Arvonnan säännöt – Suomen Terveysravinnon asiaskaskyselyn arvonta

1 Arvonnan säännöt

1.1 Nämä säännöt koskevat Suomen Terveysravinto Oy:n järjestämää arvontaa. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2 Arvonnan järjestäjä

Tämän arvonnan järjestää ja siitä vastaa Suomen Terveysravinto Oy (Y-tunnus: 2342164-1)
Osoite: Sarkiantie 409, 38200 Sastamala
Sähköposti: asiakaspalvelu@suomenterveysravinto.fi
Puhelin: 0800 304030 (maksuton, ma-pe 9–17)

3 Arvonnan ajankohta

3.1 Arvonta alkaa [4.10.2023] ja päättyy [11.10.2023]. Tämä jälkeen saapuneita osallistumisia ei oteta huomioon.

4 Palkinnot

4.1 Osallistujien kesken arvotaan 100€ ostorahaa strnordic.fi -verkkokauppaan (henkilökohtainen etukoodi arvoltaan 100€, katso tarkemmat tiedot sääntöjen lopusta).

4.2 Osallistujilla on mahdollisuus voittaa yhden palkinnon. 1 voittaja valitaan.

5 Osallistumisoikeus

5.1 Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18-vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt (pois lukien Suomen Terveysravinto Oy:n työntekijät ja heidän perheenjäsenensä), jotka ovat vastanneet asiakaskyselyyn.

5.2 Arvontaan on osallistuttava omalla nimellä. Välikäsien käyttö arvontaan osallistumiseksi on kielletty.

5.3 Arvontaan saa osallistua kerran.

6 Osallistumisen edellytykset

6.1 Osallistuminen tapahtuu internetissä vastaamalla kyselyyn ja jättämällä sähköpostiosoitteensa kyselyn lopussa. Kyselyyn pääsee asiakaskyselyuutiskirjeessä tulleen linkin kautta.

6.2 Puutteelliset osallistumiset (sähköpostiosoite puutteellinen) automaattisesti hylätään.

6.3 Osallistuminen on mahdollista vain aikavälillä [4.10.2023]–[11.10.2023].

6.4 Osallistuminen tehdään ilman rahallista vastiketta, eli osallistumiseen ei liity ostopakkoa.

7 Arpomisen ajankohta

7.1 Uutiskirjeessä, osallistumis-sivuilla sekä näissä säännöissä mainitut palkinnot arvotaan sattumanvaraisesti kaikkien osallistumisedellytykset täyttävien osallistujien kesken viimeistään [20.10.2023].

8 Voittajalle ilmoittaminen sekä julkistaminen

8.1 Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse samana päivänä, kun voitto arvotaan. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy tämän yhteydenottomuodon. Palkinnon voittajan tulee vahvistaa voittonsa vastaamalla viestiin.

8.2 Sosiaalisessa mediassa tai muissa kanavissa ei julkaista tietoa arvonnan päättymisestä.

8.3 Voittajan nimeä ei julkisteta.

9 Voittojen toimittaminen

9.1 Palkinto (henkilökohtainen etukoodi) toimitetaan voittajalle sähköpostitse. Jotta palkintoa voidaan lähettää voittajan tulee vahvistaa voittonsa vastaamalla saamansa ilmoitusviestiin.

9.2 Palkinto lähetetään sähköpostitse viimeistään seuraavana arkipäivänä siitä, kun voittaja on sähköpostitse vahvistanut ottamansa vastaan voittonsa.

10 Palkinnon saantioikeuden raukeaminen

10.1 Jos voittaja ei vastaa järjestäjän lähettämiin yhteydenottoihin 3.11.2023 mennessä (14 vrk), oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta.

10.2 Palkinnon saannin oikeuden rauettua palkinto arvotaan uudelleen kaikkien osallistumisedellytykset täyttävien osallistujien kesken. Korvaavaa voittajaa koskee sama näissä säännöissä määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa.

10.3 Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.

11 Palkinnon siirrettävyys, verot ja kulut

11.1 Voitto-oikeutta ei voi siirtää, vaan se on henkilökohtainen.

11.2 Palkintoa ei voi vaihtaa rahaan.

11.3 Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron.

11.4 Järjestäjä ei vastaa mahdollisista palkinnon lunastamiseen liittyvistä kuluista (esim. matkakuluja postiin, jos tilausta joutuu hakemaan noutopisteestä) eikä muista palkinnon hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen/käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

12 Väärinkäytökset

12.1 Mikäli Suomen Terveysravinto Oy:llä on syytä epäillä osallistujaa väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, sillä on oikeus hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta.

