Lapsellista ry – tukea pitkäaikaissairaille lapsille

Suomen Terveysravinto lahjoitti vuosina 2020 ja 2021 Lapsellista ry:n kautta yhteensä 100 kpl puuhapaketteja Tampereen yliopistollisen sairaalan lapsille. Lapsellista ry on voittoa tavoittelematon, riippumaton ja itsenäinen yhdistys, jonka tavoitteena on ”tukea ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tasapainoista kehitystä”. He aloittivat toimintansa vuonna 2010 työskentelemällä syöpää sairastavien lasten hyväksi. Jo vuonna 2011 käynnistyi puuhakampanja, jonka myötä heidän toimintansa laajeni koskettamaan kaikkia pitkäaikaissairaita lapsia. Tämän lisäksi he tukevat myös lastensuojelukohteita.

Kampanjan avulla pyritään järjestämään erilaista viriketoimintaa sekä piristämään lapsia sairaalajaksojen aikana. Yhdistys on suunnitellut lapsille puuhapaketteja, joita yritykset ja yksityishenkilöt voivat ostaa, ja yhdistys toimittaa nämä paketit tukikohteidensa lapsille. Puuhapaketteja suunniteltaessa on huomioitu eri-ikäisten lasten tarpeet ja pääosa pakettien sisältämistä tuotteista on valmistettu Suomessa. Ideana on, että lapsi saa paketin sisällön omakseen.

Koronaepidemian myötä esimerkiksi valtaosa sairaaloiden lapsille suunnatuista leikkipaikoista on jouduttu sulkemaan. Puuhapaketeilla on siis entistä suurempi merkitys, jotta pitkiäkin aikoja sairaalassa viettävillä lapsilla olisi heille mieluisaa toimintaa. Normaaliolosuhteissa puuhapakettien merkitys korostuu niiden lasten kohdalla, jotka ovat vuodepotilaina tai eristyksissä, eivätkä näin ollen pääse leikkimään yhteisiin tiloihin.

Lapsen sairastuminen vaikuttaa usein merkittävästi koko perheen arkeen. Sairaalahoitojaksot sekä sairaus ja siihen liittyvät hoitotoimenpiteet saattavat hämmentää ja pelottaa lasta. Vanhemmat puolestaan kuormittuvat monista sairastumisen mukanaan tuomista arkeen vaikuttavista tekijöistä ja tuntevat herkästi pelkoa, avuttomuutta, huolta ja ahdistusta. Monitahoinen tuki sekä lapselle että hänen perheelleen on siis tarpeen. Haluamme osoittaa tukemme näille lapsille ja heidän perheilleen. Haluamme osaltamme olla luomassa edellytyksiä sille, että nämä poikkeuksellisen ja haastavan arjen keskellä elävät lapset saisivat kokea, että heistä välitetään. Pieni paketti voi tuoda suuren ilon, ja suuri ilo synnyttää toivon huomisesta.

www.lapsellista.fi