Usein saunominen on hyväksi terveydelle

Muinaisessa suomalaisessa kansanparannuksessa sairaan hoito tapahtui usein saunassa. Ajateltiin, että saunassa asui tulen väkeä, henkiolentoja, jotka karkottivat vihamieliset henkiolennot pois.

Modernin lääketieteen myötä totuimme ajattelemaan, että saunalla ei ole juurikaan parantavaa vaikutusta, vaan se vain lähinnä rentouttaa, ja saunomisen jälkeen olo on hyvä.

Saunomisen terveyshyödyt ovst vahvoja.

 

Viimeisen vuosikymmenen aikana saunomisen terveysvaikutuksia on kuitenkin tutkittu esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa. Tulokset osoittavat saunomisella olevan selviä terveyshyötyjä (Laukkanen 2015).

Saunomisen hyödyllisiä terveysvaikutuksia summataan yhteen myös tänä vuonna julkaistussa tieteellisessä katsausartikkelissa. Sen mukaan saunomisen vaikutukset muistuttavat fysiologisia ja suojaavia vaikutuksia, joita liikunnalla on (Patrick 2021).

Saunominen vähentää sairastuvuutta ja kuolleisuutta siten, että usein saunovilla hyödyt ovat suurempia verrattuna harvemmin saunoviin. Usein tapahtuva saunominen näyttää suojelevan sydäntä ja aivotoimintaa ikääntyessämme.

Saunominen tukee sydänterveyttä

Saunominen tarjoaa sydämelle ja verenkiertoelimistölle harjoitusta, joka muistuttaa tutkijoiden mukaan liikunnan vaikutusta. Silti on havaittu, että liikunta vielä tukee saunomisen hyvää vaikutusta. Terveysriskit ovat pienimpiä henkilöillä, jotka sekä saunovat että harrastavat liikuntaa.

Vähentää äkillisen sydänkuoleman riskiä

Äkillinen sydänpysähdys on yleisin yksittäinen kuolinsyy länsimaissa. Noin puolet äkillisistä sydänpysähdyksistä sattuu henkilöille, joilla ei ole aiemmin todettua sydänsairautta.

Kuopiolaisessa KIHD-tutkimuksessa havaittiin, että sydämen äkkikuoleman riski oli 22 prosenttia pienempi 2-3 kertaa viikossa saunovilla miehillä verrattuna vain kerran viikossa saunoviin. 4-7 kertaa viikossa saunovilla sydämen äkkikuoleman riski oli peräti 63 prosenttia pienempi riski verrattuna kerran viikossa saunoviin (Laukkanen 2015).

Sydäntaudeista johtuvan kuoleman riski pienempi

Saunominen näyttää myös vähentävän sydäninfarkteja miehillä, joilla on todettu sydäntauti.

KIHD-tutkimuksessa havaittiin, että sydäntaudista johtuvan kuoleman riski oli 27 prosenttia pienempi miehillä, jotka saunoivat 2-3 kertaa viikossa verrattuna vain kerran viikossa saunoviin. Miehillä, jotka saunoivat 4-7-kertaa viikossa, oli peräti 50 prosenttia pienempi sydäntaudista johtuvan kuoleman riski.

Seuraavassa kerron, mistä saunomisen hyödyt sydämelle voivat johtua.

Alentaa verenpainetta

Kuten liikuntakin, saunominen yleensä alentaa verenpainetta. Pitkässä suomalaisessa seurantatutkimuksessa havaittiin, että 4-7 kertaa viikossa saunovilla miehillä oli 47 prosenttia pienempi korkean verenpaineen todennäköisyys (Zaccardi 2017).

Saunominen todennäköisesti alentaa korkeaa verenpainetta sen ansiosta, että saunan kuumuus saa verisuonet laajenemaan. Näin sauna tarjoaa verisuonille harjoitusta. Saunomisen katsotaankin parantavan endoteelin eli verisuonten sisäpinnan toimintaa.

Alentaa leposykettä

Leposyke on yksi terveyden mittari. Saunomisen aikana syke nousee tilapäisesti lämpöstressin seurauksena, mutta saunomisen jälkeen se laskee. Suomalaistutkimuksessa on havaittu, että leposyke oli ennen saunaa keskimäärin 77 lyöntiä minuutissa, mutta saunan jälkeen 68 lyöntiä minuutissa.

Vähentää tulehdusta

Osaltaan saunomisen hyödyt sydämelle voivat olla sen ansiota, että saunominen vähentää tulehdusta, jonka eräs tärkeä markkeri on CRP. On havaittu, että koholla oleva CRP ennustaa sydäntauteja.

Suomalaistutkimuksessa, joka käsitti yli 2 000 miestä, havaittiin usein saunomisen olevan yhteydessä alempaa CRP-arvoon – mitä useammin miehet olivat saunoneet, sitä alempi CRP heillä oli (Laukkanen 2018).

Saunominen harjaannuttaa elimistöä

Osaltaan saunomisen hyötyjä selitetään hormeesilla eli sillä, että lyhytaikainen kuumuuden aiheuttama stressi harjaannuttaa elimistöä.

