Suomen Terveysravinto lahjoitti 30 000 euroa Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeelle

Uusi lastensairaala 2017

Helsingin Meilahteen rakennetaan uusi lastensairaala, joka korvaa vanhan Lastenklinikan että Lastenlinnan. Helsingin Lastenklinikan tilat ovat peräisin 1940-luvulta eivätkä vastaa tämän päivän tarpeita. Vanha Lastenklinikka on liian pieni, tarkoitukseen sopimaton ja kärsii rakennusten iän tuomista ongelmista. Lastenklinikalla on totuttu jatkuviin remontteihin, sisäilmaongelmiin ja evakuointeihin. Tilat ovat ahtaat, vessoja on liian vähän eikä vanhemmilla ole mahdollisuutta yöpyä pienten potilaiden kanssa. Ongelmana on myös se, että perinpohjainen korjaaminen ei ole mahdollista. Lastenklinikka ja Lastenlinna ovat suojeltuja rakennuksia. Tiloja ei siis voi remontoida nykyajan vaatimuksia vastaaviksi. HUS:n joulukuussa 2011 valmistunut selvitys totesi, että nyt on akuutti tarve saada uusi lastensairaala.

Tarve on välitön, ja toimeen on haluttu tarttua heti. Projekti on kuitenkin valtava, ja sen kustannusarvioksi laskettiin 160 miljoonaa euroa. Tällaisen projektin rahoittaminen normaalikeinoin olisi vienyt uuden sairaalan rakentaminen pitkälle tulevaisuuteen. Varoja päätettiin siis alkaa hankkia yksityisiltä ja yrityksiltä, jotka tahtoisivat tukea projektia. Tämä mahdollisti huomattavasti nopeamman rakennusaikataulun. Rahankeräys aloitettiin helmikuussa 2013, ja rakennustyöt käynnistettiin elokuussa 2014. Uuden sairaalan on tarkoitus valmistua vuoteen 2017 mennessä. Vuosi 2017 myös symboloi satavuotiaan Suomen valmiutta panostaa lapsiin ja nuoriin.

Uusi lastensairaala on lasten erikoissairaanhoitoon keskittynyt huippuyksikkö. Se on valtakunnallinen sairaala, joka hoitaa potilaita ympäri Suomea. Kaikkein raskaimmista hoidoista jopa yli puolet annetaan metropolialueen ulkopuolelle. Uuden lastensairaalan valtakunnallisia vastuita ovat sydänviat, elinsiirrot, vaikea epilepsia (LL) ja kantasolusiirrot.

Hankkeen haasteena oli, että nykyinen rahankeräyslaki kieltää kuntaa tai kuntayhtymää suorittamasta rahankeräystä tai pyytämästä varoja. Tästä syystä rakennuttamisesta vastaa säätiö (Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuki), ja rahankeräyksestä vastaa tukiyhdistys (Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry). Sama säätiöpohjalta toimiva järjestely tehtiin aikanaan Lastenlinnan rakentamisessa. Säätiö omistaa kiinteistön ja antaa uuden lastensairaalan HUS:lle veloituksetta. Säätiö perii vuokraa vain siltä osin, että tarvittava laina saadaan maksettua. Kun laina on maksettu pois, HUS saa sairaalan vastikkeetta käyttöönsä. Tällä tavalla investointikustannukset jäävät HUS:lle huomattavasti pienemmiksi. Säätiön tehtävänä on tukea ja edistää lastentautien lääketieteellistä tutkimusta, eikä se tavoittele voittoa. Se myös vastaa uuden kiinteistön mahdollisista investoinneista ja korjauksista.

Valtion sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin osuus rahoituksesta on yhteensä 80 miljoonaa euroa. Uuden lastensairaalan rakentamisessa rahankeräystavoite oli 30 miljoonaa euroa. Tämä tavoite saavutettiin elokuussa 2014, mutta jokainen lisälahjoitus pienentää tarvittavaa lisälainaa, jota on kuitenkin jopa 50 miljoonaa euroa. Jokainen lahjoitus vähentää lainarahan tarvetta ja HUS:n velvoitteita.

uusilastensairaala2017.fi