Arvonnan säännöt – Suomen Terveysravinto Oy

1 Arvonnan säännöt

1.1 Nämä säännöt koskevat Suomen Terveysravinto Oy:n järjestämiä arvontoja. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.

1.2 Arvonnan osallistumisen yhteydessä Suomen Terveysravinto Oy:llä on oikeutettu etu suunnata osallistujille suoramarkkinointia puhelimitse tarjoakseen ostettaviksi samankaltaisia tuotteita, joista osallistuja saattaisi olla kiinnostunut. Mikäli osallistuja ei halua vastaanottaa suoramarkkinointia puhelimitse, osallistuja voi ilmoittaa Suomen Terveysravinto Oy:lle vastustavansa henkilötietojensa käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin (sähköposti: asiakaspalvelu@suomenterveysravinto.fi tai puhelin: 0800 304030).

2 Arvonnan järjestäjä

Tämän arvonnan järjestää ja siitä vastaa Suomen Terveysravinto Oy ( Y-tunnus: 2342164-1)
Osoite: PL 146, 303101 Tampere
Sähköposti: asiakaspalvelu@suomenterveysravinto.fi
Puhelin: 0800 304030

3 Arvonnan ajankohta

3.1 Arvonta alkaa 7.3. ja päättyy 18.4.2022. Tämä jälkeen saapuneita osallistumisia ei oteta huomioon.

4 Palkinnot

4.1 Arvonnassa arvotaan 20 kpl Nivel C10 -niveltuotepalkintoa. Lisätietoa palkinnoista löytyy sekä arvonnan osallistumissivulta sekä Suomen Terveysravinnon nettisivuilta kyseien tuotteen sivuilta tästä linkistä.

4.2 Osallistujilla on mahdollisuus voittaa yhden palkinnon. 20 voittajaa valitaan.

5 Osallistumisoikeus

5.1 Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18-vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt pois lukien Suomen Terveysravinto Oy:n työntekijät ja heidän perheenjäsenensä.

5.2 Arvontaan on osallistuttava omalla nimellä. Välikäsien käyttö arvontaan osallistumiseksi on kielletty. 

5.3 Arvontaan saa osallistua vain kerran.

6 Osallistumisen edellytykset

6.1 Osallistuminen tapahtuu internetissä rekisteröitymisen kautta täyttämällä vaadittavat kentät osallistumislomakkeessa. Puutteelliset osallistumiset (etu- tai sukunimi tai puhelinnumero puuttuu) automaattisesti hylätään. Arvontalomakkeella oleviin kysymyksiin tulee vastata, mutta väärin vastaaminen ei vaikuta voittomahdollisuuksiin.

6.2 Arvontasivulla oleva kysely on mukana vain viihdetarkoituksessa. Arvonta ei ole kilpailu eivätkä taito tai tieto vaikuta arvontaan. Oikeiden vastausten valitseminen ei ole edellytys osallistumiselle. Väärä vastaus ei vaikuta mahdollisuuksiin voittaa palkintoa. Voittajat valitaan sattumanvaraisesti kaikkien osallistumisedellytykset täyttävien osallistujien kesken riippumatta siitä, olivatko heidän vastauksensa oikeat tai väärät. 

6.3  Osallistuminen on mahdollista vain aikavälillä 7.3.-18.4.2022.

6.4 Osallistumiseen ei millään tavoin vaikuta tuotteiden tilaaminen tai ostaminen Suomen Terveysravinto Oy:ltä. Osallistuminen tehdään ilman rahallista vastiketta, eli osallistumiseen ei liity ostopakkoa. 

6.5 Mikäli osallistujalle soitetaan suoramarkkinointipuhelu arvonnan jälkeen käyttäen arvonnasta kerättyjä tietoja, osallistuja ei ole velvollinen ostamaan tuotteita vaikka hänelle tarjottaisiin tähän mahdollisuutta. Myöhempi tuotteiden ostaminen ei ole edellytys arvontaan osallistumiselle.

6.6 Mikäli osallistuja vastustaa henkilötietojensa käyttöä suoramarkkinointi tarkoituksiin arvonnan osallistumisen jälkeen, tämä ei vaikuta voittomahdollisuuksiin. Tietojensa vastustamisella markkinointitarkoituksiin ei siis ole vaikutusta osallistumisoikeuden edellytysten täyttymiseen.

7 Arpomisen ajankohta

7.1 Verkkosivuilla mainitut palkinnot arvotaan sattumanvaraisesti kaikkien osallistumisedellytykset täyttävien osallistujien kesken 19.4.2022.

8 Voittajille ilmoittaminen sekä julkistaminen

8.1 Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse ja puhelimitse kahden arkipäivän kuluessaan arpomisesta.

8.2 Facebookissa julkaistaan tieto, että voittajat ovat valittu ja että heihin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä.

8.3 Voittajien nimiä ei julkisteta Facebookissa.

9 Voittojen toimittaminen

9.1 Palkinnot toimitetaan voittajille postitse. Jotta palkintoja voidaan lähettää voittajien osoitteita pyydetään samassa yhteydessä kuin heille ilmoitetaan voitosta.

