Tutkimuskatsaus: kalaöljyt EIVÄT lisää verenvuotoriskiä

Kalaöljyjä, lääkäri
Kalaöljyjen käyttö sopii myös verenohennuslääkkeiden rinnalle.

Jopa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskuudessa elää vahva käsitys, että kalaöljyt saattavat lisätä verenvuotoriskiä. Esimerkiksi Tehy-lehdessä nro 11/2013 geriatrian professori Timo Strandberg kehottaa lopettamaan kalaöljyjen käytön muutamasta päivästä kahteen viikkoa ennen leikkausta.

Sydänliiton sivulla puolestaan puhutaan kalaöljyjen ja verenohennuslääkkeiden yhteiskäytöstä tavalla, joka on omiaan herättämään potilaiden mielissä ainakin lieviä epäilyksiä: ”Huomaa, että sekä kalaöljyn omega-3-rasvahapot että voimakas hyytymisenestolääkitys vahvistavat toisiaan eli estävät verihiutaleiden (trombosyyttien) toimintaa. Jos kalaöljyä käyttää vaihtoehtona kalalle korkeintaan 1 g vuorokaudessa, siitä ei yleensä ole haittaa, mutta koska myös muut verihiutaleisiin vaikuttavat lääkkeet ja sairaudet vaikuttavat, kalaöljyn käytöstä on varminta neuvotella lääkärin kanssa.”

Näiden varoitusten tarpeellisuus on ollut jo aiemman näytön perusteella kyseenalaista. Ensinnäkin joitakin tiivistettyjä ja vahvoja kalaöljyvalmisteita on hyväksytty korkeiden triglyseridiarvojen alentamiseen tarkoitetuiksi lääkkeiksi. Näiden kalaöljyjen yhdysvaltalaisten lääkevalvontaviranomaisten hyväksymissä pakkausselosteissa lukee, että ne ”eivät lisää verenvuotoriskiä kliinisesti merkittävästi.”

Vuonna 2007 tohtori William S. Harris kävi läpi 19 aiempaa kontrolloitua tutkimusta, joissa oli käytetty kalaöljylisää 1-6 grammaa päivässä eli kohtalaisen suurta tai suurta annosta. Yhdessäkään näistä 19 tutkimuksesta ei havaittu näyttöä kliinisesti merkittävästä verenvuodosta, vaikka osassa oli tarkasteltu verenvuotoriskiä myös leikkauspotilailla, jotka olivat käyttäneet kalaöljylisää. Näytön perusteella Harris päätyi toteamaan, että kalaöljyt ”eivät lisää haitallisia verenvuotojaksoja.” (Harris 2007)

Tuon asiantuntija-arvion jälkeen on julkaistu uusia tutkimuksia, jotka edelleen vahvistavat käsitystä, että kalaöljyt eivät lisää verenvuotoriskiä.

Uuden tieteellisen katsausartikkelin mukaan verenvuotoriski ei lisäänny

Tänä vuonna on myös julkaistu lääkäri John K. Wachiran johdolla katsausartikkeli, jossa arvioitiin, lisäävätkö kalaöljyt verenvuotoriskiä. Katsausartikkelissa kirjoittajat kävivät huolellisesti tutkimus tutkimukselta läpi tieteellisiä tutkimuksia aiheesta, ja tulokset julkaistiin British Journal of Nutrition -tiedelehdessä.

Katsauksen laatijat päätyivät samaan kuin lääkevalvontaviranomaiset ja Harriskin olivat aiemmin päätyneet eli siihen, että kalaöljyt eivät lisää verenvuotoriskiä. Sen lisäksi tutkijat huomauttivat, että joissain tilanteissa kalaöljyt näyttävät jopa vähentävän verenvuotoriskiä (Wachira 2014).

Kalaöljyjen käyttö verenohennuslääkkeiden ohella sopii hyvin

Potilas
Kalaöljyjen käyttö on joissain tapauksissa parantanut hoitotuloksia ja lyhentänyt esimerkiksi sairaalassaoloaikaa.

Katsausartikkelin mukaan kalaöljyt sopivat myös hyvin käytettäviksi verenohennuslääkkeiden ja antitromboottisten lääkkeiden rinnalle. Verenvuotoriskin ei ole havaittu lisääntyvän käytettäessä kalaöljyjä näiden rinnalla.

Mikä mielenkiintoisinta, kalaöljyt näyttävät lisäksi tehostavan näiden lääkkeiden vaikutusta. Kalaöljyt vähentävät verihiutaleiden yhteenkasautumista ja vaikuttavat myös monin muin tavoin lievästi verisuonitukoksia vähentävästi.

