Suomalaiset käyttävät D-vitamiinia!

D-vitamiinilisät ovat selvästi vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten päivittäisessä ruokavaliossa. Kysymys ei ole eksoottisesta ihmelääkkeestä vaan vaikuttavan tutkimusaineiston varsin tärkeäksi ja hyödylliseksi osoittamasta terveysravinteesta. Teimme Suomen Terveysravinossa tutkimuksen, johon vastasi peräti 32 280 suomalaista. Otos on siis varsin suuri ja antaa likiarvoisen hyvän kuvan suomalaisten suhteesta tähän tärkeään vitamiiniin.

Peräti 81 % vastaajista kertoo käyttävänsä D-vitamiinivalmisteita. Näyttää siis siltä, että viimeaikoina mediassa verrattain usein esillä olleet tutkimustulokset D-vitamiinin terveyshyödyistä ovat vaikuttaneet. Vastaajat olivat pääsääntöisesti hyvin selvillä siitä, minkä kokoisia annoksia he päivittäin nauttivat. Ainostaan alle kolmannes ei muistanut käyttämänsä annoksen suuruutta.

Yleisin yksittäinen annoskoko oli ehdottomasti 20 mikrogrammaa, jota kertoi käyttävänsä kolmannes vastaajista (33,7 %). Tämä annoskoko on mitä ilmeisimmin riittävä kesäaikana mutta pimeän talven synkkyydessä se ei välttämättä riitä nostamaan elimistön D-vitamiinitasoa parhaalle mahdolliselle tasolle. Vielä pienempää THL:n perussuosituksia mukailevaa 10 mikrogramman annosta käytti noin 19 % vastaajista.

Monissa kansainvälisissä suosituksissa ehdotettua 50 mikrogramman päiväannosta käytti noin 13 % kyselyyn vastanneista D-vitamiinin käyttäjistä. Koska tietyt terveyshyödyt näyttäisivät tutkimusten valossa toteutuvan vasta tällä annoskoolla, on suomalaisilla vielä mahdollisesti jonkin verran parannettavaa täyden hyödyn ottamiseksi D-vitamiinivalmisteista.

Osa ravitsemustutkimuksen kanssa toimivista asiantuntijoista on ehdottanut hyvinkin korkeiden D-vitamiiniannosten käyttämistä. Myös voimalajien urheilijoiden piirissä huomattavan suuret lisäravinnemäärät ovat tyypillisiä. Kuitenkin ainoastaan noin 2 % vastaajista käytti vähintään 100 mikrogrammaa D-vitamiinilisää päivässä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että suomalaiset ovat tiedostaneet hyvin D-vitamiinin lisätarpeen ja omaksuneet sen osaksi ruokavaliotaan. Jonkin verran parannettavaa näyttäisi kuitenkin olevan nautittujen annosten suuruudessa erityisesti pimeiden talvikuukausien aikaan.