Arvonnan säännöt – Suomen Terveysravinto Oy

 1. Arvonnan säännöt
  Nämä säännöt koskevat Suomen Terveysravinto Oy:n järjestämiä arvontoja. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.  
 2.  Arvonnan järjestäjä
  Tämän arvonnan järjestää ja siitä vastaa Suomen Terveysravinto Oy ( Y-tunnus 2342164-1 )
  Osoite: PL 146, 33101 Tampere
  Sähköposti: asiakaspalvelu@suomenterveysravinto.fi
  Maksuton asiakaspalvelunumero: 0800 304030 (ma-pe 9–17)
 3. Arvonnan ajankohta
  Arvonta alkaa 6.9.2022 ja päättyy 13.9.2022. Tämän jälkeen saapuneita osallistumisia ei oteta huomioon.
 4. Palkinnot
  Osallistuneiden kesken arvotaan palkinnoksi yksi omavalintainen lähetys yrityksemme D-vitamiineja (arvo 44,90 €). Osallistujilla on mahdollisuus voittaa yksi palkinto ja yksi voittaja valitaan.
 5. Osallistumisoikeus
  Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt (pois lukien Suomen Terveysravinto Oy:n työntekijät ja heidän perheenjäsenensä), jotka ovat vastanneet kyselyyn. Arvontaan on osallistuttava omalla nimellä. Välikäsien käyttö arvontaan osallistumiseksi on kielletty. Arvontaan saa osallistua kerran.
 6. Osallistumisen edellytykset
  Osallistuminen tapahtuu internetissä rekisteröitymisen kautta täyttämällä vaadittavat kentät osallistumislomakkeessa. Lomakkeeseen pääsee uutiskirjeessä tulleen linkin kautta. Puutteelliset osallistumiset (sähköpostiosoite puutteellinen) hylätään automaattisesti. Kyselyssä oleviin kysymyksiin tulee vastata, jotta arvontaan voi osallistua. Osallistuminen on mahdollista vain aikavälillä 6.9.2022 – 13.9.2022. Osallistuminen tehdään ilman rahallista vastinetta, eli osallistuminen ei edellytä ostamista. 
 7. Arpomisen ajankohta
  Uutiskirjeessä, osallistumissivuilla sekä näissä säännöissä mainittu palkinto arvotaan sattumanvaraisesti kaikkien osallistumisedellytykset täyttäneiden osallistujien kesken viimeistään 20.9.2022.
 8. Voittajalle ilmoittaminen sekä julkistaminen
  Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse samana päivänä, kun voitto arvotaan. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy tämän yhteydenottomuodon. Palkinnon voittajan tulee vahvistaa voittonsa vastaamalla sähköpostiviestiin. Sosiaalisessa mediassa ei julkaista tietoa arvonnasta eikä voittajan nimeä julkisteta.
 9. Voittojen toimittaminen
  Palkinto toimitetaan voittajalle postitse. Jotta palkinto voidaan lähettää, pyydetään voittajan osoitetta. Mikäli voittaja ei vastaa järjestäjän lähettämiin yhteydenottoihin neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Voittajaan pyritään ottamaan yhteyttä kaksi kertaa 14 päivän aikana. Palkinto postitetaan 14 vrk:n sisällä siitä, kun voittajalta on saatu hänen postitusosoitteensa. Palkinnon toimitusaika riippuu postin nopeudesta.
 10. Palkinnon saantioikeuden raukeaminen
  Mikäli voittaja ei ilmoita postiosoitettaan kahden viikon sisällä arvonnasta, hän menettää oikeutensa palkintoonsa ja palkinto arvotaan uudelleen. Palkinnon saannin oikeuden rauettua palkinto arvotaan uudelleen kaikkien osallistumisedellytykset täyttäneiden osallistujien kesken. Korvaavaa voittajaa koskee samat, näissä säännöissä määritellyt, menettelyt kuin alkuperäistä voittajaa. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.
 11. Siirrettävyys, verot ja kulut
  Voitto-oikeutta ei voi siirtää, vaan se on henkilökohtainen. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaan. Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron. Järjestäjä vastaa palkinnon lähettämiseen liittyvistä postikuluista. Järjestäjä ei kuitenkaan vastaa mahdollisista palkinnon lunastamiseen liittyvistä kuluista (esim. matkakulut Postiin, jos palkintoa joutuu hakemaan noutopisteestä) eikä muista palkinnon hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen/käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 
 12. Väärinkäytökset
  Mikäli Suomen Terveysravinto Oy:llä on syytä epäillä osallistujaa väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, on sillä oikeus hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta. 
 13. Arvonnan lopettaminen ja muuttaminen
  Suomen Terveysravinto Oy pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai lopettaa arvonta perustellusta syystä milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Tämä pätee etenkin tilanteisiin, joissa arvontaa ei jostain syystä voida järjestää suunnitellusti. Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla ylivoimainen este (force majeure), tietokoneiden saamat virustartunnat, ohjelmisto- ja laitteistovirheiden ilmeneminen sekä muut tekniset tai oikeudelliset syyt, jotka haittaavat arvonnan hallinnointia, turvallisuutta, asianmukaisuutta tai tavanomaista ja asiallista järjestämistä. Tällaisissa tilanteissa Suomen Terveysravinto Oy:llä on myös oikeus muuttaa arvontaa harkintansa mukaan.
 14. Vastustamis- ja perääntymisoikeus seurauksineen
  Osallistuja voi milloin tahansa syytä ilmoittamatta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä arvonnan yhteydessä ja perääntyä arvonnasta. Hänen henkilötietojensa käsittely arvonnassa sekä niiden säilyttäminen lopetetaan tällöin välittömästi. Tällä vastustamisella on kuitenkin seurauksia: Henkilöllä ei tällöin ole enää oikeutta osallistua arvontaan, koska henkilötiedot ovat välttämättömiä arvonnan suorittamiselle sekä voittajille ilmoittamiselle. Näin ollen perääntyminen johtaa siihen, ettei arvonnassa voi voittaa.
 15. Tietosuoja
  Lisätietoa henkilötietojen käytöstä arvonnan osallistumisen yhteydessä löytyy erillisestä tietosuojaselosteesta. Lue lisää tästä.
 16.  Lainsäädäntö ja vastuu
  Arvontaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä (erityisesti kuluttajasuojalain 2. luku). Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät ole teknisistä syistä tulleet perille, esim. epäonnistunut tietojen lähettäminen osallistujan päätelaitteesta. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistujat ja voittajat vapauttavat järjestäjän kaikesta vastuusta ja vahingosta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan. Voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja vahingosta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Nämä vastuuvapaudet eivät kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajasuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.