13 Arvonnan lopettaminen ja muuttaminen

13.1 Suomen Terveysravinto Oy pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai lopettaa arvonta perustellusta syystä milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Tämä pätee etenkin tilanteisiin, joissa arvontaa ei jostain syystä voida järjestää suunnitellusti. Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla ylivoimainen este (force majeure), tietokoneiden saamat virustartunnat, ohjelmisto- ja laitteistovirheiden ilmeneminen sekä muut tekniset tai oikeudelliset syyt, jotka haittaavat arvonnan hallinnointia, turvallisuutta, asianmukaisuutta tai tavanomaista ja asiallista järjestämistä. Tällaisissa tilanteissa Suomen Terveysravinto Oy:llä on myös oikeus muuttaa arvontaa harkintansa mukaan.

14 Vastustamis- ja perääntymisoikeus seurauksineen

14.1 Osallistuja voi milloin tahansa syytä ilmoittamatta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä arvonnan yhteydessä ja perääntyä arvonnasta. Hänen henkilötietojensa käsittely arvonnassa sekä sen säilyttäminen lopetetaan tällöin välittömästi. Tällä vastustamisella on kuitenkin seurauksia. Henkilöllä ei ole tällöin enää oikeutta osallistua arvontaan, koska henkilötiedot ovat välttämättömiä arvonnan suorittamiselle sekä voittajille ilmoittamiselle. Näin ollen perääntyminen johtaa siihen, ettei arvonnassa voi voittaa.

15 Tietosuoja

15.1 Lisätietoa henkilötietojen käytöstä arvonnan osallistumisen yhteydessä löytyy erillisestä tietosuojaselosteesta. Lue lisää tästä.

16 Lainsäädäntö ja vastuu

16.1 Arvontaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, erityisesti kuluttajasuojalain 2 luku.

16.2 Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät ole teknisistä syistä tulleet perille, esim. epäonnistuneen tietojen lähettäminen osallistujan päätelaitteesta.

16.3 Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

16.4 Osallistujat ja voittajat vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja vahingosta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan.

16.5 Voittajat vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja vahingosta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

16.6 Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu mainitujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen.

16.6. Nämä vastuuvapaudet eivät kuitenkaan heikenna kuluttajalle kuluttajasuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

17 Palkintoon liittyvät rajoitteet

17.1 Etukoodin voi käyttää vain strnordic.fi -verkkokaupassa. Sitä ei voi hyödyntää Suomen Terveysravinto Oy:n muilla nettisivuilla.

17.2 Etukoodia ei voi yhdistää asiakkaan olemassa oleviin tilauksiin tai sopimuksiin eikä voi hyödyntää takautuvasti strnordic.fi-verkkokaupassa aikaisemmin tehtyihin tilauksiin.

17.3 Etukoodia voi hyödyntää strnordic.fi -verkkokaupassa oleviin tuotteisiin mukaan lukien alennuksessa olevat tuotteet; verkkokaupan lahjakortit rajautuvat etukoodin käytön ulkopuolelle.

17.4 Etukoodi on voimassa 12 kk sen myöntämisestä.

17.5 Etukoodin voi hyödyntää vain kerran, jolloin tulee käyttää joko koko summa tai haluttu osa etukoodin arvosta. Ylijäävää osuutta etukoodin arvosta ei hyvitetä, eikä sitä voi hyödyntää myöhemmin.

17.6 Mikäli 100€ etukoodi ei riitä kattamaan koko tilauksen kokonaishintaa, voittaja vastaa ylimenevästä osuudesta.

17.7 Mikäli voittaja hyödyntää vähintään 70€ etukoodin arvosta, tilauksen saa toimituskuluitta; alle 70€ arvoisesta tilauksesta voittaja maksaa itse tilauksesta koituvat toimituskulut.

17.8 Etukoodia ei voi yhdistää muiden koodien kanssa kassalla.

17.9 Etukoodia käytettäessä strnordic.fi -verkkokaupassa sovelletaan tilaukseen strnordic.fi -verkkokaupan toimitusehtoja sekä tietosuojaselostetta. Ongelmatilanteissa, reklamaatioasioissa tai muissa kysymyksissä sovelletaan strnordic.fi -verkkokaupan eri ehtoja, ohjeita sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. Tarvittaessa asiakas voi ottaa yhteyttä strnordic.fi-verkkokaupan asiakaspalveluun (info@strnordic.fi) asian käsittelemiseksi.

17.10 Palautus- ja reklamaatiotilanteissa asiakkaalle palautetaan tilauksen mahdollinen yli 100€ menevä osuus käytetyn maksutavan mukaisesti. Alle 100€ tilauksesta palautetaan etukoodilla maksettu osuus myöntämällä palautettavaa arvoa vastaava uusi etukoodi. Etukoodilla ostettuja tuotteita ei voi palauttaa rahaksi.