9.2 Palkinnot postitetaan kirjepostina 14 vrk kuluttua siitä, kun voittajilta on saatu postiosoitteitaan. Lähetysaika riippuu kirjepostin nopeudesta sekä postin jakelupäivistä. 

10 Palkinnon saantioikeuden raukeaminen

10.1  Jos voittajalle ei onnistuta ilmoittamaan voitosta, hänen oikeutensa palkinnon saamiseen raukeaa. Voitosta ilmoittamisen katsotaan epäonnistuneen, kun voittajaan ei saada yhteyttä tai voittaja ei reagoi ilmoitukseen ottamalla yhteyttä arvonnan järjestäjään 7 päivän kuluessa ensimmäisen viestin toimittamisesta tai puhelusta. Voittajaan pyritään ottamaan yhteyttä 2 kertaa 7 päivän aikana. 

10.2 Mikäli voittaja ei ilmoita postiosoitteensa, minne palkinto voidaan lähettää hän menettää oikeutensa palkintonsa.

10.3 Palkinnon saannin oikeuden rauettua palkinto arvotaan uudelleen kaikkien osallistumisedellytykset täyttävien osallistujien kesken, jotka eivät vielä voittaneet palkintoa.

11 Siirrettävyys, verot ja kulut

11.1 Voitto-oikeutta ei voi siirtää, vaan se on henkilökohtainen. 

11.2 Palkintoa ei voi vaihtaa rahaan tai toisiin tuotteisiin.

11.3 Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron. 

11.4 Järjestäjä vastaa palkinnon lähettämisen liittyvät postikulut. Järjestäjä ei kuitenkaan vastaa mahdollisista palkinnon lunastamiseen liittyvistä kuluista (esim. matkakuluja postiin, jos jostain syystä palkintoa ei toimiteta kotiin ja sitä joutuu hakemaan noutopisteestä) eikä muista palkinnon hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Jos palkinto hukkuu postissa, vastaava palkinto voidaan lähettää uudelleen.

12 Väärinkäytökset 

12.1 Mikäli Suomen Terveysravinto Oy:llä on syytä epäillä osallistujaa väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, sillä on oikeus hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta. 

13 Arvonnan lopettaminen ja muuttaminen 

13.1 Suomen Terveysravinto Oy pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai lopettaa arvonta perustellusta syystä milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Tämä pätee etenkin tilanteisiin, joissa arvontaa ei jostain syystä voida järjestää suunnitellusti. Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla ylivoimainen este (force majeure), tietokoneiden saamat virustartunnat, ohjelmisto- ja laitteistovirheiden ilmeneminen sekä muut tekniset tai oikeudelliset syyt, jotka haittaavat arvonnan hallinnointia, turvallisuutta, asianmukaisuutta tai tavanomaista ja asiallista järjestämistä. Tällaisissa tilanteissa Suomen Terveysravinto Oy:llä on myös oikeus muuttaa arvontaa harkintansa mukaan.

14 Vastustamis- ja perääntymisoikeus seurauksineen 

14.1 Osallistuja voi milloin tahansa syytä ilmoittamatta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä markkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksessa lopetetaan tällöin välittömästi. Tällä vastustamisella ei ole seurauksia osallistujalle eikä vaikuta voittomahdollisuuksiinsa.

14.2 Osallistuja voi milloin tahansa syytä ilmoittamatta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä arvonnan yhteydessä ja perääntyä arvonnasta. Hänen henkilötietojensa käsittely arvonnassa sekä sen säilyttäminen ja jatkokäsittely lopetetaan tällöin välittömästi. Tällä vastustamisella on kuitenkin seurauksia. Henkilöllä ole tällöin enää oikeutta osallistua arvontaan, koska henkilötiedot ovat välttämättömiä arvonnan suorittamiselle sekä voittajille ilmoittamiselle. Näin ollen perääntyminen johtaa siihen, ettei arvonnassa voi voittaa.

15 Tietosuoja

15.1 Lisätietoa henkilötietojen käytöstä arvonnan osallistumisen yhteydessä löytyy erillisestä tietosuojaselosteesta. Lue lisää tästä. 

16 Lainsäädäntö ja vastuu

16.1 Arvontaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, erityisesti kuluttajasuojalain 2 luku.

16.2 Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät ole teknisistä syistä tulleet perille, esim. epäonnistuneen tietojen lähettäminen osallistujan päätelaitteesta.

16.3 Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. 

16.4 Osallistujat ja voittajat vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja vahingosta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan. 

16.5 Voittajat vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja vahingosta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. 

16.6 Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu mainitujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen.

16.6. Nämä vastuuvapaudet eivät kuitenkaan heikenna kuluttajalle kuluttajasuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

16.7 Mikäli palkinto osoittautuu vialliseksi, ota yhteyttä asiakaspalveluun (sähköposti: asiakaspalvelu@suomenterveysravinto.fi / puhelin: 0800 304030) Mikäli sähköpostia käytetään, liitä mukaan kuva viallisesta palkinnosta sekä tuotteen eränumero.

16.8 Voittajat itse vastaavat siitä, että palkinto sopii heidän käytettäväksi. 

16.9 Facebook ei sponsoroi, hallinnoi, suosittele tai muutoin millään tavalla liity arvontaan. Osallistujat vapauttavat Facebookin kaikesta vastuusta liittyen arvontaan.