Tutkimus suomalaisten D-vitamiinin käyttötottumuksista

Teimme tänä syksynä Suomen Terveysravinnossa pienen kyselytutkimuksen suomalaisten D-vitamiinin käyttötavoista. Tutkimuksessa haastateltiin 474 ihmistä, joista peräti 75 % kertoi käyttävänsä lisäravinteena D-vitamiinia. Tulos on koko kansanterveyden kannalta lupaava, koska tieteellistä näyttöä D-vitamiinin hyödyistä on kertynyt viime vuosina kasvavalla tahdilla. Esimerkiksi juuri julkiseen keskusteluun nousseissa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) hyväksymissä terveysväittämissä on D-vitamiiniin liittyviä toteamuksia kyseisen lisäravinteen hyödyllisyydestä.

Vajaa kolmannes (29 %) käyttäjistä ilmoitti nauttivansa 10 mikrogrammaisia D-vitamiiniravinteita. Kyseessä on suurin piirtein perinteisten suomalaisten viranomaissuositusten suuruinen päiväannos. Hieman yli puolet vastaajista on mitä ilmeisimmin seurannut viimeaikaista kehitystä alan tutkimuksessa, koska 51 % käyttäjistä ilmoitti suosivansa 20 mikrogrammaisia D-tuotteita.

Virallisia suosituksia suurempia annoksia käytti 14 % vastaajista. 12 % käytti 50 mikrogrammaista ja 2 % käytti 100 mikrogrammaista päivittäisannosta. Monet kansainväliset asiantuntijat ovat esittäneet, että kaikkien D-vitamiinin hyötyjen realisoituminen edellyttäisi ainakin talviaikana näitä suurempia annoksia. Tässä mielessä suomalaisilla voi olla vielä melko lailla ”irti otettavaa” D-vitamiinista.

Rohkaisevaa tutkimuksessa on se, että peräti 94 % käyttäjistä pystyi nimeämään nauttimansa lisäravinteen vitamiinipitoisuuden suuruuden. Tämä viestii harkitusta ja systemaattisesta lisäravinteen käytöstä. Annoskokoihin ja ylipäätään ruokailutapoihinhan on järkevää kiinnittää huomiota ja tiedostaa ainakin suurin piirtein nauttimiensa ravintoaineiden määrät.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin