric healthy Nordic diet on insulin sensitivity, lipid profile and inflammation markers in metabolic syndrome — a randomized study (SYSDIET). J Intern Med. 2013 Jul;274(1):52-66.

Walldius G, de Faire U, Alfredsson L, et al. Long-term risk of a major cardiovascular event by apoB, apoA-1, and the apoB/apoA-1 ratio-Experience from the Swedish AMORIS cohort: A cohort study. PLoS Med. 2021 Dec 1;18(12):e1003853.

Xia M, Zhong Y, Peng Y, Qian C. Olive oil consumption and risk of cardiovascular disease and all-cause mortality: A meta-analysis of prospective cohort studies. Front Nutr. 2022 Oct 18;9:1041203.

Kategoriassa:

Kommentit

6 ajatusta aiheesta “ApoB ja ApoA1 sydäntaudin riskitekijöinä – ja miten niitä voi parantaa elämäntavoilla”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat artikkelit

Blogin arkistot

Tilaajana saat ilmoituksen sähköpostiisi aina kun uusi blogikirjoitus julkaistaan.
Loading
Tietosuojaseloste

Haluan säilyttää blogissa myönteisen ilmapiirin. Kommenteissa saa esittää kriittisiäkin ajatuksia, mutta töykeät, loukkaavat ja jankkaavat kommentit poistetaan tai niitä ei julkaista. Pyydän ystävällisesti esiintymään omalla koko nimellä, jos kommentoit. Tervetuloa siis keskustelemaan hyvässä hengessä.

Seuraa Facebookissa