Usein saunovilla pienempi Alzheimerin taudin riski

Saunomisen terveyshyödyt eivät rajoitu sen vaikutuksiin sydän- ja verenkiertoelimistöön.

Kuopiolaisessa KIHD-tutkimuksessa on myös havaittu, että 4-7 kertaa viikossa saunovilla miehillä on 65-66 prosenttia pienempi riski sairastua dementiaan ja Alzheimerin tautiin verrattuna kerran viikossa saunoviin (Laukkanen 2017).

Saunomisen hermoston rappeutumissairauksilta suojaavat vaikutukset voivat olla sen ansiota, että aivojen normaali kognitiivinen toiminta edellyttää riittävää veren virtausta aivoihin ja ääreishermostoon.

Saunomisen aikaansaama lämpöstressi myös lisää aivoperäisen hermokasvutekijän (BDNF) muodostumista. Sillä tavoin saunominen lisää uusien hermosolujen muodostumista (Kojima 2018).

Lämpöhoito lievittää masennuksen oireita

Suoraa näyttöä siitä, että saunominen vähentäisi masennukseen sairastumisen riskiä tai auttaisi masennuksessa, ei ole, mutta infrapunalämmön vaikutusta on tutkittu.

Japanilaisessa tutkimuksessa havaittiin infrapunasaunan ja levon yhdistelmän helpottavan lievän masennuksen oireita. Vertailuryhmään verrattuna lämpöhoito lievitti fyysisiä oireita, paransi ruokahalua ja rentoutti (Masuda 2005).

Vilvoittelu on usein osa saunomista.

 

Yhdysvaltalaisessa lumekontrolloidussa tutkimuksessa puolestaan selvitettiin infrapunahoidon hyötyä vakavassa masennuksessa. Kuusi viikkoa kestäneessä tutkimuksessa havaittiin, että lämpöhoito auttoi masennuksesta kärsivien oireisiin (Janssen 2016).

Osaltaan saunomisen hyödyt masennuksen vähentämisessä voivat olla sen ansiota, että saunominen vapauttaa elimistöön beetaendorfiinia, joka on mielihyvähormoni. Beetaendorfiinien ansiotahan on myös esimerkiksi se hyvänolon tai jopa euforian tunne, jota tunnemme liikunnan ja auringonoton seurauksena.

Saunominen saattaa myös herkistää myy-opioidireseptoreja beetaendorfiineille, minkä ansiosta mielihyvää on helpompaa tuntea (Narita 2003).

Pienempi psykoosin riski

Hämmästyttävää on, että usein saunovilla on havaittu olevan myös pienempi psykoosin riski. Suomalaisessa KIHD-tutkimuksessa havaittiin, että 4-7 kertaa viikossa saunovilla oli 78 prosenttia pienempi riski sairastua psykoosiin verrattuna kerran viikossa saunoviin (Laukkanen 2019).

Ei tiedetä varmasti, millä mekanismeilla usein saunominen vähentäisi riskiä sairastua psykoosiin – jos nyt vaikutus on todellinen – mutta tutkijat arvelevat sen selittyvän muun muassa sillä, että saunominen lisää hyvinvoinnin tunnetta:

”Usein saunominen lisää rentoutumista, mielihyvää ja hyvinvointia vähentäen näin negatiivisia tunteita ja arjen ahdistusta ja stressiä, jotka myös laukaisevat psykoottisia oireita.”

Poistaa elimistöstä haitallisia aineita

Saunomisen aiheuttaessa hikoilua se auttaa elimistöä detoksifikaatiossa eli haitallisten aineiden poistossa elimistöstä. Se voi katsausartikkelin mukaan lievittää merkittävästi terveysongelmia (Genuis 2016).

Hikoilu auttaa esimerkiksi erittämään raskasmetalleja kehosta. Alumiinia erittyy lähes nelinkertaisesti hikeen verrattuna siihen, paljonko sitä erittyy virtsaan. Kadmiumia erittyy hien kautta 25-kertaisesti, kobolttia 7-kertaisesti ja lyijyä 17-kertaisesti verrattuna virtsaan (Genuis 2011).

Raskasmetallien ohella saunan hikoilu auttaa poistamaan elimistöstä monia synteettisiä torjunta-aineita (Genuis 2016).

Tiedelehdessä käydyssä keskustelussa on ehdotettu, että saunomisen hyödyt kuolleisuuden vähentämisessä olisivat ainakin osaksi sen ansiota, että se auttaa poistamaan elimistöstä torjunta-aineita ja raskasmetalleja (Eiser 2019).

Myrkyllisten aineiden ohella hikoilu lisää suolan poistumista elimistöstä. Suomalaisten saadessa ruokavaliostaan runsaasti suolaa saunottaessa menetetystä liiasta suolasta voi olla hyötyä terveydelle (Brooks 2019).

Muita hyötyjä

Saunominen auttaa säilyttämään lihasmassaa ja vähentää ikääntymiseen liittyvän lihasheikkouden riskiä (Patrick 2021).

Lisäksi on viitteitä, että saunomisesta on hyötyä fibromyalgiassa ja reumaatikoille.

Pidentänee elinikää

Katsausartikkelissa pidetään todennäköisenä, että saunominen pidentää elinikää sekä tervettä elinikää eli aikaa, jonka elämme ilman rajoittavia kroonisia sairauksia (Patrick 2021).

Saunominen on turvallista

Saunomista pidetään yleisesti turvallisena, mutta jos kärsit matalasta verenpaineesta tai sinulla on vakavia sairauksia, saunomisen sopivuus on hyvä varmistaa lääkäriltä.

Lasten lämmönsäätelyjärjestelmä on heikommin kehittynyt kuin aikuisten. Saunoessa aikuisten tulisi ottaa se huomioon.

Suurentaa sähkölaskua

Saunomisen harvoja heikkouksia on, että se lisää kodin energiankulutusta ja kohottaa huomattavasti sähkölaskua. Saunominen kolmesti viikossa suurentaa kuukausittaista sähkölaskua runsaalla 10 eurolla verrattuna siihen, että saunaa ei lämmitettäisi. Kovilla pakkasilla se voi tulla paljon kalliimmaksikin, jos kulutetun sähkön hinta on sidottu pörssisähkön hintaan.

Lähteet:

Brooks WS. Effect of the Significant Loss of Salt in Sweat. Mayo Clin Proc. 2019 Apr;94(4):727.

Eiser A. Sauna Bathing and Healthy Sweating: II. Mayo Clin Proc. 2019 Apr;94(4):727.

Genuis SJ, Birkholz D, Rodushkin I, Beesoon S. Blood, urine, and sweat (BUS) study: monitoring and elimination of bioaccumulated toxic elements. Arch Environ Contam Toxicol. 2011 Aug;61(2):344-57.

Genuis SJ, Lane K, Birkholz D. Human Elimination of Organochlorine Pesticides: Blood, Urine, and Sweat Study. Biomed Res Int. 2016;2016:1624643.

Huikuri HV. Voidaanko äkillinen, odottamaton sydänpysähdys ennustaa ja estää? Duodecim. 2015;131(11):1027-31.

Janssen CW, Lowry CA, Mehl MR, et al. Whole-Body Hyperthermia for the Treatment of Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2016 Aug 1;73(8):789-95.

Kojima D, Nakamura T, Banno M, et al. Head-out immersion in hot water increases serum BDNF in healthy males. Int J Hyperthermia. 2018 Sep;34(6):834-839.

Laukkanen T, Khan H, Zaccardi F, Laukkanen JA. Association between sauna bathing and fatal cardiovascular and all-cause mortality events. JAMA Intern Med. 2015 Apr;175(4):542-8.

Laukkanen JA, Laukkanen T. Sauna bathing and systemic inflammation. Eur J Epidemiol. 2018 Mar;33(3):351-353.

Laukkanen T, Kunutsor S, Kauhanen J, Laukkanen JA. Sauna bathing is inversely associated with dementia and Alzheimer’s disease in middle-aged Finnish men. Age Ageing. 2017 Mar 1;46(2):245-249.

Laukkanen JA, Laukkanen T, Kunutsor SK. Cardiovascular and Other Health Benefits of Sauna Bathing: A Review of the Evidence. Mayo Clin Proc. 2018 Aug;93(8):1111-1121.

Laukkanen T, Laukkanen JA, Kunutsor SK. Sauna Bathing and Risk of Psychotic Disorders: A Prospective Cohort Study. Med Princ Pract. 2018;27(6):562-569.

Masuda A, Nakazato M, Kihara T, et al. Repeated thermal therapy diminishes appetite loss and subjective complaints in mildly depressed patients. Psychosom Med. 2005 Jul-Aug;67(4):643-7.

Narita M, Khotib J, Suzuki M, et al. Heterologous mu-opioid receptor adaptation by repeated stimulation of kappa opioid receptor: up-regulation of G-protein activation and antinociception. J Neurochem. 2003 Jun;85(5):1171-9.

Patrick RP, Johnson TL. Sauna use as a lifestyle practice to extend healthspan. Exp Gerontol. 2021 Oct 15;154:111509.

Viinikka L. Sauna ja terveys. Duodecim. 10.11.2020.

Zaccardi F, Laukkanen T, Willeit P, et al. Sauna Bathing and Incident Hypertension: A Prospective Cohort Study. Am J Hypertens. 2017 Nov 1;30(11):1120-1125.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat artikkelit

Blogin arkistot

Tilaajana saat ilmoituksen sähköpostiisi aina kun uusi blogikirjoitus julkaistaan.
Loading
Tietosuojaseloste

Haluan säilyttää blogissa myönteisen ilmapiirin. Kommenteissa saa esittää kriittisiäkin ajatuksia, mutta töykeät, loukkaavat ja jankkaavat kommentit poistetaan tai niitä ei julkaista. Pyydän ystävällisesti esiintymään omalla koko nimellä, jos kommentoit. Tervetuloa siis keskustelemaan hyvässä hengessä.

Seuraa Facebookissa