Suomen Paraolympiakomitea

Suomen Terveysravinnon tärkeimpiin arvoihin kuuluvat eettisyys sekä ihmisläheisyys, ja toimintamme painopiste on hyvissä asiakaskokemuksissa. Tahdomme kuitenkin tehdä vielä enemmän ja auttaa sillä alalla, jonka osaamme. Tahdomme antaa terveysalalla tukemme sitä tarvitseville, ja koska lapset ja nuoret ovat erityisen lähellä sydäntämme, on Suomen Paralympiakomitea meille hyvin merkityksellinen kohde.

Paralympiakomitea julkaisi vammaisten lasten ja nuorten Junior Games -kisojen 40-vuotishistoriikin lokakuussa 2020. Lehden avulla tuetaan ja kannustetaan vammaisten lasten ja nuorten urheilua ja liikuntakerhotoimintaa sekä urheilutapahtumia. Tarkoituksena on saada vaikeasti liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset lapset ja nuoret innostumaan liikunnasta. Antamalla lehdelle rahallista tukea Suomen Terveysravinto siis tuki heitä.

Laatu on Suomen Terveysravinnolle itseisarvo sen toiminnan kaikilla osa-alueilla. Tahdomme auttaa siellä, missä tiedämme avun olevan tarpeen. Tahdomme auttaa heitä, joiden elämänlaatua me todella voimme parantaa. Vammaisten lasten ja nuorten liikunta- ja urheilumahdollisuudet ovat paljon rajoittuneemmat kuin muiden lasten. Heidän on vaikeampi harrastaa liikuntaa ja se on heille usein kalliimpaa, kuin muille lapsille, muun muassa tarvittavien erityisvarusteiden takia.

Liikunta ja sen suomat terveysvaikutukset eivät ole itsestäänselvyyksiä kaikille vammaisille lapsille ja nuorille. Paralympiakomitean tuen kautta heidän mahdollisuutensa päästä osallisiksi liikunnan sosiaalisista, fyysisistä ja psyykkisistä hyödyistä kasvavat. Suomen Terveysravinnolle on suuri kunnia päästä tukemaan heitä.