Tutkimusnäyttö ei myöskään tue epäilystä, että kalaöljyjen käyttö lisäisi verenvuotoa leikkauksissa. Kalaöljyjä käyttäneiden potilaiden ei ole havaittu menettävän leikkauksissa enempää verta kuin niitä käyttämättömien – joissain tutkimuksissa on havaittu jopa päinvastaista (Mozaffarian 2012).

Lisäksi kalaöljyjä käyttäneiden leikkauspotilaiden hoitotulokset ovat olleet joissain tapauksissa parempia verrattuna niitä käyttämättömiin. Yhdessä tutkimuksessa esimerkiksi alettiin antaa sepelvaltimon ohitusleikkauspotilaille kalaöljyjä vähintään viisi päivää ennen leikkausta ja niiden käyttöä jatkettiin koko sairaalassaoloajan. Kalaöljyjen saanti vähensi näillä potilailla tavallista leikkauksen jälkeisen eteisvärinän eli flimmerin riskiä. Lisäksi kalaöljyä saaneiden sairaalassaoloaika oli lyhyempi lumevalmistetta saaneisiin verrattuna (Calò 2005).

Wachiran ym. katsausartikkelissa todetaankin kokoavasti: ”Tässä yleiskatsauksessa ei havaittu syytä lopettaa n-3-rasvahappohoitoa ennen invasiivisia hoitotoimenpiteitä tai käytettäessä niitä yhdessä muiden hyytymiseen vaikuttavien valmisteiden kanssa. Päinvastoin useissa asetelmissa näiden rasvahappojen käyttö on parantanut kliinisiä tuloksia.”

Kalaöljyjä voi siis käyttää huoletta ilman pelkoa verenvuotoriskin lisääntymisestä.

Uusi tieteellinen arvio vahvistaa asian

Myös keväällä 2017 julkaistu uusi, kahdeksaan aiempaan tutkimukseen perustuva tieteellinen arvio päätyy tulokseen, että kalaöljyt eivät lisää verenvuotoriskiä, eivät edes verenohennuslääkkeiden kanssa käytettyinä (Jeansen 2017).

Nämä tiedot eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisen ohjeita

Jos olet saanut lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta kehotuksen välttää kalaöljyjä verenvuotoriskin vuoksi, tässä kerrottuja tietoja ei pidä ymmärtää niitä kumoaviksi. Vaikkakin on paljon mahdollista, että lääkärin suositus on perustunut vanhentuneeseen tietoon, on myös mahdollista, että hänellä on ollut jotain sellaista potilaan terveyttä koskevaa yksilöllistä tietoa, joka on antanut aiheen hänen ohjeeseensa. Jos asia aiheuttaa hämmennystä, suosittelen asian ottamista puheeksi lääkärin kanssa.

Kirjoitusta päivitetty 28.4.2017.

Viitteet:

EFSA. Scientific opinion on the tolerable upper intake level of eicosapentaenoic acid (EPA), docosahexaenoic acid (DHA) and docosapentaenoic acid (DPA). EFSA Journal 2012;10(7):2815.

Harris WS. Expert opinion: omega-3 fatty acids and bleeding-cause for concern? Am J Cardiol. 2007 Mar 19;99(6A):44C-46C.

Jeansen S, et al. Fish oil LC-PUFAs do not affect blood coagulation parameters and bleeding manifestations: Analysis of 8 clinical studies with selected patient groups on omega-3-enriched medical nutrition. Clin Nutr. 2017 Mar 29. pii: S0261-5614(17)30118-8.

Wachira JK, et al. n-3 Fatty acids affect haemostasis but do not increase the risk of bleeding: clinical observations and mechanistic insights. Br J Nutr. 2014 May;111(9):1652-62.

Kategoriassa:

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat artikkelit

Blogin arkistot

Tilaajana saat ilmoituksen sähköpostiisi aina kun uusi blogikirjoitus julkaistaan.
Loading
Tietosuojaseloste

Haluan säilyttää blogissa myönteisen ilmapiirin. Kommenteissa saa esittää kriittisiäkin ajatuksia, mutta töykeät, loukkaavat ja jankkaavat kommentit poistetaan tai niitä ei julkaista. Pyydän ystävällisesti esiintymään omalla koko nimellä, jos kommentoit. Tervetuloa siis keskustelemaan hyvässä hengessä.

Seuraa Facebookissa